Časopis 

CzechIndustry

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví.

 

Informace & Novinky

Teambuilding je rozvojově-vzdělávací metoda, která oproti jiným vzdělávacím technikám pracuje se zkušeností jednotlivců i sdílenými zkušenostmi celé skupiny. Na základě těchto uložených informací a prostřednictvím zažívání nových neobvyklých situací přispívá k odhalení možných bariér a rezerv výkonu týmu. Teambuilding rozvíjí: týmovou komu-nikaci; vznik nových a prohloubení stávajících sociálních vazeb; syn-chronizaci a kooperaci členů týmu;...
Sankce vůči Rusku nás ohrožují, zaznělo na Strojírenském fóru České strojírenství je opět na vrcholu. Dokazují to výsledky z loňského roku, podle kterých se export českého strojírenství vrátil na úroveň rekordního roku 2008. Sankce vůči Rusku, konkurence z východu či krize technického školství však mohou podle českých strojírenských firem situaci změnit. Příležitostí pro strojaře je naopak otevření nového operačního programu OP PKI. O tom, jak...
Je možné podnikat v rozvojové zemi a od počátku získat dostatek informací  o trhu?    Konference pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR věnovaná rozvoji podnikání v  rozvojových zemích na tuto otázku odpověděla. Téma mělo nečekaný úspěch.  Přestože vystoupení vysokého představitele OECD pana Sergio Mosi o ekonomických  vazbách mezi členskými zeměmi OECD a rozvojovými zeměmi bylo oznámeno až v...
Aktuální číslo 1/2014 ke stažení zde: CzechIndustry 2014 str. 01 až 60.pdf (5,4 MB) CzechIndustry 2014 str.61 až 100.pdf (4,5 MB)  
Teoretický základ Napěťové jevy jsou ve standardu kvality napětí [1] rozděleny na přerušení napětí, poklesy napětí a dočasná zvýšení napětí. Jejich standardizované parametry se vyhodnocují z efektivních hodnot spočítaných za dobu periody. Efektivní hodnoty napětí počítané za uplynulou periodu napětí opakovaně po půlperiodě a synchronizovaně průchodem napětí nulou jsou označeny jako napětí URMS1/2. Jestliže se výpočet efektivní hodnoty...
Řízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná se pouze o přímé řízení výroby elektřiny a tepla, ale i navazující procesy jako je plánování a vyhodnocení energetické výroby, správa a údržba výrobního zařízení, objednávání a příjem paliva i substrátů, odbyt a fakturace dodávaných komodit apod. Přestože tyto úlohy na sebe navazují, jsou většinou řešeny pomocí různých aplikací...
Doc. Ing. Eduard Janeček, CSc., Ing. Jindřich Liška, Ph.D. V letošním roce vstupuje do rozhodující fáze evropský program podporující soudržnost regionů (ERDF) "Výzkum, vývoj a inovace", který má rozpočet v řádech desítek miliard Kč. Nově vzniklá centra výzkumu, vývoje a inovací představují na české poměry velké kapacity jak infrastrukturní, tak personální a to především v Brně, Ostravě, Plzni a Liberci, jejichž relevantní části jsou orientovány...
Prvním společným projektem česko-slovenské strategické obranné spolupráce se stane projekt 3D radaru ReUNION. Memorandum o spolupráci podepsalo 13. března v Pardubicích pět společností radarového a obranného průmyslu z ČR a SR. Podpisu memoranda byli přítomni významní hosté: slovenský velvyslanec v České republice Peter Weiss, velitel vzdušných sil Slovenské republiky brigádní generál Miroslav Korba a národní ředitel vyzbrojování Ministerstva...
V první jarní den, 21. března 2014, byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost“, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese. Jde o unikátní publikaci, svého druhu jedinou, která komplexně hodnotí jednotlivé formy energie, jejich využitelnost a možnou dostupnost v současnosti i v budoucnosti....
Řekne-li se bezpečnost na železnici, každému, kdo se o tento obor zajímá, se okamžitě vybaví AŽD Praha. Jde totiž o společnost, která letos slaví 60 let na trhu, během nichž vyrobila a dodala nespočet zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. AŽD Praha si za dobu své existence prošla velkým vývojem. Když se psal rok 1954, drtivá většina systémů byla vyráběna v licenci. Dnes je tomu přesně naopak, klíčové zabezpečovací...
Každá obchodní společnost, která chce mít mnoho spokojených klientů, ba co víc, která chce další nové klienty získávat, musí neustále zlepšovat, zdokonalovat a rozšiřovat své služby a prostředí pro své zákazníky. Nejinak je tomu i v případě Zkušebního centra Výzkumného Ústavu Železničního ve Velimi. Je sice pravdou, že konkurence v této oblasti není tak vysoká, jako je tomu například v oblasti nákladní železniční dopravy, ale bylo...
