Časopis 

CzechIndustry

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví.

 

CzechIndustry je nezávislý časopis, není nikým financován a jediným zdrojem jeho příjmů jsou prostředky získané z inzerce nebo firemní prezentace.

Informace & Novinky

řekl CzechIndustry Petr Sláčala, jednatel a ředitel společnosti EGP INVEST   Pane řediteli, vláda schválila v minulých měsících aktualizaci Státní energetické koncepce a Národní akční plán jaderné energetiky (NAP JE). Logicky by se dalo předpokládat, že budoucnost využívání jaderné energie v České republice je zajištěna.  Je tomu tak nebo máme dokumenty, které takříkajíc mohou zůstat na papíře? Vítám, že ASEK i NAP JE...
Cílem vývoje v oblasti reaktorové technologie a jaderného paliva je v současnosti uzavírání palivového cyklu, ale podstatnou měrou jsou také modifikovány palivové soubory pro současné reaktory, což přináší stále nové benefity pro spolehlivost a ekonomičnost jejich provozu. Mezi reaktory typu VVER zastávají výsadní postavení české Dukovany, které jsou iniciátorem mnohých modifikací. Uzavíráme jaderný palivový cyklus V současné době...
Jedním ze závěrů nedávného fóra špičkových německých představitelů oboru elektroniky bylo konstatování, že vývoj obou hlavních současných trendů německé energetiky Energiewende a průmyslu Industrie 4.0 je hluboce propojený. Vzájemně se mohou významně synergicky posilovat. Německo prožívá historickou šanci stát se „zkušební světovou laboratoří energetiky zítřka“. Hovořilo se také o obrovském exportním potenciálu, který pro německý průmysl...
řekl CzechIndustry prezident Železnic Ruské federace Vladimír Jakunin   Dubnové konference generálních ředitelů drah sdružených v Organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD) v Praze se zúčastnil prezident Železnic Ruské federace (RŽD) Vladimír Jakunin. Požádali jsme ho v této souvislosti o rozhovor. Vzhledem k jeho nabitému programu se interview neuskutečnilo. V. Jakunin nám slíbil, že odpovědi zašle redakci písemně. Své slovo dodržel....
Řekl CzechIndustry Tomáš Hlavsa, Business Development Manager divize Big Data and Security, Atos IT Solutions and Services Mezi nejvážnější hrozby, jimž čelí lidstvo, patří ty, které se odehrávají v kyberprostoru? Co vše tento pojem zahrnuje a která jsou hlavní ohrožení? Definici kyberprostoru bych přenechal filosofům, nicméně z našeho pohledu kyberprostor zahrnuje všechna zařízení, komunikační a úložné prostředky ale také osoby, které...
Aktuální číslo časopisu 4/2015 Aktuální číslo 4/2015 ke stažení: CI04_15_WEB_01_22.pdf (3,5 MB) CI04_15_WEB_23_46.pdf (4,2 MB) CI04_15_WEB_47_68.pdf (2,9 MB)  
Největším bezpečnostním rizikem Prahy je chybějící kontrola nad strategickými komoditami, blackout a kybernetický útok. Na prestižní konferenci Pražské bezpečnostní fórum, která se konala 15. června ve Velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy, to mj. řekl generál a bezpečnostní odborník Andor Šándor, který hovořil o současných bezpečnostních hrozbách. Konference, nad níž převzal záštitu Libor Hadrava, radní pro bezpečnost Magistrátu...
Skupina ruských podniků pod vedením Palivové společnosti TVEL zakončila etapu kontrolních prací, která předchází zahájení průmyslové výroby paliva MOX v Ruské federaci. Testovací montáž prvního zkušebního vzorku palivové kazety pro reaktor BN-800 na bázi rychlých neutronů byla úspěšně uskutečněna ve městě Železnogorsku (Krasnojarský kraj) v podniku Gorno-chimičeskijkombinat. Rychlý reaktor BN-800 má být podle plánu spuštěn vBělojarské jaderné...
