Časopis 

CzechIndustry

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví.

 

Informace & Novinky

Dle odborníků z nezávislé mezinárodní organizace The World Economic Forum, zabývajících se celosvětovou problematikou bezpečnosti, prochází lidstvo nejsložitější érou ve svých dějinách. Naše společnost čelí dvěma hlavním problémům, a sice nutné adaptační změně související se změnou klimatu a dále transformační příležitosti související s konečností zdrojů. Velice úzce s oběma problémy souvisí hrozba, s níž se některé státy...
Od dubna minulého roku SMP CZ, a. s., divize 8 realizuje práce v Jaderné elektrárně Dukovany na akci „Koncový jímač tepla“. Generálním dodavatelem a hlavním projektantem je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Konečný termín realizace předmětu díla na bloku HVB I a HVB II je 01/2016. Hlavním úkolem společnosti SMP CZ jsou práce na bloku HVB II a veškeré železobetonové konstrukce na obou blocích, které provádí pro hlavního dodavatele akce, Metrostav a.s.,...
řekl CzechIndustry Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Pane řediteli, Správa úložišť radioaktivních odpadů dosáhne letos 1. června „plnoletosti“. Mohl byste zhodnotit její činnost za uplynulých osmnáct let? Správa úložišť dosáhla, jak říkáte, „plnoletosti“ už v roce 2000 a to tím, že převzala existující úložiště a od této doby tak beze zbytku naplňuje své hlavní poslání – zákonem garantovanou záruku za bezpečné...
řekl CzechIndustry Milan Prajzler, generální ředitel a jednatel Alpiq Generation (CZ) Pane řediteli, Alpiq Generation (CZ) s.r.o., patří do skupiny švýcarské energetické společnosti Alpiq. Můžete nám o ní říci více? Alpiq působí ve velké části Evropy, a to jak ve výrobě elektřiny a tepla, tak i v obchodě s energetickými komoditami. Zároveň má ale i silnou divizi, která se zabývá výstavbou energetických celků a zařízení, a to od projektu po...
řekl CzechIndustry Radek Novotný, konzultant měst a obcí ve vodárenství a autor projektu „Pravda o vodě“ V čem jsou specifika vodárenství? Jde o pro stát strategický, síťový obor, který se dotýká vlastně všech odvětví souvisejících s lidskou činností a s jejím vlivem na stav planety - zemědělství, průmysl, zdravotnictví, životní prostředí, sociální sféra, cestovní ruch atd. Nedomyšlené je vnímání oboru a v něm nastavených vztahů z pohledu...
Energie se používá k vytápění a chlazení domů a přepravě zboží a rovněž táhne ekonomiku. Infrastruktura však stárne, trhy jsou nedostatečně integrované a politická opatření nekoordinovaná, a tak spotřebitelé, domácnosti ani podniky nemají možnost využívat výhod většího výběru či nižších cen za energii. Je načase dokončit evropský jednotný trh s energií. V souladu s klíčovou prioritou, kterou předseda Jean-Claude Juncker stanovil ve svých...
Téměř dvě stě lídrů průmyslových firem, odborných škol a desítka zástupců ministerstev a státní správy se sešlo na druhém ročníku Strojírenského fóra v Obecním domě v Praze (11. - 12. března). Hlavním tématem byla budoucnost technického školství, ale také podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace. Strojírenské fórum je součástí širší kampaně Svazu průmyslu a dopravy ČR nazvané Rok průmyslu a technického vzdělávání. Konference se uskutečnila...
Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie zaslala Evropské komisi seznam projektů, na něž by ČR mohla využít peníze z takzvaného Junckerova balíčku. Nový předseda EK chce svým balíčkem rozhýbat evropskou ekonomiku a dát soukromým subjektům impuls k dalším investicím. Jde o kombinaci přímé podpory, záruk a vkladů národních vlád EU. Zde je třeba uvést, že kritéria pro výběr projektů, které podporu získají, se...
řekl CzechIndustry Martin Ruščák, jednatel a ředitel společnosti Centrum výzkumu Řež, s.r.o. Proč vlastně Centrum výzkumu Řež (CV Řež) vzniklo a jakým hlavním činnostem se věnuje? CVŘ vzniklo před dvanácti lety jako výzkumná organizace v oblasti energetiky. Dnes je znalostní organizací, která se profiluje v rámci Skupiny ÚJV v předkomerčním výzkumu energetických technologií, převážně jaderných. Šedesátiletá tradice řežského „jaderného“ údolí a...
