Časopis 

CzechIndustry

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví.

 

CzechIndustry je nezávislý časopis, není nikým financován a jediným zdrojem jeho příjmů jsou prostředky získané z inzerce nebo firemní prezentace.

Informace & Novinky

Přesto je Česko v očích investorů nejatraktivnější zemí v regionu   Ekonomická situace Česka je podle investorů nejlepší od roku 2002, kdy Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) s průzkumem začala. Jako „dobrou“ ji hodnotí celých 73 procent z nich. Optimismem nešetří ani u vyhlídek vlastního podnikání, export a investice firem by letos měly běžet na plné obrátky. Dobrá nálada ale dostává trhliny, kazí ji nedostatek...
Pokud se divíte, kdo to jsou černí pasažéři elektroodpadu, tak stejně jako v hromadných dopravních prostředcích se  i zde jedná o subjekty, které zdarma využívají služeb, jež jsou hrazeny těmi poctivě platícími. Zkrátka někdo si lístek koupil, a tím dotuje toho, kdo se zadarmo veze. Černým pasažérem elektroodpadu je v tomto případě výrobce nebo dovozce, který v České republice prodává nová elektrozařízení, ale neplatí za ně...
Nová politika pro evropské spotřebitele jim zaručí možnost plně vyžívat svých práv podle právních předpisů Unie. Svěří tak například kvalifikovaným subjektům pravomoc podávat jménem spotřebitelů hromadné žaloby a orgánům členských států na ochranu spotřebitele pravomoc ukládat přísnější sankce. Nová politika bude obsahovat: Posílení práv spotřebitelů na internetu Nástroje, které pomohou spotřebitelům domoci se svých práv a získat...
Buďme sebevědomí, nápadití, soběstační a hlavně konkurenceschopní Pojem Nadace (angl. foundation) je podle českého práva účelové sdružení majetku, zřízené zakladatelem, k dosahování společensky nebo hospodářsky užitečných cílů. Alespoň tak tvrdí Wikipedie. Podobných organizací máme v naší republice poměrně dost. Liší se především životaschopností a závislostí na státních finančních příspěvcích. Některé z nich se od ostatních...
Vláda ČR schválila (11.4.) návrh mandátu pro působení AČR v zahraničních mnohonárodních misích a dalších operacích OSN, EU a NATO v letech 2018 – 2020 s výhledem na rok 2021. Návrh nyní posoudí parlament ČR. „Chceme působit v zemích jako dosud a v některých misích navýšit české zapojení na základě požadavku spojenců. Ve všech případech jde o mírové a výcvikové úkoly. Českou republiku chráníme před terorismem a nelegální migrací v místě jejich...
Vláda schválila Memorandum o dlouhodobé spolupráci s plynárenskými společnostmi v oblasti vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025 a stanovila podmínky pro vývoj spotřební daně pro stlačený zemní plyn tak, aby jeho cena zůstala konkurenceschopná oproti konvenčním palivům i po roce 2020. Cílem Memoranda je stanovení přiměřených podmínek pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných...
Růst světové ekonomiky nabírá na dynamice. Eurozóna i Evropská unie jako celek zaznamenaly v roce 2017 nejvyšší tempo ekonomického růstu za celou dekádu a rovněž ekonomiky Spojených států amerických i Číny dosahují velmi dobrých výsledků. Většina ekonomik by si své tempo hospodářského růstu měla udržet i v letošním roce, neboť růstové vyhlídky zůstávají velmi nadějné. Za celý rok 2017 vzrostl hrubý domácí produkt České republiky o 4,4 % a...
Sběratele mincí čeká příští týden mimořádná událost. V pátek 20. dubna se uskuteční v Praze mezinárodní aukce nejrozsáhlejší sbírky mincí na světě s vyobrazením císaře Františka Josefa I. Jde o mince a medaile ze vzácných kovů, které byly vyraženy v různých zemích monarchie během jeho vlády v Rakousku-Uhersku v letech 1848 až 1916. Sbírka obsahuje 635 mincí a medailí ve zlatě a stříbře. O aukci je mezi investory mimořádný zájem, zúčastní se jí...