Společnost ARAKO dodala šoupátka pro 1. etapu výstavby největšího ropného terminálu PERN v Polsku. V předchozích týdnech bylo postupně dodáno 22 kusů uzavíracích šoupátek o jmenovité světlosti DN 800 a jmenovitém tlaku 16 barů. Celková částka kontraktu činila téměř 500 000euro. Dnes jsou již šoupátka nainstalována na potrubí terminálu v námořním přístavu v Gdaňsku, který má sloužit k překládce a skladování ropy, pohonných hmot a chemických...
Riziko je součástí života. Navíc je silně dynamickým faktorem, jak ukazuje například porovnání desáté edice zprávy World Economic Forum „Global Risk 2015“ s předchozími devíti. Z tohoto rozboru vyplývá, že nejenže se někdy pravděpodobnost a dopad jednotlivých hrozeb z roku na rok výrazně mění, ale dokonce se na čele nejvážnějších hrozeb mohou objevit nové, které nebyly v předcházejících zprávách doposud vůbec pojmenovány....
V ruském rychlém reaktoru BN-600 bude testováno palivo pro francouzský reaktor ASTRID. Se zástupci Rosatomu se na tom dohodli představitelé francouzské výzkumné organizace CEA během návštěvy Bělojarské jaderné elektrárny. Delegace organizace CEA se seznámila s postupy pro manipulaci s jaderným palivem ve třetím bloku Bělojarské jaderné elektrárny s reaktorem BN-600. Šlo o dopravu čerstvého paliva, jeho uskladnění před použitím,...
Aktuální číslo časopisu Czech Industry 3/2015 Číslo ke stažení zde: CI03_2015_str. 01_25.pdf (3,9 MB) CI03_2015_str. 26_41.pdf (2,2 MB) CI03_2015_str. 42_68.pdf (4 MB)  
řekl CzechIndustry Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy   Pane předsedo, historie Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s., (DPP)se začala psát v roce 1897. Na počátku byla koupě koněspřežné dráhy a poté její elektrizace. Na které významné mezníky byste především upozornil v téměř 120leté historii společnosti? V loňském roce jsme si připomínali 40. výročí od...
Vláda ČR na svém zasedání dne 18. května schválila Aktualizaci státní energetické koncepce (ASEK), která je klíčovým státním strategickým dokumentem v oblasti energetiky na příštích 25 let. Jednou z priorit ASEK je zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energie v případech kumulace poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech déle trvajících krizí v...
Vznik Ústavu jaderné fysiky, dnešní ÚJV Řež, a. s., byl unikátní a představuje v historii československé (a české) vědy a výzkumu mimořádný počin.   Mírové využívání jaderné energie ve světě – tedy i u nás – bylo odstartováno v roce 1953 projevem prezidenta USA Dwighta Davida Eisenhowera, který na Valném shromáždění OSN pronesl zásadní řeč „Atom for peace“. Obě tehdejší hlavní jaderné velmoci – Spojené státy americké (USA) a Svaz...
Vývoj jakékoliv společnosti je vždy ovlivňován bezpečností prostředí, ve kterém se realizuje. Stav bezpečnosti v rámci prostředí je určen konkrétní mírou ohrožení stability, funkčnosti či dokonce existence prvků a procesů v tomto prostředí, vznikající v důsledku působení relevantních bezpečnostních hrozeb. Nalezení adekvátních schopností eliminace bezpečnostních hrozeb je životním zájmem každé společnosti. Bezpečnostní prostředí...
Třetí slavnostní předávání „Medailí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“ se uskutečnilo 11. června v sídle ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. Ministr Jan Mládek předalresortní vyznamenání ministerstva průmyslu a obchodu v rámci konference ARVe 2015 sedmi významným osobnostem. „Když jsme před více než rokem koncipovali a poprvé předávali vyznamenání ministra průmyslu a...
Jaké jsou ambice a vize českého průmyslu, jakými cestami se bude ubírat, je Průmysl 4.0 jen výzva nebo také hrozba, co vše sebou přináší reindustrializace, jak dále v technickém vzdělávání, potřebujeme centra firemního výzkumu, držíme krok s trendy v technických inovacích a jejich aplikaci – na tyto další otázky hledali odpověď účastníci prestižní konference ARVe 2015, která se konala 11. června ve velkém sále Ministerstva...