řekl CzechIndustry Aleš Sladký, ředitel společnosti RMT, s.r.o., Paskov Pane řediteli, společnost RMT působí na českém trhu již 22 let. Přibližte nám prosím cestu, kterou prošla do své nynější podoby? Firma prošla vcelku kontinuálním vývojem. Na začátku to byly montážní zakázky v oboru papírenského průmyslu. Firma totiž byla založena několika experty z papírenství. Záhy se přidaly dodávky zařízení.  Nejprve pro papírenství a...
Žádný vyspělý stát si dnes nemůže dovolit přehlížet téma rozvoje elektromobility a s ní spojené strukturální změny. Přitom je třeba jednat systematicky, cílevědomě a hlavně rychle. Pokrok – stejně jako v informačních technologiích na opozdilce nepočká. Jde hlavně o zachycení zásadních trendů, udržení vlastní konkurenceschopnosti i pracovních příležitostí a v neposlední řadě o ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí. Také česká vláda si...
Potřebuje Česko jaderné elektrárny, bylo hlavním mottem 7. výroční konference věnované jaderné energetice, která se konala 12. listopadu v Praze. Její součástí byl i slavnostní ceremoniál udělování „Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“ významným osobnostem z jaderné oblasti. Medaili uděluje a předává ministr průmyslu a obchodu.  Zahraniční cesta v tomto případě...
Editor Tomáš Kubeš, za podklady děkujeme členům Výboru pro spolupráci ČR s CERN CERN, oficiálně Evropská organizace pro jaderný výzkum, v září tohoto roku (2014) oslavila 60. výročí svého založení. Rozsahem i významem své činnosti v dnešní době daleko překračuje původní představy svých zakladatelů. Čím však může být spolupráce s CERN zajímavá pro vás? Co je to CERN CERN vznikl na půdě UNESCO jako první vskutku panevropská mezivládní organizace....
Aktuální číslo 1/2015 CzechIndustry 1/2015_1_20.pdf (3,4 MB) CzechIndustry 1/2015_str.21_39.pdf (3 MB) CzechIndustry 1/2015_str.40_68.pdf (4,2 MB)  
Stanovení evropských energetických cílů do roku 2030 je zcela zásadní pro budoucí vývoj nejen tuzemské, ale celé evropské ekonomiky. Podoba těchto cílů je výsledkem kompromisu schváleného Radou EU, tedy nejvyššími představiteli všech 28 členských zemí unie. O tom, jaké to bude mít dopady na českou energetiku a ekonomiku, diskutovali 7. 11. hosté na další ze série konferencí Institutu pro veřejnou diskusi na téma Energetická bezpečnost ČR. Mezi...
Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury při OECD Fatih Birol představil 12. prosince v Praze široké odborné veřejnosti, představitelům podniků i politikům, zástupcům samospráv a dalších institucí prestižní publikaci Světový energetický výhled 2014 (WEO 2014). Ta obsahuje komplexní analýzu energetických trhů, exportní i importní energetické trendy včetně shrnutí jejich významu pro energetickou bezpečnost, ekonomický rozvoj i ochranu...
Slova, jako jsou dotace, fondy, Evropská unie, dotační politika či evropské investice, svým způsobem „obohatila“ slovník českých lidí mnoha profesí, už nejsou jen součástí projevů politiků. Ne samotná seskupení hlásek, ale jejich obsah zaměstnává dnes a denně nejen ministerstva a příslušné úřady, ale i celé týmy odborných firem, starosty velkých měst i těch nejmenších obcí, právníky, novináře... Přestože jsou ve všech pádech skloňovaná, málokdo...
řekla CzechIndustry Klára Dostálová, první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj   Ministerstvo kromě dalšího zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Můžete to více konkretizovat? Ministerstvo pro místní rozvoj je v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) ústředním správním úřadem ve věcech územního...
Ze závěrů Evropské rady (26. a 27. června 2014). Evropská rada se dohodla na strategické agendě klíčových priorit na příštích pět let. Vyzvala orgány EU a členské státy, aby ve své činnosti tyto priority v plném rozsahu naplňovaly. Vymezila strategické směry pro legislativní a operativní plánování pro nadcházející roky v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (viz níže v kapitole I) a zabývala se rovněž některými souvisejícími...