Personální agentura Grafton Recruitment zveřejnila výsledky rozsáhlého průzkumu mezd pro rok 2018. Materiál poskytuje přehledné porovnání finančního ohodnocení u 8 segmentů ve 14 regionech České republiky. Z průzkumu vyplývá jednoznačný závěr – trh práce se v ČR ocitl na svém dnu. Firmy, které ještě nepřistoupily k plošnému navýšení mezd, tak budou muset učinit a dorovnat mzdy svých lidí na úroveň regionálních konkurentů, jinak neobstojí....
Ve dnech 9. a 10. dubna 2018 proběhl v Hradci Králové již 21. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě věnované zejména elektronizaci veřejné správy. Slavnostního zahájení konference se zúčastnili premiér a další členové vlády. „eGovernment musí přispět k narovnání vztahu státu vůči občanům a poskytovat služby tak, aby z nich občané profitovali, musí také pomáhat snižovat administrativní zátěž pro občany a podnikatele,“...
Téměř třicítka zájemců o víkendu zavítala na náborový den aktivní zálohy, který v sobotu uspořádala letecká základna v Kbelích. Návštěvníci si prohlédli ukázky zbraní, leteckou techniku a viděli i nácvik první pomoci. Ti, kteří uvažují o zapsání  do aktivní zálohy, si mohli vyzkoušet limity z tělesné přípravy.  „Přihlásila se nám osoba samostatně výdělečně činná, která se nechce vzdát svého podnikání, a přesto jí vojenský život láká...
Evropská energetika prochází od počátku tohoto tisíciletí dramatickými strukturálními i technologickými změnami. Rozvoj dotovaných obnovitelných zdrojů a potlačované tržní prostředí tlačí všechny energetické hráče k šetření  a hledání efektivnějších cest. Jednou z nich je užší součinnost průmyslu s výzkumem i vzájemná spolupráce výzkumných center mezi sebou. Roli koordinátora již šest let plní mezinárodní nezisková asociace...
Lídrem v uplatňování technologií umělé inteligence (AI) jsou Spojené státy. V průzkumu poradenské společnosti EY to tvrdí  40 % vedoucích pracovníků z oboru umělé inteligence (AI). Spojeným státům ale roste konkurence i ve zbytku světa. Téměř třetina (32 %) dotázaných přisoudila vedoucí postavení Číně. Vedoucí pozici obou gigantů postupně oslabují celosvětově stále dostupnější soubory dat a technologií, spolu se zvyšujícím se zájmem...
V nejbližších letech půjdou na ochranu životního prostředí miliardy korun z národních zdrojů. Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR představilo tzv. rámec Národního programu Životní prostředí na příští tři roky. Obce, města a další žadatelé tak získají praktické vodítko, podle kterého si budou moci své projekty rozplánovat na delší časové období. Plán počítá s vyhlášením celkem 40 dotačních výzev a...
Během letošní topné sezóny, tedy od začátku října 2017 do konce března 2018, došlo k více než 900 požárům komínů, což je opět o něco více než bylo v loňském roce. Každoročně se toto číslo přiblíží tisícovce a požáry způsobené špatným stavem spalinových cest za sebou zanechávají nejen velké škody na majetku, ale i oběti na životech a zraněné. Nejsmutnějším příkladem je loňský noční požár zahradní chatky ve Zlíně, kde zasahovalo pět jednotek...
Konference, kterou každoročně organizuje Nuclear Energy Insider (člen FCBI Energy Ltd.), patří mezi nejvýznamnější setkání k problematice malých modulárních jaderných reaktorů na světě. Letošní, už osmý ročník za účasti tří stovek odborníků ze dvou desítek zemí představil nové technologické poznatky a aktuální stav výzkumu a vývoje v této oblasti. Česká stopa v Atlantě S projektem malého modulárního jaderného reaktoru s názvem Energy Well...
Poté, co loni energetická skupina GEEN Holding zahájila v chorvatském Gospići výstavbu elektrárny na biomasu, dokoupila v regionu další dva projekty. Vybudováním vlastních elektráren na alternativní zdroje sníží energetickou závislost Chorvatska na okolních zemích a zároveň je plánována pravidelná dodávka pelet i na český trh. Investice do celého projektu „chorvatských trojčat“ činí 120 milionů eur. Roční výnos z nich GEEN odhaduje na 24...