Ve světě se již delší dobu hovoří o rizicích spojených s dlouhými a velkoplošnými výpadky elektřiny, tzv. blackouty. Bohužel teoretické předpovědi začínají nabývat reálné podoby. V posledních letech došlo k několika významným blackoutům v různých částech světa, Evropu nevyjímaje. Příčiny vzniku jsou různorodé (horké či naopak mrazivé počasí, zdánlivě banální porucha na jednom prvku soustavy, která dominovým efektem způsobí rozpad...
Evropská komise 28. dubna představila Evropský program pro bezpečnost na období let 2015–2020, jenž bude podporovat spolupráci členských států při řešení bezpečnostních hrozeb. Zaměří se na tyto tři priority: boj proti terorismu, organizovanou trestnou činnost a kyberkriminalitu. Program stanoví konkrétní nástroje a opatření, které budou použity pro zajištění bezpečnosti a efektivnější řešení těchto tří nejnaléhavějších hrozeb. Nedávné...
Industry 4.0 patří v současnosti k nejvíce skloňovaným termínům při diskuzích o dalším směřování průmyslu. Přední průmyslové a technologické firmy se předhánějí v nabídce řešení ve stylu Industry 4.0 a vlády desítek zemí problematiku intenzivně diskutují. Máme ale jasno v tom, co vlastně čtvrtá průmyslová revoluce představuje a co ji vytváří? Známe plán a strategii, jak kýženého stavu dosáhnout? Industry 4.0 je původně vlastně...
řekl CzechIndustry Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv Pane předsedo, co vše si máme představit pod pojmem státní hmotné rezervy (SHR)? Vezmu to z gruntu. Správa státních hmotných rezerv je ústředním orgánem státní správy pro oblast hospodářských opatření v době krizových stavů a státních hmotných rezerv. Co se týká vaší otázky co si představit pod hmotnými státními rezervami, odpověď je jednoduchá. Jde o hmotné...
řekl CzechIndustry Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu Pane řediteli, můžete našim čtenářům představit v krátkosti Národní bezpečností úřad? Národní bezpečnostní úřad vznikl v roce 1998 jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných informací a k prověřování a ověřování bezpečnostní způsobilosti osob, to jsou takzvané bezpečnostní prověrky. Bylo to mimo jiné nutné kvůli vstupu České republiky do NATO. NBÚ...
TTIP – Naděje nebo hrozba? Reportáž německé veřejnoprávní televize ARD, odvysílaná 18. května 2015, zanechala u diváků vesměs pochmurné představy o připravované obchodní a investiční smlouvě mezi EU a USA. O to více mne zajímala odborná akce ke stejnému tématu, pořádaná největší německou regionální obchodní a průmyslovou komorou v Mnichově. Odborníci v tomto případě naopak hýřili bezmezným optimismem. Reportáž ARD Hlavní veřejnoprávní...
Dodávky alternativních dodavatelů jaderného paliva pro reaktory evropských jaderných elektráren, vyrobených podle ruských (sovětských) projektů, neodpovídají účelu z řady příčin, zejména pokud jde o ekonomické aspekty a otázky bezpečnosti, konstatovali účastníci kulatého stolu, který proběhl v rámci 10. evropské konference Plattso jaderné energetice v Bruselu. Dříve se předpokládalo, že evropské společnosti využívající jaderné elektrárny s...
Přístup veřejnosti k elektromobilitě je zatím pořád ještě trochu schizofrenní. Na jedné straně se pár nadšenců již léta prohání v různých elektrických vehiklech i vlastní konstrukce a nedají na elektromobilitu dopustit, na druhé straně se zatím skeptičtější a možná i konzervativnější část veřejnosti brání pokroku s odvoláním na vysokou cenu, malý dojezd, chabou infrastrukturu a předlouhé nabíjení elektroaut. Pravda je jako obyčejně...