Aktuální číslo časopisu CzechIndustry 4/2014                       Ke stažení zde: CI04_2014_1-34 (2).pdf (3,9 MB) CI04_2014_35-68.pdf (4,6 MB)      
Deset let po vstupu osmi postkomunistických zemí střední a východní Evropy spolu s Maltou a Kyprem do EU lze s jistou mírou zjednodušení směle konstatovat, že největšími vítězi rozšíření EU v roce 2004 jsou Německo a zvláště Bavorsko a na druhé straně u přistoupivších zemí Česká republika a Polsko. Překvapivě malý zisk z rozšíření unie zaznamenala Francie. Maďarsko v poslední době promarnilo určitý náskok, který dříve...
Konference  "Česká energetika v proměnách času" 25.listopadu 2014, Hotel Jalta Praha od 9.00 do 16.30 hod   Partneři konference:        Při příležitosti 95 let přijetí zákona č. 438 Sb. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace připravujeme na 25.listopadu 2014 v Hotelu Jalta v Praze odbornou konferenci nazvanou Česká energetika v proměnách času. Jejím cílem je...
Pro dnešního občana je sotva uvěřitelné, že v padesátých létech jsme se večer často učili při světle petrolejových lamp. Dodávky závisely převážně na několika vodních zdrojích a několika tepelných elektrárnách. Byly v provozu ještě i lokální zdroje, které zásobovaly své bezprostřední okolí. Jednalo se o malé vodní elektrárny v továrnách, mlýnech a podobných výrobních objektech. Elektřina pro průmysl a domácnosti byla denně na...
Co znamená spuštění ruského rychlého reaktoru BN-800 pro jadernou energetiku   V současnosti probíhá v ruské jaderné elektrárně v Bělojarsku (Sverdlovská oblast) spouštění rychlého reaktoru BN-800 chlazeného sodíkem. Tento 800MWe reaktor využívá jiného principu než dukovanské a temelínské tlakovodní reaktory, což mu umožňuje spalovat zbrojní plutonium a látky obsažené v použitém jaderném palivu. Použití sodíku jako chladicí látky již z...
Jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí je automobilový provoz. Stále přísnější emisní předpisy proto nutí výrobce aut vyvíjet dokonalejší pohonné jednotky a rafinérie zvyšovat kvalitu motorových paliv. Přesto jsou tradiční paliva, benzín a nafta, v posledních letech nahrazována jinými zdroji. Mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty patří zemní plyn, který je z hlediska ekologie vhodnější a je i ekonomicky...
řekl časopisu CzechIndustry Jean-André Barbosa, regionální ředitel společnosti AREVA pro střední a východní Evropu   Pane řediteli, v Evropě se vedou diskuse o budoucnosti jaderné energetiky v čase, kdy se ve světě staví desítky nových bloků, další jsou ve stádiu přípravy a řada zemí uvažuje o výstavbě jaderné nebo jaderných elektráren. Takže, jak vidíte budoucnost jaderné energetiky ve světě, ale především na našem...
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Jiří Konečný, jednatel společnosti ELKO EP   Společnost ELKO EP působí na českém trhu již 20 let. Od počátku je její výrobní program zaměřen na domovní a průmyslové elektroinstalace. Co je charakteristické pro cestu, kterou prošla od svého založení? Já sám jako zakladatel společnosti jsem působit nejprve jako živnostník. Od dětství mě bavilo rozebírat rádia a televize a už jako devítiletý jsem si...
Daniel Glas, výkonný ředitel společnosti Allowance s.r.o. Systém čerpání peněz z fondů Evropské unie byl v Česku nastaven neúměrně složitě. V podmínkách čerpání mají problém se vyznat nejen podnikatelé, ale mnohdy i samotné poradenské firmy. Českou realitou je ale navíc i skutečnost, že jsou zpochybňovány už schválené dotace a řada klientů tak stále marně čeká na finanční prostředky, které jim byly přiděleny, říká v rozhovoru Daniel Glas,...
řekl CzechIndustry Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky  Pane předsedo, Akademie věd je v principu představitelem neuniverzitních vědeckých institucí. Můžete ji představit čtenářům CzechIndustry? Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č. 283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. Je soustavou  54 veřejných výzkumných pracovišť. Pracuje zde přes 7000 zaměstnanců, z nichž více než...
Aktualní číslo ke stažení zde: CzechIndustry 1-35.pdf CzechIndustry 36-68.pdf  