Současně je ale také velmi aktivní při edukaci svých zákazníků, odborné veřejnosti a studentů technických oborů. Důkazem je nová odborná publikace s názvem Mít sondu nestačí, která vznikla za autorského přispění ing. Tomáše Marka a jeho otce prof. Dr. ing. Jiřího Marka z Vysokého učení technického v Brně (VUT). Současné přístroje a měřicí technika dokáží rychle a jednoduše diagnostikovat jednotlivé kroky výrobního procesu a...
Colonnade Insurance nabízí jako první pojišťovna na českém trhu produkt, který reaguje na novou směrnici GDPR. Pojištění poskytuje společnostem ochranu před náklady souvisejícími nejen se sankcemi od dozorových orgánů, ale i s nároky, které mohou vznést občané nebo firmy při podezření na neoprávněné nakládání s jejich osobními a důvěrnými informacemi. Díky evropské směrnici GDPR jsou společnosti nuceny zavést řadu technických, organizačních a...
MF aktivně reaguje na nové obchodní modely související s fenoménem sdílené ekonomiky tak, aby v České republice byl zachován řádný a spravedlivý výběr daní. Současné daňové předpisy obsahují návod, jak platit daně i v případě sdílené ekonomiky. V tomto ohledu nejsou zapotřebí žádné speciální postupy zdaňování. Pokud jde o Airbnb a podobné platformy, vydalo Ministerstvo financí již v první polovině roku 2017 v souvislosti s EET metodiku, která se...
Saldo sektoru vládních institucí skončilo v roce 2017 v souladu s očekáváním MF ČR, a to rekordním přebytkem ve výši  80,6 mld. Kč (1,6 % HDP). Dluh sektoru vládních institucí poklesl na 1 749,1 mld. Kč (34,6 % HDP). Na přebytku se tentokrát podílely všechny subsektory. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Zlepšení hospodaření bylo ovlivněno především příjmovou stranou rozpočtů, která meziročně vzrostla o 6,5 %....
Neplatnost velké části smluv českých pojišťoven v oblasti investičního životního pojištění po několika nálezech finančního arbitra potvrdil pravomocně Městský soud v Praze. Na základě žaloby Pojišťovny České spořitelny proti klientovi o dlužné pojistné soud vydal konečný verdikt o absolutní neplatnosti pojistné smlouvy FLEXI, a to zejména kvůli nedostatečnému informování klienta o nákladech a poplatcích, které ovlivňují budoucí pojistné...
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace. Poskytnutím finančních prostředků z národních zdrojů Ministerstvo životního prostředí motivuje české žadatele k předkládání projektových návrhů. Snahou je zvýšit...
V úterý 3. dubna 2018 odstartuje největší cvičení aktivní zálohy Hradba 2018. Potrvá do 30. dubna 2018 a bude probíhat ve vojenských újezdech Hradiště a Libavá, dále v prostorech 21. základny taktického letectva Čáslav a také ve schválených prostorech civilního sektoru. Na výcvik bude povoláno do 1 400 záložníků ze 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a strážní roty AZ vzdušných sil. Cílem cvičení je příprava vojáků AZ k plnění...
Za rok 2017 zemřelo na českých silnicích 60 řidičů motocyklů a 3 jejich spolujezdci. Pojďme v letošním roce společně toto číslo snížit pod známým heslem motorkářů "kolama dolů". Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Asociací center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR, přichází se společnou preventivní aktivitou zaměřenou na bezpečnost řidičů motocyklů. Cílem projektu je oslovení motorkářů, prezentace nových...
Největší stavbou v hlavním městě je v současné době dostavba Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) v Praze na Císařském ostrově. Stávající čistírna byla postavena v 60. letech minulého století. Přestože prošla několika přestavbami a rozšířením, nikdy se vzhledem k rychlému rozvoji metropole nedosáhlo uspokojivé kapacity a míry přečištění. V současné době ÚČOV zajišťuje čištění cca 95 % celkové produkce odpadních vod z Prahy od téměř 1,2...