Jedenáctý energetický kongres EN.KO 2014 se koná v roce, v němž si slovenská energetika připomíná řadu významných událostí z její více než 130leté historie.    Za všechny uvádíme některé z nich          2. února 1884 bylo poprvé zapojeno elektrické osvětlení v Bratislavě v mlýně S. Ludwiga v dnešní Krížnej ulici          22. července 1919 byl přijat zákon o...
V první jarní den, 21. března 2014, byla houslovým virtuosem panem Jaroslavem Svěceným pokřtěna kniha o energetice mající název „Perspektivy české energetiky. Současnost a budoucnost“, zpracovaná kolektivem autorů pod vedením paní Dany Drábové a pana Václava Pačese. Jde o unikátní publikaci, svého druhu jedinou, která komplexně hodnotí jednotlivé formy energie, jejich využitelnost a možnou dostupnost v současnosti i v budoucnosti....
Minulé konference Asociace energetických manažerů se zabývaly především aktuální situací v energetice, deformacemi tržního prostředí, vedoucími k nedostatku investic do inovací zdrojů a spolehlivých soustav, a nekonzistentní energetickou politikou Evropské unie, jedna z konferencí byla tematicky orientována na zvyšující se riziko blackoutu. Toto riziko je rovněž důsledkem nevhodné evropské politiky. Na loňském setkání českých odborníků...
České podniky prý nechtějí investovat v rozvojových zemích. Dokonce tam jen vyvážet je vysoce rizikové, jak je patrno z výroční zprávy Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s..(EGAP). Také poslední průzkumy názorů generálních ředitelů českých podniků ukazují na velkou opatrnost. "Firmy sázejí na větší jistotu v podobě známých trhů. Naše zkušenosti ze spolupráce s českými podniky ukazují, že vstup na zahraniční trh...
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Jan Konrád, International Services Director společnosti Unicorn Systems. Pane řediteli, můžete našim čtenářům představit společnost Unicorn Systems? Jsme součástí skupiny Unicorn, která byla založena v roce 1990. Skupina se v průběhu času rozvinula do současné podoby, kdy stojí takříkajíc na třech pilířích. Tím prvním je Unicorn Systems, o kterém budu dále hlavně hovořit, druhým Unicorn...
O Moravskoslezském kraji dnes lze hovořit jako o významném centru kultury, společenského života, univerzitního vzdělání a rozvoje podnikání, přestože byl dlouhou dobu vnímán pouze jako ono slavné "ocelové srdce republiky". V posledních letech je těžký průmysl postupně nahrazován obory ze zpracovatelského průmyslu, dochází ke značnému rozvoji služeb. Rozvojem podnikání ve volném tržním prostředí se struktura podnikání změnila. Mnohé...
Moravské společnosti představují světovou novinku – přečerpávací turbínu pro specifické důlní podmínky Využití vyuhlených dolů a podzemních prostor důlních staveb obecně pro umístění přečerpávacích vodních elektráren k získávání špičkové elektrické energie, je světově nové řešení. Je chráněno českým patentem z roku 2007 a patří odborníkům z Ostravy. Výzkumem tohoto nápadu se o dva roky později začala zabývat německá Univerzita...
řekl nám Zdeněk Žídek, generální ředitel společnosti GA Energo technik, v interview, které bylo věnováno nejen 20 letům společnosti Společnost GA Energo technik si připomíná 20 let od svého založení. Můžete nám přiblížit cestu, kterou prošla? Začínali jsme jako malá firma, já, táta, náš společník Václav Hubač a pět zaměstnanců. Naše představy o úspěchu spočívaly v tom, že budeme mít každý měsíc na výplaty. Měli jsme ale výhodu,...
Rozhovor pro časopis CzechIndustry s panem Bernardem Bauerem, výkonným členem představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), Praha a oficiálním reprezentantem Svobodného státu Bavorsko v České republice. Pane Bauere, jak hodnotíte vývoj českého hospodářství a dvoustranných hospodářských vztahů s Německem v posledních letech? Německo-české hospodářské vztahy se v průběhu posledních 20 let rozvíjely velmi příznivě....
Interview s panem Kurtem Siglem – prezidentem německého Spolkového svazu elektromobility Spolkový svaz elektromobility je poměrně mladý. Jaká je struktura jeho členské základny a jaké má hlavní úkoly? Spolkový svaz elektromobility byl založen v srpnu 2009. Od té doby se v Německu zasazujeme za přeměnu mobility v elektromobilitu, a to při využití obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti patří k našim základním úkolům...
Před deseti lety, přesně 1. května 2014, se stala Česká republika členem Evropské unie. O vstupu do Unie jsme rozhodli v červnovém referendu, které se konalo rok předtím. „Zrodila se nová Evropa,“ těmito slovy ukončil dánský premiér Andres Fogh Rasmussen 13. prosince 2003 historický summit Evropské unie. „Od rána do večera to bylo dost tvrdé,“ komentoval výsledek jednání Vladimír Špidla, tehdejší český premiér. Česká republika bude od EU...