O kogeneraci Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby elektřiny, který spočívá v efektivním využití tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90%. Navíc díky výrobě elektřiny v místě její spotřeby odpadají další ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na kvalitu...
Ekologické teplo pro Prahu již 85 let V lednu 1929 dodala holešovická elektrárna první páru k vytápění budov v nejbližším okolí. Celá trasa tehdy měřila 1100 metrů a vedla z kotelny elektrárny speciálně vybudovaným tunelem pod podmokelskou tratí státní dráhy, Královskou oborou, třídou Bubenskou a Veletržní až k paláci Pražských vzorkových veletrhů. Před 85 lety se tak začala psát historie pražského teplárenství, které dnes...
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Petr Kučera, ředitel akciové společnosti Belizende Vše pod jednou střechou je motto společnosti Belizende. Můžete to konkretizovat? Naším záměrem je poskytnout klientům komplexní servis v rámci nemovitostního, stavebního, právního, ekonomického a obchodního charakteru. O zákazníka pečujeme prakticky od chvíle jeho první myšlenky na pronájem, koupi či prodej nemovitosti až po usednutí „ve...
IVITAS přináší řešení optimalizace mlecích okruhů s ventilátorovými mlýny IVITAS, a.s., je společnost věnující se vývoji, projekci, konstrukci a částečně také dodávkám pro klasickou energetiku. Unikátním řešením firmy jsou např. projekty kotlů pro elektrárnu Tušimice II., které byly oceněny zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2012. V současnosti probíhá výstavba tří nových kotlů projektovaných...
Jaderná energie je stále nejlevnějším zdrojem, vyplynulo z diskuzí na ENEF v Bratislavě   V Bratislavě se ve dnech 16. a 17. června 2014 konalo dvoudenní 9. plenární zasedání Evropského jaderného fóra, kterého je Česká republika společně se Slovenskem spoluorganizátorem. Fórum zahájili předsedové vlád obou zemí Robert Fico a Bohuslav Sobotka spolu s komisařem Evropské unie pro energetiku Güntherem Oettingerem. Přítomni byli představitelé...
Důležité pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu v regionu je snižování energetické náročnosti výroby, řekl v rozhovoru pro CzechIndustry MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje   Pane hejtmane, podle průzkumu agentury SANEP patříte mezi pět nejlépe hodnocených hejtmanů. Jste spokojen s tímto hodnocením? Ano, vážím si toho, když lidé dokáží ocenit práci kohokoliv, tedy i práci hejtmana, ale musím současně přiznat, že...
Nové číslo časopisu CzechIndustry 2/2014 Ke stažení zde: CzechIndustry 2/2014 strana 1-34.pdf (5,9 MB) CzechIndustry_2/2014 strana 35-68.pdf (5,6 MB)
  Celý dokument ke stažení zde: Pametni_spis_ARVe2014.pdf 
Teambuilding je rozvojově-vzdělávací metoda, která oproti jiným vzdělávacím technikám pracuje se zkušeností jednotlivců i sdílenými zkušenostmi celé skupiny. Na základě těchto uložených informací a prostřednictvím zažívání nových neobvyklých situací přispívá k odhalení možných bariér a rezerv výkonu týmu. Teambuilding rozvíjí: týmovou komu-nikaci; vznik nových a prohloubení stávajících sociálních vazeb; syn-chronizaci a kooperaci členů týmu;...
Sankce vůči Rusku nás ohrožují, zaznělo na Strojírenském fóru České strojírenství je opět na vrcholu. Dokazují to výsledky z loňského roku, podle kterých se export českého strojírenství vrátil na úroveň rekordního roku 2008. Sankce vůči Rusku, konkurence z východu či krize technického školství však mohou podle českých strojírenských firem situaci změnit. Příležitostí pro strojaře je naopak otevření nového operačního programu OP PKI. O tom, jak...
Je možné podnikat v rozvojové zemi a od počátku získat dostatek informací  o trhu?    Konference pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR věnovaná rozvoji podnikání v  rozvojových zemích na tuto otázku odpověděla. Téma mělo nečekaný úspěch.  Přestože vystoupení vysokého představitele OECD pana Sergio Mosi o ekonomických  vazbách mezi členskými zeměmi OECD a rozvojovými zeměmi bylo oznámeno až v...
Aktuální číslo 1/2014 ke stažení zde: CzechIndustry 2014 str. 01 až 60.pdf (5,4 MB) CzechIndustry 2014 str.61 až 100.pdf (4,5 MB)  