Správa úložišť radioaktivních odpadů zahájila v roce 2013 projekt výstavby Podzemního výzkumného pracoviště Bukov (PVP Bukov). Jeho hlavním cílem je charakterizace horninového masivu v hloubkách 600 metrů pod povrchem v krystalických horninách (vyvřelých a přeměněných) geologické jednotky Českého masivu pro potřeby výzkumu umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚ) v České republice. Budou zde v několika následujících letech...
Lídři světové jaderné energetiky a průmyslu se sešli v Moskvě na VII. ročníku mezinárodního fóra Atomexpo, které se konalo počátkem června. Zúčastnilo se ho přes 2200 osob ze 47 zemí, což byl rekordní počet v rámci dosavadních ročníků. Pracovní program Atomexpa tvořily plenární zasedání a debaty u kulatých stolů o aktuálních otázkách jaderné energetiky. Přítomní diskutovali o roli jádra v rozvoji národních ekonomik, rozvoji jaderné energetiky...
řeklCzechIndustryJiří Stich, ředitelTelco, Media a Utility společnosti Atos   Pane řediteli, dnes jsme svědky zásadních změn, které probíhají v energetice, zejména v elektroenergetice. Které jsou ty nejpodstatnější? Myslím, že v současnosti nikdo nepochybuje o tom, že jsme svědky revolučních změn v energetice. Tyto změny se týkají bez výjimky všech účastníků trhu, a tudíž mění zažitá paradigmata energetického trhu. Ve výrobě...
CzechInsustry 02_2015_01_30.pdf CzechIndustry 02_2015_31_60.pdf CzechIndustry 02_2015_61_84.pdf  
Ing. Jaroslav Rosa, CSc., Petr Trombík, et. al. Energetická bezpečnost je obecně chápána jako zabezpečení kontinuity nezbytných dodávek energie a energetických služeb pro zajištění chráněných zájmů státu a jeho obyvatel, zejména zachování fungování životně důležitých řídících orgánů státu, integrovaného záchranného systému a všech nezbytných prvků kritické infrastruktury resp. jiných objektů důležitých pro ochranu životů a zdraví lidí, ochranu...
řekl CzechIndustry Jiří Stich, ředitel Telco, Media a Utility společnosti Atos Pane řediteli, můžete nám v krátkosti představit společnost ATOS? Společnost Atos IT Solutions and Services vznikla v roce 2011 spojením dvou významných evropských IT společností. Německé Siemens IT Solutions and Services a francouzské Atos Origin. V době sloučení měly obě společnosti každá přibližně 40 tisíc zaměstnanců, tudíž tak vznikla největší...
Jedním z dlouhodobých kritiků německé energetické reformy tzv. Energiewende je všeobecně uznávaný ekonomický odborník - prezident mnichovského ifo institutu a řádný profesor ekonomické fakulty Univerzity Ludvíka Maximiliana (LMU) v Mnichově Hans-Werner Sinn. Ve světových médiích je nejvíce citovaným ekonomem z Německa. Pokud tedy pozvedne svůj kritický hlas „fundovaný a bojovný“ mnichovský profesor Sinn, je na místě pozorně...
Svobodný stát Bavorsko jako hospodářsky nejsilnější sousední země České republiky je zároveň i jejím nejdůležitějším obchodním partnerem a největším zahraničním investorem. Dynamika obchodně-ekonomických vztahů obou zemí si nadále zachovává překvapivě vysoké tempo a do budoucna se proto reálně počítá s dalším nárůstem obchodní výměny i dopravy. S tím, jak se Česko postupně rychle profiluje v zemi technologického rozvoje a inovací...
Dle odborníků z nezávislé mezinárodní organizace The World Economic Forum, zabývajících se celosvětovou problematikou bezpečnosti, prochází lidstvo nejsložitější érou ve svých dějinách. Naše společnost čelí dvěma hlavním problémům, a sice nutné adaptační změně související se změnou klimatu a dále transformační příležitosti související s konečností zdrojů. Velice úzce s oběma problémy souvisí hrozba, s níž se některé státy...