Podle britské společnosti DNV GL mohou vodíkové technologie skutečně výrazně přispět k přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům také v oboru dodávek tepla. Roli významného mezistupně při přechodu k vodíkovým technologiím přitom sehrává zemní plyn, který byl na klimatické konferenci v Paříži COP 21 v roce 2015 prohlášen  za „nejrychlejší a nejhospodárnější cestu ke světu s nižší karbonizací a...
Dunajský makroregion představuje neobyčejně zajímavou oblast se zhruba 115 miliony obyvatel, která je plná dramatických protikladů, a přesto představuje obrovský rozvojový potenciál. Úvahy o budoucnosti Podunají jsou ještě dynamizovány předpokládanou návazností na Čínou intenzivně prosazovaný projekt nové Hedvábné stezky. Ne všichni evropští politikové jsou čínským záměrem nadšeni, někteří se obávají, že bude prostředkem další čínské expánze do...
Od 1. dubna mají výrobci aut povinnost vybavit nově schválený model auta systémem celoevropského automatického tísňového volání z vozidla eCall. Tento elektronický bezpečnostní systém byl vyvinut za účelem zrychlení a zpřesnění identifikace volajícího při závažných dopravních nehodách. S tím jde ruku v ruce povinnost zavést interoperabilní služby eCall, tedy zabezpečit příjem tohoto volání. To ukládá všem členským státům EU rozhodnutí Evropského...
Na českých silnicích ročně zemře až 10 osob ročně proto, že nedostane včas či vůbec potřebnou pomoc prostě proto, že o nehodě nikdo neví. To vyřeší systém automatického tísňového volání eCall, který je povinně od dubna letošního roku instalován do všech nově vyráběných vozidel prodávaných v Evropě. U jeho prosazování do praxe a testování stál i ÚAMK, který se zasazoval o jeho povinné zavedení do výroby. Co přinese? Záchranu životů. Podle odhadů...
Otázkou „Kam s ním?“ se zabýval už Jan Neruda ve svém fejetonu. Problém slavného spisovatele byl relativně jednoduchý. Potřeboval se zbavit staré slámy ze své proležené matrace. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) ovšem řeší otázku uložení radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Tyto látky se, na rozdíl od slámy, nerozloží za pár měsíců. Vydávají nebezpečné záření často i po desítky tisíc let.  Proto je třeba...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Miroslav Křišťál, starosta Obce Dukovany   Jaderná elektrárna Dukovany odstartovala novou etapu provozního života. Co to znamená pro obyvatele regionu? Věřím a doufám, že pro drtivou většinu obyvatel regionu je to velmi pozitivní znamení.   A pokud jde konkrétně o Obec Dukovany, v jejímž čele stojíte? V naší obci, na jejímž katastrálním území se velká část jaderné elektrárny nachází, je...
S blížící se plnou účinností obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (25. května 2018) roste poptávka po kvalifikovaných Pověřencích pro ochranu osobních údajů, nebo také DPO (Data Protection Officer) téměř raketovým tempem. V následujících 4 letech bude dle agentury pro průzkum pracovních pozic EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) poptávka převyšovat nabídku. Další pracovní portály agregující poptávky, jako např....
Na otázky CzechIndustry odpovídá prof. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky   Paní profesorko, letošní sté výročí vzniku ČSR je příležitostí i k bilancování české vědy. Které významné momenty v její historii byste především vyzdvihla?   Klíčovým okamžikem pro rozvoj české vědy bylo založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v roce 1890, na jejímž vzniku měl zásadní...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Anton Uhnák, Korejský ekonomický a kulturní institut   Jednadvacáté století bývá označováno jako Pacifické. Proč? Již samotný název Pacific znamená tichý, klidný, pokojný nebo i mírový. Lidé všeobecně si přáli a přejí, aby jednou zavládlo na Zemi klidné a mírové období. Dokonce i historici při svém studiu dějin dochází k tomu, že konečně 21. století by mohlo být takovýmto časem. Německý historik a filozof...
Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner zaměstnancům Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest představil novou generální ředitelku Silvanu Jirotkovou. „Po dlouhé době se generální ředitel CzechInvestu vybíral v transparentním a otevřeném výběrovém řízení. Silvana Jirotková uspěla mezi více než dvaceti přihlášenými zájemci. Teď očekávám naplnění její vize v praxi. CzechInvest musí zrevidovat svou činnost a zaměřit se zejména na vstup...
Novým trendem na současném trhu práce, kdy firmy hledají nástroje, jak si udržet, nebo získat zaměstnance, se stává koncept tzv. samoplánování. Ten do společností zavádí skupina Déhora, která se zabývá plánováním a řízením pracovních sil ve firmách se směnným režimem. Jde o metodu, kdy zaměstnavatel umožní svým zaměstnancům nastavit si rozpis směn podle jejich osobních potřeb, ať už fyzických, nebo sociálních. Na základě mnohaletých zkušeností...
Otec, na kterého v jeho profesi naváže syn a následně i vnuk. To je hlavní charakteristika takzvaných generačních zaměstnavatelů, kterých však na českém trhu postupně ubývá. Hlavním důvodem je podle personalistů větší konkurence zahraničních firem a také profesní nestálost mladé generace. Dlouhodobé a stálé zaměstnání dnes hledají především lidé ve středním věku. Obrázek, kdy zaměstnanec stráví v jedné firmě celou svoji pracovní kariéru, aby na...
Přednášek a diskusí o tom, co znamená digitalizace průmyslu a jaké bude mít dopady na dělbu práce, jsem slyšel více než dost. Prakticky všem chybělo to podstatné: doklad z praxe. Jinak je tomu v případě společnosti Siemens. Její závod v Ambergu je vzorovým příkladem konceptu digitální továrny uvedeným do praktické realizace. A pokud bychom chtěli inspiraci z Česka, pak jím je výrobní závod Siemens Elektromotory...
Přepravní prostředek k oddělené evakuaci osob podezřelých z možnosti přenosu virových onemocnění, nevyjímaje krvácivou horečku Ebola či respirační syndrom SARS, je produkt z vlastního vývoje Vojenského technického ústavu, s. p. Pro potřeby Armády České republiky bylo vyrobeno dvacet kusů bioboxů. Státní podnik VTÚ následně přistoupil k modernizaci tzv. vojenské varianty na civilní, a to pro potřeby zdravotnických záchranných služeb a...
Komise zveřejnila zprávu o systému rychlého varování před nebezpečnými výrobky za rok 2017. Vyplývá z ní, že v minulém roce využívaly vnitrostátní orgány systém rychlého varování ve stále větší míře, přičemž prostřednictvím systému rychlého varování bylo předáno více než 2000 varování týkající se nebezpečných výrobků. Na seznamu nebezpečných výrobků, které byly zjištěny a staženy z trhu, zaujalo přední místa například několik modelů populárních...
S profesorem Milanem Zeleným o roli inovací ve společnosti Profesor Milan Zelený si nemůže na změny ve svém na zajímavé situace plném životě určitě stěžovat. Vystudoval na VŠE v Praze kvantitativní metody, finance a základy ekonomiky. V roce 1967 se mu podařilo odcestovat do USA na studia. Před tím totiž pracoval v Akademii věd u profesora O. Šika a s jeho pomocí se dostal do programu University of Rochester. O rok později...
Analýzami k výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně a ke způsobu jejich financování se 26. 3. na MPO zabýval Stálý výbor pro jadernou energetiku. Jednání předsedal ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Členové výboru se shodli, že připravené materiály je třeba dopracovat. Jasno ohledně doporučení k výstavbě by tak mohlo být letos v květnu. Osmé zasedání členů Stálého výboru pro jadernou energetiku (SVJE) se zaměřilo zejména na...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Elizej Macho, spoluzakladatel aukčního domu Macho & Chlapovič   V literatuře bývá za počátek sběratelství označována renesance. První sbírky byly vytvořeny z knih, postupně k nim přibyly další předměty. Mince se v Čechách razí od 10. století.  