Teoretický základ Napěťové jevy jsou ve standardu kvality napětí [1] rozděleny na přerušení napětí, poklesy napětí a dočasná zvýšení napětí. Jejich standardizované parametry se vyhodnocují z efektivních hodnot spočítaných za dobu periody. Efektivní hodnoty napětí počítané za uplynulou periodu napětí opakovaně po půlperiodě a synchronizovaně průchodem napětí nulou jsou označeny jako napětí URMS1/2. Jestliže se výpočet efektivní hodnoty...
Řízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná se pouze o přímé řízení výroby elektřiny a tepla, ale i navazující procesy jako je plánování a vyhodnocení energetické výroby, správa a údržba výrobního zařízení, objednávání a příjem paliva i substrátů, odbyt a fakturace dodávaných komodit apod. Přestože tyto úlohy na sebe navazují, jsou většinou řešeny pomocí různých aplikací...
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., Ing. Jindřich Liška, Ph.D. V letošním roce vstupuje do rozhodující fáze evropský program podporující soudržnost regionů (ERDF) "Výzkum, vývoj a inovace", který má rozpočet v řádech desítek miliard Kč. Nově vzniklá centra výzkumu, vývoje a inovací představují na české poměry velké kapacity jak infrastrukturní, tak personální a to především v Brně, Ostravě, Plzni a Liberci, jejichž relevantní části jsou orientovány...
Prvním společným projektem česko-slovenské strategické obranné spolupráce se stane projekt 3D radaru ReUNION. Memorandum o spolupráci podepsalo 13. března v Pardubicích pět společností radarového a obranného průmyslu z ČR a SR. Podpisu memoranda byli přítomni významní hosté: slovenský velvyslanec v České republice Peter Weiss, velitel vzdušných sil Slovenské republiky brigádní generál Miroslav Korba a národní ředitel vyzbrojování Ministerstva...
V první jarní den, 21. března 2014, byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost“, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese. Jde o unikátní publikaci, svého druhu jedinou, která komplexně hodnotí jednotlivé formy energie, jejich využitelnost a možnou dostupnost v současnosti i v budoucnosti....
Řekne-li se bezpečnost na železnici, každému, kdo se o tento obor zajímá, se okamžitě vybaví AŽD Praha. Jde totiž o společnost, která letos slaví 60 let na trhu, během nichž vyrobila a dodala nespočet zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. AŽD Praha si za dobu své existence prošla velkým vývojem. Když se psal rok 1954, drtivá většina systémů byla vyráběna v licenci. Dnes je tomu přesně naopak, klíčové zabezpečovací...
Každá obchodní společnost, která chce mít mnoho spokojených klientů, ba co víc, která chce další nové klienty získávat, musí neustále zlepšovat, zdokonalovat a rozšiřovat své služby a prostředí pro své zákazníky. Nejinak je tomu i v případě Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi. Je sice pravdou, že konkurence v této oblasti není tak vysoká, jako je tomu například v oblasti nákladní železniční dopravy, ale bylo...
Jedenáctý energetický kongres EN.KO 2014 se koná v roce, v němž si slovenská energetika připomíná řadu významných událostí z její více než 130leté historie.    Za všechny uvádíme některé z nich          2. února 1884 bylo poprvé zapojeno elektrické osvětlení v Bratislavě v mlýně S. Ludwiga v dnešní Krížnej ulici          22. července 1919 byl přijat zákon o...
V první jarní den, 21. března 2014, byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost“, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese. Jde o unikátní publikaci, svého druhu jedinou, která komplexně hodnotí jednotlivé formy energie, jejich využitelnost a možnou dostupnost v současnosti i v budoucnosti....
Minulé konference Asociace energetických manažerů se zabývaly především aktuální situací v energetice, deformacemi tržního prostředí, vedoucími k nedostatku investic do inovací zdrojů a spolehlivých soustav, a nekonzistentní energetickou politikou Evropské unie, jedna z konferencí byla tematicky orientována na zvyšující se riziko blackoutu. Toto riziko je rovněž důsledkem nevhodné evropské politiky. Na loňském setkání českých odborníků...