Od dubna minulého roku SMP CZ, a. s., divize 8 realizuje práce v Jaderné elektrárně Dukovany na akci „Koncový jímač tepla“. Generálním dodavatelem a hlavním projektantem je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Konečný termín realizace předmětu díla na bloku HVB I a HVB II je 01/2016. Hlavním úkolem společnosti SMP CZ jsou práce na bloku HVB II a veškeré železobetonové konstrukce na obou blocích, které provádí pro hlavního dodavatele akce, Metrostav a.s.,...
řekl CzechIndustry Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Pane řediteli, Správa úložišť radioaktivních odpadů dosáhne letos 1. června „plnoletosti“. Mohl byste zhodnotit její činnost za uplynulých osmnáct let? Správa úložišť dosáhla, jak říkáte, „plnoletosti“ už v roce 2000 a to tím, že převzala existující úložiště a od této doby tak beze zbytku naplňuje své hlavní poslání – zákonem garantovanou záruku za bezpečné...
řekl CzechIndustry Milan Prajzler, generální ředitel a jednatel Alpiq Generation (CZ) Pane řediteli, Alpiq Generation (CZ) s.r.o., patří do skupiny švýcarské energetické společnosti Alpiq. Můžete nám o ní říci více? Alpiq působí ve velké části Evropy, a to jak ve výrobě elektřiny a tepla, tak i v obchodě s energetickými komoditami. Zároveň má ale i silnou divizi, která se zabývá výstavbou energetických celků a zařízení, a to od projektu po...
řekl CzechIndustry Radek Novotný, konzultant měst a obcí ve vodárenství a autor projektu „Pravda o vodě“ V čem jsou specifika vodárenství? Jde o pro stát strategický, síťový obor, který se dotýká vlastně všech odvětví souvisejících s lidskou činností a s jejím vlivem na stav planety - zemědělství, průmysl, zdravotnictví, životní prostředí, sociální sféra, cestovní ruch atd. Nedomyšlené je vnímání oboru a v něm nastavených vztahů z pohledu...
Energie se používá k vytápění a chlazení domů a přepravě zboží a rovněž táhne ekonomiku. Infrastruktura však stárne, trhy jsou nedostatečně integrované a politická opatření nekoordinovaná, a tak spotřebitelé, domácnosti ani podniky nemají možnost využívat výhod většího výběru či nižších cen za energii. Je načase dokončit evropský jednotný trh s energií. V souladu s klíčovou prioritou, kterou předseda Jean-Claude Juncker stanovil ve svých...
Téměř dvě stě lídrů průmyslových firem, odborných škol a desítka zástupců ministerstev a státní správy se sešlo na druhém ročníku Strojírenského fóra v Obecním domě v Praze (11. - 12. března). Hlavním tématem byla budoucnost technického školství, ale také podpora exportu a výzkum, vývoj a inovace. Strojírenské fórum je součástí širší kampaně Svazu průmyslu a dopravy ČR nazvané Rok průmyslu a technického vzdělávání. Konference se uskutečnila...
Česká republika, stejně jako ostatní členské státy Evropské unie zaslala Evropské komisi seznam projektů, na něž by ČR mohla využít peníze z takzvaného Junckerova balíčku. Nový předseda EK chce svým balíčkem rozhýbat evropskou ekonomiku a dát soukromým subjektům impuls k dalším investicím. Jde o kombinaci přímé podpory, záruk a vkladů národních vlád EU. Zde je třeba uvést, že kritéria pro výběr projektů, které podporu získají, se...
řekl CzechIndustry Martin Ruščák, jednatel a ředitel společnosti Centrum výzkumu Řež, s.r.o. Proč vlastně Centrum výzkumu Řež (CV Řež) vzniklo a jakým hlavním činnostem se věnuje? CVŘ vzniklo před dvanácti lety jako výzkumná organizace v oblasti energetiky. Dnes je znalostní organizací, která se profiluje v rámci Skupiny ÚJV v předkomerčním výzkumu energetických technologií, převážně jaderných. Šedesátiletá tradice řežského „jaderného“ údolí a...
řekl CzechIndustry Aleš Sladký, ředitel společnosti RMT, s.r.o., Paskov Pane řediteli, společnost RMT působí na českém trhu již 22 let. Přibližte nám prosím cestu, kterou prošla do své nynější podoby? Firma prošla vcelku kontinuálním vývojem. Na začátku to byly montážní zakázky v oboru papírenského průmyslu. Firma totiž byla založena několika experty z papírenství. Záhy se přidaly dodávky zařízení.  Nejprve pro papírenství a...