Jak vznikl nápad založit aukční dům a věnovat se právě jim? Sběratelství máme v krvi a milujeme historii. Pochopili jsme jako kamarádi se společným...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Ota Kulhánek, předseda představenstva společnosti ABSL v České republice   Asociace ABSL se zabývá sdílenými podnikovými službami. Co vše tento pojem zahrnuje a jak jsou využívány? Naše asociace sdružuje společnosti, které z České republiky poskytují zákazníkům z celého světa vysoce kvalifikované finanční, personální, marketingové, logistické či IT služby, anebo dokonce služby z oblasti vývoje...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Zdeněk Čermák, předseda představenstva Massag Bílovec   Společnost Massag se sídlem v Bílovci začala psát svou historii v roce 1828. V průběhu času se její výrobní program přizpůsoboval požadavkům trhu. S rozvojem produkce automobilů v Mladé Boleslavi se v Massagu ve druhé polovině 20. století rozjela výroba autodoplňků a dílů pro osobní automobily, která se dodnes zachovala. Co vše dnes můžete nabídnout...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Štěpán Pecháček, ředitel Parlamentního institutu   Pane řediteli, Parlamentní institut je specifickým pracovištěm pro Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky. Na co vše se zaměřuje? Primárně se zaměřuje na poskytování odborných informací pro poslance a senátory. Cílem práce PI je vytváření studií  a analýz na základě dotazů členů parlamentu. Ve své práci musíme zaručit nestrannost...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Vítězslav Jonáš, předseda výkonného výboru Energetické Třebíčsko   Energetické Třebíčsko je spoluautorem Dukovanské výzvy z července tohoto roku. Co vás motivovalo k jejímu sepsání? To, že se blížily poslanecké volby a my jsme chtěli, aby definitivně o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech rozhodla stávající vláda. Hrozí totiž, že nová vláda se k tomuto zásadnímu rozhodnutí nemusí...
Na otázky CzechIndustry odpovídá Pavel Sokol, prezident Asociace pro využití energetických produktů   Co bylo hlavním důvodem pro vznik Asociace pro využití energetických produktů? Všechno začalo, když byla zavedená nová evropská legislativa, tzv. REACH, který vystoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006. REACH se týká látek vyráběných v EU nebo do...
Na otázky CzechIndustry odpověděl Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO   Energetika prochází rozsáhlými změnami, které jsou podle Vás ty zásadní? Je jich vícero. V první řadě bych vypíchl technologický rozvoj. Efektivita výroby i spotřeby se zvyšuje a na trhu se objevují nová řešení. S některými přicházíme my sami, některé pro naše zákazníky zprostředkováváme. Velcí zákazníci – firmy, obce, města začínají chtít...
  Na otázky CzechIndustry odpovídá Karolína Topolová, generální ředitelka AAA AUTO International Počet zákazníků společnosti AAA AUTO International překročil letos v září hranici dvou milionů. Tohoto výsledku firma dosáhla za čtvrt století své činnosti. Paní ředitelko, jak se dá tak ohromného množství klientů dosáhnout? Vážím si každého zákazníka, který využije našich služeb a ještě větší satisfakcí je pro mě to, že se k nám velké...
Celé číslo 1/2018 ke stažení: Czech Industry č.1_2018_str. 16_33.pdf (3,7 MB) Czech Industry č.1._2018_str. 01_15.pdf (3,9 MB) CzechIndustry_2018_34_50.pdf (3,1 MB) CzechIndustry_2018_51_68.pdf (4,7 MB)  
                          Aktuální číslo ke stažení zde: CzechIndustry 4/2017 
Konference o malých jaderných reaktorech pořádaná společností EventEra ve spolupráci s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT a Skupinou ÚJV pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu. Čtvrtý ročník konference shrne vývoj malých reaktorů za poslední rok, vystoupí na něm představitelé řady zahraničních firem, které již mají konkrétní zkušenosti z probíhajících projektů. Konference je určena technickým odborníkům, vývojovým,...