České podniky prý nechtějí investovat v rozvojových zemích. Dokonce tam jen vyvážet je vysoce rizikové, jak je patrno z výroční zprávy Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s..(EGAP). Také poslední průzkumy názorů generálních ředitelů českých podniků ukazují na velkou opatrnost. "Firmy sázejí na větší jistotu v podobě známých trhů. Naše zkušenosti ze spolupráce s českými podniky ukazují, že vstup na zahraniční trh...
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems. Pane řediteli, můžete našim čtenářům představit společnost Unicorn Systems? Jsme součástí skupiny Unicorn, která byla založena v roce 1990. Skupina se v průběhu času rozvinula do současné podoby, kdy stojí takříkajíc na třech pilířích. Tím prvním je Unicorn Systems, o kterém budu dále hlavně hovořit, druhým Unicorn...
O Moravskoslezském kraji dnes lze hovořit jako o významném centru kultury, společenského života, univerzitního vzdělání a rozvoje podnikání, přestože byl dlouhou dobu vnímán pouze jako ono slavné "ocelové srdce republiky". V posledních letech je těžký průmysl postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu, dochází ke značnému rozvoji služeb. Rozvojem podnikání ve volném tržním prostředí se struktura podnikání změnila. Mnohé...
Moravské společnosti představují světovou novinku – přečerpávací turbínu pro specifické důlní podmínky Využití vyuhlených dolů a podzemních prostor důlních staveb obecně pro umístění přečerpávacích vodních elektráren k získávání špičkové elektrické energie, je světově nové řešení. Je chráněno českým patentem z roku 2007 a patří odborníkům z Ostravy. Výzkumem tohoto nápadu se o dva roky později začala zabývat německá Univerzita...
řekl nám Zdeněk Žídek, generální ředitel společnosti GA Energo technik, v interview, které bylo věnováno nejen 20 letům společnosti Společnost GA Energo technik si připomíná 20 let od svého založení. Můžete nám přiblížit cestu, kterou prošla? Začínali jsme jako malá firma, já, táta, náš společník Václav Hubač a pět zaměstnanců. Naše představy o úspěchu spočívaly v tom, že budeme mít každý měsíc na výplaty. Měli jsme ale výhodu,...
Rozhovor pro časopis CzechIndustry s panem Bernardem Bauerem, výkonným členem představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), Praha a oficiálním reprezentantem Svobodného státu Bavorsko v České republice. Pane Bauere, jak hodnotíte vývoj českého hospodářství a dvoustranných hospodářských vztahů s Německem v posledních letech? Německo-české hospodářské vztahy se v průběhu posledních 20 let rozvíjely velmi příznivě....
Interview s panem Kurtem Siglem – prezidentem německého Spolkového svazu elektromobility Spolkový svaz elektromobility je poměrně mladý. Jaká je struktura jeho členské základny a jaké má hlavní úkoly? Spolkový svaz elektromobility byl založen v srpnu 2009. Od té doby se v Německu zasazujeme za přeměnu mobility v elektromobilitu, a to při využití obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti patří k našim základním úkolům...
Před deseti lety, přesně 1. května 2014, se stala Česká republika členem Evropské unie. O vstupu do Unie jsme rozhodli v červnovém referendu, které se konalo rok předtím. „Zrodila se nová Evropa,“ těmito slovy ukončil dánský premiér Andres Fogh Rasmussen 13. prosince 2003 historický summit Evropské unie. „Od rána do večera to bylo dost tvrdé,“ komentoval výsledek jednání Vladimír Špidla, tehdejší český premiér. Česká republika bude od EU...
říká v interview pro časopis CzechIndustry Ing. Karel Křížek, MBA, generální ředitel a předseda představenstva ÚJV Řež, a. s. Pane generální řediteli, letošní Den otevřených dveří v ÚJV Řež, který se konal v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR (2013), se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Určitě největším lákadlem byly vaše výzkumné reaktory. V čem spatřujete nebývalý interes o vše, co je spojeno s  jadernou...