Žádný vyspělý stát si dnes nemůže dovolit přehlížet téma rozvoje elektromobility a s ní spojené strukturální změny. Přitom je třeba jednat systematicky, cílevědomě a hlavně rychle. Pokrok – stejně jako v informačních technologiích na opozdilce nepočká. Jde hlavně o zachycení zásadních trendů, udržení vlastní konkurenceschopnosti i pracovních příležitostí a v neposlední řadě o ochranu zdraví obyvatel a životního prostředí. Také česká vláda si...
Potřebuje Česko jaderné elektrárny, bylo hlavním mottem 7. výroční konference věnované jaderné energetice, která se konala 12. listopadu v Praze. Její součástí byl i slavnostní ceremoniál udělování „Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy“ významným osobnostem z jaderné oblasti. Medaili uděluje a předává ministr průmyslu a obchodu.  Zahraniční cesta v tomto případě...
Editor Tomáš Kubeš, za podklady děkujeme členům Výboru pro spolupráci ČR s CERN CERN, oficiálně Evropská organizace pro jaderný výzkum, v září tohoto roku (2014) oslavila 60. výročí svého založení. Rozsahem i významem své činnosti v dnešní době daleko překračuje původní představy svých zakladatelů. Čím však může být spolupráce s CERN zajímavá pro vás? Co je to CERN CERN vznikl na půdě UNESCO jako první vskutku panevropská mezivládní organizace....
Aktuální číslo 1/2015 CzechIndustry 1/2015_1_20.pdf (3,4 MB) CzechIndustry 1/2015_str.21_39.pdf (3 MB) CzechIndustry 1/2015_str.40_68.pdf (4,2 MB)  
Stanovení evropských energetických cílů do roku 2030 je zcela zásadní pro budoucí vývoj nejen tuzemské, ale celé evropské ekonomiky. Podoba těchto cílů je výsledkem kompromisu schváleného Radou EU, tedy nejvyššími představiteli všech 28 členských zemí unie. O tom, jaké to bude mít dopady na českou energetiku a ekonomiku, diskutovali 7. 11. hosté na další ze série konferencí Institutu pro veřejnou diskusi na téma Energetická bezpečnost ČR. Mezi...
Hlavní ekonom Mezinárodní energetické agentury při OECD Fatih Birol představil 12. prosince v Praze široké odborné veřejnosti, představitelům podniků i politikům, zástupcům samospráv a dalších institucí prestižní publikaci Světový energetický výhled 2014 (WEO 2014). Ta obsahuje komplexní analýzu energetických trhů, exportní i importní energetické trendy včetně shrnutí jejich významu pro energetickou bezpečnost, ekonomický rozvoj i ochranu...
Slova, jako jsou dotace, fondy, Evropská unie, dotační politika či evropské investice, svým způsobem „obohatila“ slovník českých lidí mnoha profesí, už nejsou jen součástí projevů politiků. Ne samotná seskupení hlásek, ale jejich obsah zaměstnává dnes a denně nejen ministerstva a příslušné úřady, ale i celé týmy odborných firem, starosty velkých měst i těch nejmenších obcí, právníky, novináře... Přestože jsou ve všech pádech skloňovaná, málokdo...
řekla CzechIndustry Klára Dostálová, první náměstkyně ministryně pro místní rozvoj   Ministerstvo kromě dalšího zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Můžete to více konkretizovat? Ministerstvo pro místní rozvoj je v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) ústředním správním úřadem ve věcech územního...
Ze závěrů Evropské rady (26. a 27. června 2014). Evropská rada se dohodla na strategické agendě klíčových priorit na příštích pět let. Vyzvala orgány EU a členské státy, aby ve své činnosti tyto priority v plném rozsahu naplňovaly. Vymezila strategické směry pro legislativní a operativní plánování pro nadcházející roky v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva (viz níže v kapitole I) a zabývala se rovněž některými souvisejícími...