    O plánech China General Nuclear v České republice jsme si povídali se zástupcem hlavního inženýra CNPEC Wang Xinem a hlavním designérem malých modulárních reaktorů Výzkumného institutu CGN Rui Minem. CGN je největším provozovatelem jaderných elektráren v Číně a zároveň čtvrtým největším hráčem v oblasti jaderné energetiky v celosvětovém měřítku.     Jaká je, dle vašeho názoru, současnost a blízká budoucnost jaderné...
    Rozsáhlá výzkumná základna jaderných technologií v Řeži u Prahy a v Plzni je v provozu. Dne 12. září v areálu v Řeži u Prahy oficiálně zahájila činnost infrastruktura vybudovaná v rámci projektu Udržitelná energetika (SUStainable ENergy, SUSEN), projektu financovaného s podporou Evropské unie a vlády České republiky z operačních programů „Výzkum a vývoj pro inovace“ a „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízených Ministerstvem...
    Noc z 24. na 25. září 1957 Vypadala, z pohledu většiny z devíti a půl milionu občanů Československa, asi stejně jako kterákoliv jiná. Pro československý jaderný výzkum však představovala přelom. Přibližně ve 23:52 hod. totiž do prvního československého jaderného reaktoru vložili poslední, 26. palivovou kazetu, a tím bylo dosaženo tzv. kritičnosti, přeloženo do běžného jazyka, reaktor „začal pracovat“. Sedm minut po půlnoci pak...
  Správa úložišť radioaktivních odpadů byla založena v roce 1997. Již 20 let se tak stará o bezpečné ukládání radioaktivních odpadů od více jak stovky registrovaných původců odpadů v České republice. Nejde jen o jaderné elektrárny, ale i o další původce z mnoha odvětví ekonomiky. Česká republika je s radioaktivitou historicky spjata, mimo jiné díky bohatým ložiskům uranové rudy. Jsme stát s jedním z nejdelších využití radionuklidů na světě....
  řekl CzechIndustry Tomáš Šalamon, generální ředitel společnosti INCOMAKER   Klíčové pro každého podnikatele je prodat své produkty nebo služby. K tomu zjednodušeně řečeno slouží marketing. Ten je obvykle spojován s reklamou nebo prezentací toho, co chci nabídnout zákazníkům. Jenže časy se rychle mění a dnes se stále více hovoří o digitálním marketingu. Co vše si máme představit pod tímto pojmem? Přiznávám, že ten pojem moc rád nemám....
  Za kryptickou zkratkou GDPR se skrývá podobně malebné české označení „nařízení Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. Jeho implementace a vůbec celá problematika ochrany osobních údajů jsou v současné době velmi diskutovanými tématy a bylo toho o nich napsáno a řečeno již mnoho. Tento článek se proto blíže zaměří na úskalí při implementaci tohoto...
  Německo se cítí být v roli průkopníka výroby energie z obnovitelných zdrojů. Samo si vytyčilo vysoce ambiciózní cíle: mimo jiné do roku 2050 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny na 80 %. Nejméně o stejné procento se mají snížit v SRN ve stejném termínu emise skleníkových plynů. K tomu je ovšem zapotřebí souhry ve všech nejdůležitějších oblastech – u výroby elektřiny a tepla, v dopravě i v průmyslu....
    Světová vodíková konference se konala v Praze Významná Světová vodíková technologická konference – WHTC 2017 přilákala v červenci do České republiky více než pět set odborníků z celého světa. Pořadatelem byla Česká vodíková technologická platforma. Účastníci konference se shodovali v názoru, že vodíkové technologie už dnes mají potenciál stát se účinným nástrojem dekarbonizace dopravy a energetiky. Významnou motivací...
  VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY (VHM) úspěšně dokončily zavedení nové výroby kované maxi nádoby na stlačený vodík. Firma zvládla unikátní technologii kování vysokotlaké ocelové láhve pro tlak až 1000 bar. „Tyto obří láhve, o délce 12 metrů s vnějším průměrem zhruba 80 centimetrů, budou sloužit jako zásobníky pro plnící stanice vozidel s vodíkovým pohonem či jako zásobníky pro přebytečnou energii z alternativních zdrojů," vysvětlil technický...