V roce 2015 by ve světě mělo jezdit dvacet milionů motorových vozidel na CNG – neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas).  Ten jako palivo ve srovnání s benzínem či naftou výrazně snižuje emise vypouštěné do ovzduší. Své uplatnění nachází především ve městech, kde kromě osobní dopravy jsou významným zdrojem znečištění zejména autobusy a nákladní automobily a je proto nasnadě, aby hnacím motorem zájmu o ekologizaci v dopravě...
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Ing. Mirek Topolánek, předsedu výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Pane předsedo, jak byste charakterizoval současnou situaci v českém teplárenství? Pořád ještě topíme a svítíme. Nálada je ale pod bodem mrazu. Většina lidí v energetice je současným stavem frustrována, protože není žádná perspektiva, na nic se nedá spolehnout, tedy kromě fyzikálních zákonů. Hozený kámen naštěstí pořád ještě padá...
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov Pane primátore, Chomutov získal pro magistrát i město prestižní titul Excelentní organizace v programu Národní ceny kvality České republiky, k čemuž Vám blahopřejeme. Toto ocenění však nespadlo takříkajíc z nebe, ale je výsledkem mnohaleté usilovné práce. Co vše pro to bylo třeba udělat a jak Vy osobně ho vnímáte? Když jsem před třemi...
První blok JE Temelín dosáhl 23. září plného výkonu. Byla tak završena fáze zvýšení výkonu obou bloků o čtyři procenta. Od nynějška elektrárna pracuje na výkonu 2 x 1055 MWe, tedy dosavadní výkon navýšila o 80 MWe.  V rámci přípravy bylo zpracováno přes 230 analýz, studií a výsledků testů, které byly předány Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstvu průmyslu a obchodu… Temelín splňuje požadavky mezinárodní normy na ochranu...
Energetika prochází dramatickými změnami, které boří letité způsoby řízení a provozování energetických systémů. Národní trhy s elektřinou i zemním plynem byly liberalizovány a postupně dochází k jejich integraci. S tím narůstá také objem přeshraničních transakcí, které jsou realizovány na infrastruktuře, která byla dimenzována pro vnitrostátní potřeby a pouze omezené (spíše bezpečnostní) přehraniční výměny. A přestože se o potřebě její...
Společnost ŠKODA JS a.s., se již více než padesát let zabývá inženýringem, výrobou komponent a servisem pro jadernou energetiku. V průběhu tohoto období získala rozsáhlé zkušenosti a stala se spolehlivým dodavatelem zařízení pro jaderné elektrárny v celém světě. Dosud vyrobila a dodala 21 kompletních reaktorů typu VVER-440 a tři reaktory typu VVER-1000. Dodávky zahrnují tlakovou nádobu a vnitřní části reaktoru, mechanismy pohonů řídicích...
Mezinárodní ministerská konference Jaderná energie 21. století se konala ve dnech 27. – 29. června v Petrohradě. Organizovala ji Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) spolu s vládou Ruské federace s podporou státního podniku Rosatom. Podobné konference se konají jednou za čtyři roky; dříve se pořádaly pouze v Číně a ve Francii. Francie se pyšnila největším podílem jaderné energetiky ve svém energetickém mixu (85 %) a Čína je v...
O Strategii působení ČR v EU přehledně a fakticky. Jaké byly důvody jejího vzniku, co tvoří její obsah a jaké kroky na ni budou navazovat? Proč vznikla Strategie? Má smysl v čase reforem probíhajících na unijní úrovni vůbec nějaký „nadčasový“ dokument přijímat? Bezprostředním důvodem předložení dokumentu byla jistě snaha o naplnění programového prohlášení vlády České republiky, kde je učiněn závazek k vypracování strategického dokumentu v...
Záznamy: 1174 - 1242 ze 1242
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18

AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE STAŽENÍ

 

PŘEDSTAVUJEME

 
 
 

TÉMATICKÝ PLÁN ČASOPISU 2019

 

Zde ke stažení: 

Tematický plán 2019

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

PARTNEŘI ČASOPISU

LOGO CZECHINDUSTRY

časopis czechindustryLoga ke stažení:

Industry.jpg + industry.pdf

AKCE V ROCE 2019

 

AKCE V ROCE 2018

 

 

ARCHIV ČASOPISU

CzechIndustry

ČASOPIS NA FACEBOOKU

OBJEVTE HISTORII SVĚTA V  KNIŽNÍM BESTSELLERU NYNÍ I V ČESKÉM JAZYCE

Po stopách 6000 let světových dějin

CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTA

www.chronologie.lidstva.cz
 

ON-LINE ZPRÁVY 

Štítky