Aktuální číslo časopisu CzechIndustry 4/2014                       Ke stažení zde: CI04_2014_1-34 (2).pdf (3,9 MB) CI04_2014_35-68.pdf (4,6 MB)      
Deset let po vstupu osmi postkomunistických zemí střední a východní Evropy spolu s Maltou a Kyprem do EU lze s jistou mírou zjednodušení směle konstatovat, že největšími vítězi rozšíření EU v roce 2004 jsou Německo a zvláště Bavorsko a na druhé straně u přistoupivších zemí Česká republika a Polsko. Překvapivě malý zisk z rozšíření unie zaznamenala Francie. Maďarsko v poslední době promarnilo určitý náskok, který dříve...
Konference  "Česká energetika v proměnách času" 25.listopadu 2014, Hotel Jalta Praha od 9.00 do 16.30 hod   Partneři konference:        Při příležitosti 95 let přijetí zákona č. 438 Sb. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace připravujeme na 25.listopadu 2014 v Hotelu Jalta v Praze odbornou konferenci nazvanou Česká energetika v proměnách času. Jejím cílem je...
Pro dnešního občana je sotva uvěřitelné, že v padesátých létech jsme se večer často učili při světle petrolejových lamp. Dodávky závisely převážně na několika vodních zdrojích a několika tepelných elektrárnách. Byly v provozu ještě i lokální zdroje, které zásobovaly své bezprostřední okolí. Jednalo se o malé vodní elektrárny v továrnách, mlýnech a podobných výrobních objektech. Elektřina pro průmysl a domácnosti byla denně na...
Co znamená spuštění ruského rychlého reaktoru BN-800 pro jadernou energetiku   V současnosti probíhá v ruské jaderné elektrárně v Bělojarsku (Sverdlovská oblast) spouštění rychlého reaktoru BN-800 chlazeného sodíkem. Tento 800MWe reaktor využívá jiného principu než dukovanské a temelínské tlakovodní reaktory, což mu umožňuje spalovat zbrojní plutonium a látky obsažené v použitém jaderném palivu. Použití sodíku jako chladicí látky již z...
Jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí je automobilový provoz. Stále přísnější emisní předpisy proto nutí výrobce aut vyvíjet dokonalejší pohonné jednotky a rafinérie zvyšovat kvalitu motorových paliv. Přesto jsou tradiční paliva, benzín a nafta, v posledních letech nahrazována jinými zdroji. Mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty patří zemní plyn, který je z hlediska ekologie vhodnější a je i ekonomicky...
řekl časopisu CzechIndustry Jean-André Barbosa, regionální ředitel společnosti AREVA pro střední a východní Evropu   Pane řediteli, v Evropě se vedou diskuse o budoucnosti jaderné energetiky v čase, kdy se ve světě staví desítky nových bloků, další jsou ve stádiu přípravy a řada zemí uvažuje o výstavbě jaderné nebo jaderných elektráren. Takže, jak vidíte budoucnost jaderné energetiky ve světě, ale především na našem...
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Jiří Konečný, jednatel společnosti ELKO EP   Společnost ELKO EP působí na českém trhu již 20 let. Od počátku je její výrobní program zaměřen na domovní a průmyslové elektroinstalace. Co je charakteristické pro cestu, kterou prošla od svého založení? Já sám jako zakladatel společnosti jsem působit nejprve jako živnostník. Od dětství mě bavilo rozebírat rádia a televize a už jako devítiletý jsem si...
Daniel Glas, výkonný ředitel společnosti Allowance s.r.o. Systém čerpání peněz z fondů Evropské unie byl v Česku nastaven neúměrně složitě. V podmínkách čerpání mají problém se vyznat nejen podnikatelé, ale mnohdy i samotné poradenské firmy. Českou realitou je ale navíc i skutečnost, že jsou zpochybňovány už schválené dotace a řada klientů tak stále marně čeká na finanční prostředky, které jim byly přiděleny, říká v rozhovoru Daniel Glas,...