říká v interview pro časopis CzechIndustry Ing. Karel Křížek, MBA, generální ředitel a předseda představenstva ÚJV Řež, a. s. Pane generální řediteli, letošní Den otevřených dveří v ÚJV Řež, který se konal v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR (2013), se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Určitě největším lákadlem byly vaše výzkumné reaktory. V čem spatřujete nebývalý interes o vše, co je spojeno s  jadernou...
V roce 2015 by ve světě mělo jezdit dvacet milionů motorových vozidel na CNG – neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas).  Ten jako palivo ve srovnání s benzínem či naftou výrazně snižuje emise vypouštěné do ovzduší. Své uplatnění nachází především ve městech, kde kromě osobní dopravy jsou významným zdrojem znečištění zejména autobusy a nákladní automobily a je proto nasnadě, aby hnacím motorem zájmu o ekologizaci v dopravě...
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Ing. Mirek Topolánek, předsedu výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Pane předsedo, jak byste charakterizoval současnou situaci v českém teplárenství? Pořád ještě topíme a svítíme. Nálada je ale pod bodem mrazu. Většina lidí v energetice je současným stavem frustrována, protože není žádná perspektiva, na nic se nedá spolehnout, tedy kromě fyzikálních zákonů. Hozený kámen naštěstí pořád ještě padá...
říká v rozhovoru pro CzechIndustry Mgr. Jan Mareš, primátor statutárního města Chomutov Pane primátore, Chomutov získal pro magistrát i město prestižní titul Excelentní organizace v programu Národní ceny kvality České republiky, k čemuž Vám blahopřejeme. Toto ocenění však nespadlo takříkajíc z nebe, ale je výsledkem mnohaleté usilovné práce. Co vše pro to bylo třeba udělat a jak Vy osobně ho vnímáte? Když jsem před třemi...
První blok JE Temelín dosáhl 23. září plného výkonu. Byla tak završena fáze zvýšení výkonu obou bloků o čtyři procenta. Od nynějška elektrárna pracuje na výkonu 2 x 1055 MWe, tedy dosavadní výkon navýšila o 80 MWe.  V rámci přípravy bylo zpracováno přes 230 analýz, studií a výsledků testů, které byly předány Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a Ministerstvu průmyslu a obchodu… Temelín splňuje požadavky mezinárodní normy na ochranu...
Energetika prochází dramatickými změnami, které boří letité způsoby řízení a provozování energetických systémů. Národní trhy s elektřinou i zemním plynem byly liberalizovány a postupně dochází k jejich integraci. S tím narůstá také objem přeshraničních transakcí, které jsou realizovány na infrastruktuře, která byla dimenzována pro vnitrostátní potřeby a pouze omezené (spíše bezpečnostní) přehraniční výměny. A přestože se o potřebě její...
Společnost ŠKODA JS a.s., se již více než padesát let zabývá inženýringem, výrobou komponent a servisem pro jadernou energetiku. V průběhu tohoto období získala rozsáhlé zkušenosti a stala se spolehlivým dodavatelem zařízení pro jaderné elektrárny v celém světě. Dosud vyrobila a dodala 21 kompletních reaktorů typu VVER-440 a tři reaktory typu VVER-1000. Dodávky zahrnují tlakovou nádobu a vnitřní části reaktoru, mechanismy pohonů řídicích...
Mezinárodní ministerská konference Jaderná energie 21. století se konala ve dnech 27. – 29. června v Petrohradě. Organizovala ji Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) spolu s vládou Ruské federace s podporou státního podniku Rosatom. Podobné konference se konají jednou za čtyři roky; dříve se pořádaly pouze v Číně a ve Francii. Francie se pyšnila největším podílem jaderné energetiky ve svém energetickém mixu (85 %) a Čína je v...
O Strategii působení ČR v EU přehledně a fakticky. Jaké byly důvody jejího vzniku, co tvoří její obsah a jaké kroky na ni budou navazovat? Proč vznikla Strategie? Má smysl v čase reforem probíhajících na unijní úrovni vůbec nějaký „nadčasový“ dokument přijímat? Bezprostředním důvodem předložení dokumentu byla jistě snaha o naplnění programového prohlášení vlády České republiky, kde je učiněn závazek k vypracování strategického dokumentu v...
Záznamy: 1381 - 1411 ze 1411
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21

AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE STAŽENÍ

 

PŘEDSTAVUJEME

 
 
 

TÉMATICKÝ PLÁN ČASOPISU 2019

 

Zde ke stažení: 

Tematický plán 2019

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

PARTNEŘI ČASOPISU

LOGO CZECHINDUSTRY

časopis czechindustryLoga ke stažení:

Industry.jpg + industry.pdf

AKCE V ROCE 2019

 

AKCE V ROCE 2018

 

 

ARCHIV ČASOPISU

CzechIndustry

ČASOPIS NA FACEBOOKU

OBJEVTE HISTORII SVĚTA V  KNIŽNÍM BESTSELLERU NYNÍ I V ČESKÉM JAZYCE

Po stopách 6000 let světových dějin

 

CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTA

www.chronologie.lidstva.cz
 

ON-LINE ZPRÁVY 

Štítky