  Přímé zahraniční investice v Evropě překonaly v roce 2016 další rekord. Zahraniční investoři zahájili historicky nejvíce projektů a vytvořili čtvrt milionu nových pracovních míst. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy pro zahraniční investory (European Attractiveness Survey), který pravidelně provádí společnost EY. Evropa má před sebou z pohledu investorů jasnou budoucnost a je považována za nejatraktivnější destinaci pro zahraniční...
  V Česku s ním pomáhá firmám agentura CzechInvest   Vedle získávání zahraničních investic se agentura CzechInvest dlouhodobě věnuje také podpoře českého podnikatelského prostředí, včetně navyšování technologické vyspělosti zdejší ekonomiky. Prostřednictvím Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací se CzechInvest snaží zajistit větší synergii mezi firmami a výzkumnými organizacemi uvnitř České republiky i na mezinárodní úrovni. Dříve...
  Tradiční česká značka AVIA vstupuje znovu na trh. Na podzim tohoto roku opět zahájí výrobu oblíbených lehkých nákladních vozidel s logem albatrosa v novém provozu v Přelouči. Slavnostní odhalení vozů AVIA a otevření výrobního areálu na nové adrese automobilky se uskutečnilo 5. září. Představení nového vozu AVIA řady D emisní třídy Euro 6 s obchodním názvem INITIA se kromě managementu holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) zúčastnila řada...
    Po Evropě létají od nynějška dvě letadla propagující Jihomoravský kraj a město Brno.   V letové flotile společnosti BMI, provozující také linku Mnichov-Brno, bylo jedno letadlo pojmenováno „Spirit of South Moravia“ a další „Brno Dragon“. Jedná se o výsledek marketingové spolupráce mezi dynamickými partnery, který má dále zvýšit všeobecnou známost a využívání letecké linky mezi Mnichovem a Brnem a také pomocí informací v...
  řekl CzechIndustry Jakub Šimáček, jednatel a ředitel společnosti TBG METROSTAV     Pane řediteli, společnost TBG METROSTAV je významným hráčem na trhu s čerstvým betonem v Praze, od června jste převzal její vedení. Řekněte nám o ní více, v jaké je kondici? Společnost TBG METROSTAV je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu. Firma samotná je ve velmi dobré kondici – veškeré stroje a technika...
Srovnávacími měřeními na dvou letech kolem světa, přípravou měření na hoře Milešovka, kalibracemi detektorů záření na urychlovači U-120M v Řeži a urychlovači těžkých nabitých částic HIMAC v Japonsku pokračuje výzkumný projekt CRREAT (Research Center of Cosmic Rays and Radiation Events in the Atmosphere, tedy Výzkumné centrum kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře). Kosmické záření představuje významné zdravotní riziko pro posádky...
    V Budapešti se konalo ve dnech 20. – 21. listopadu mezinárodní fórum ATOMEX-Europe 2017, které je významnou platformou pro setkání evropských dodavatelů pro jadernou energetiku. Jeho cílem je rozvoj spolupráce těchto společností s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a rozšíření objemu jejich dodávek pro jaderné elektrárny stavěné Rosatomem v Rusku i v jiných zemích. Fórum se letos konalo v maďarské metropoli podruhé...
Záznamy: 211 - 280 ze 512
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE STAŽENÍ

 

PŘEDSTAVUJEME

TÉMATICKÝ PLÁN ČASOPISU 2018

 

Zde ke stažení: 

Tematický plán 2018

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

PARTNEŘI ČASOPISU

LOGO CZECHINDUSTRY

časopis czechindustryLoga ke stažení:

Industry.jpg + industry.pdf

AKCE NA ROK 2018

 

 

AKCE V ROCE 2017

  

Digitální ČESKO 16.1.2017

www.digitalni-cesko.eu

www.forindustry.cz

ARCHIV ČASOPISU

CzechIndustry

ČASOPIS NA FACEBOOKU

FINANCE

Vše o cryptocurrency, fyzickém zlatě & zlatě na blockchain

www.crypto-group.eu

www.crypto-group.cz

KVALITNÍ PROSECCO

ON-LINE ZPRÁVY 

Štítky