řekl CzechIndustry Jiří Drahoš, předseda Akademie věd České republiky  Pane předsedo, Akademie věd je v principu představitelem neuniverzitních vědeckých institucí. Můžete ji představit čtenářům CzechIndustry? Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č. 283/1992 Sb. jako český nástupce dřívější Československé akademie věd. Je soustavou  54 veřejných výzkumných pracovišť. Pracuje zde přes 7000 zaměstnanců, z nichž více než...
Aktualní číslo ke stažení zde: CzechIndustry 1-35.pdf CzechIndustry 36-68.pdf  
O kogeneraci Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů výroby elektřiny, který spočívá v efektivním využití tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektřiny a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90%. Navíc díky výrobě elektřiny v místě její spotřeby odpadají další ztráty způsobené jejím přenosem a distribucí. To má samozřejmě pozitivní dopad na kvalitu...
Ekologické teplo pro Prahu již 85 let V lednu 1929 dodala holešovická elektrárna první páru k vytápění budov v nejbližším okolí. Celá trasa tehdy měřila 1100 metrů a vedla z kotelny elektrárny speciálně vybudovaným tunelem pod podmokelskou tratí státní dráhy, Královskou oborou, třídou Bubenskou a Veletržní až k paláci Pražských vzorkových veletrhů. Před 85 lety se tak začala psát historie pražského teplárenství, které dnes...
řekl v rozhovoru pro CzechIndustry Petr Kučera, ředitel akciové společnosti Belizende Vše pod jednou střechou je motto společnosti Belizende. Můžete to konkretizovat? Naším záměrem je poskytnout klientům komplexní servis v rámci nemovitostního, stavebního, právního, ekonomického a obchodního charakteru. O zákazníka pečujeme prakticky od chvíle jeho první myšlenky na pronájem, koupi či prodej nemovitosti až po usednutí „ve...
IVITAS přináší řešení optimalizace mlecích okruhů s ventilátorovými mlýny IVITAS, a.s., je společnost věnující se vývoji, projekci, konstrukci a částečně také dodávkám pro klasickou energetiku. Unikátním řešením firmy jsou např. projekty kotlů pro elektrárnu Tušimice II., které byly oceněny zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2012. V současnosti probíhá výstavba tří nových kotlů projektovaných...
Jaderná energie je stále nejlevnějším zdrojem, vyplynulo z diskuzí na ENEF v Bratislavě   V Bratislavě se ve dnech 16. a 17. června 2014 konalo dvoudenní 9. plenární zasedání Evropského jaderného fóra, kterého je Česká republika společně se Slovenskem spoluorganizátorem. Fórum zahájili předsedové vlád obou zemí Robert Fico a Bohuslav Sobotka spolu s komisařem Evropské unie pro energetiku Güntherem Oettingerem. Přítomni byli představitelé...
Důležité pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu v regionu je snižování energetické náročnosti výroby, řekl v rozhovoru pro CzechIndustry MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje   Pane hejtmane, podle průzkumu agentury SANEP patříte mezi pět nejlépe hodnocených hejtmanů. Jste spokojen s tímto hodnocením? Ano, vážím si toho, když lidé dokáží ocenit práci kohokoliv, tedy i práci hejtmana, ale musím současně přiznat, že...
Záznamy: 211 - 280 ze 313
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE STAŽENÍ

 

TÉMATICKÝ PLÁN ČASOPISU 2018

 

Zde ke stažení: 

Tematický plán 2018

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

JSME MEDIÁLNÍ PARTNER

PARTNEŘI ČASOPISU

LOGO CZECHINDUSTRY

časopis czechindustryLoga ke stažení:

Industry.jpg + industry.pdf

AKCE NA ROK 2018

 

 

AKCE V ROCE 2017

  

Digitální ČESKO 16.1.2017

www.digitalni-cesko.eu

www.forindustry.cz

ARCHIV ČASOPISU

CzechIndustry

ČASOPIS NA FACEBOOKU

DOPORUČUJEME

KVALITNÍ PROSECCO

ON-LINE ZPRÁVY 

Štítky