Časopis 

CzechIndustry

Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví.

 

CzechIndustry je nezávislý časopis, není nikým financován a jediným zdrojem jeho příjmů jsou prostředky získané z inzerce nebo firemní prezentace.

Informace & Novinky

Ruské objekty jaderné energetiky splňují bezpečnostní požadavky na mimořádně vysoké úrovni. Týká se to jak konkrétní aplikace bezpečnostních technologií, tak i fyzické ochrany jaderných objektů. Na takovém závěru se shodli stálí zástupci zahraničních zemí při mezinárodních organizacích ve Vídni, kteří uskutečnili každoroční kontrolní návštěvu Ruska. Letos opět přijeli v rekordním počtu.   Diplomaté také zdůraznili velkou otevřenost Ruska ke...
K zavezení paliva do reaktorů nové plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov dojde v přístavu společnosti Rosatomflot v Murmansku. Zde proběhnou také aktivní zkoušky plavidla. Stavba elektrárny probíhala v petrohradských loděnicích společnosti Baltijskij zavod - Sudostrojenije a do Murmansku bude převezena hotová loď po dokončení neaktivních zkoušek, které nyní probíhají, ale bez jaderného paliva na palubě. Podle generálního ředitele...
ČÍSLO 1/2017   CELÉ ČÍSLO 2/2017 CZECH INDUSTRY 02_2017_str. 01_25.pdf (3,3 MB) CZECH INDUSTRY 02_2017_str. 26_49.pdf (3,6 MB) CZECH INDUSTRY 02_2017_str. 50_68.pdf (3,5 MB)  
Ministerstvo životního prostředí 23. března vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE vyhlašované Evropskou komisí. Součástí výzvy je také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Pro tyto účely MŽP vyčlenilo na rok 2017 ze svého rozpočtu celkem 53 milionů korun. Z této částky je alokováno 50 milionů korun na spolufinancování tradičních projektů a...
V posledních 20 letech v České republice, ve strategickém odvětví vodárenství, které je pro každý stát zcela rozhodující, proběhla řada evidentně fatálních kroků, které přinesly vznik byrokraticko-politického propletence, jehož jednání a fungování zásadním způsobem ovlivňují lobbistická sdružení, zájmy finančních skupin, politické hrátky a zájmy osob stojících v pozadí financování politických stran či politiků. Schopnost efektivního řízení...
řekl CzechIndustry Karel Kučera, generální ředitel Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest   V minulém roce CzechInvest dojednal investice za 64 miliardy korun. Jste spokojen s dosaženým výsledkem? Určitě je to velice dobrý výsledek, dvakrát vyšší než například před čtyřmi lety a o 50 procent vyšší než minulý rok. Nicméně pořád je co zlepšovat a o jaké projekty bojovat. Na co jsme asi hrdí nejvíce je, že se nám povedlo do...
Prezident Miloš Zeman 4. dubna na Pražském hradě jmenoval Jiřího Havlíčka do funkce ministra průmyslu a obchodu vlády České republiky. Do úřadu uvedl nového ministra předseda vlády Bohuslav Sobotka. Jiří Havlíček nejprve složil v Trůnním sále Pražského hradu do rukou prezidenta republiky předepsaný slib nově jmenovaného ministra vlády České republiky. Prezident Miloš Zeman předal ministrovi Jiřímu Havlíčkovi jmenovací dekret ministra vlády a...
Pane ministře, jak byste charakterizoval současný svět  z hlediska bezpečnostního prostředí? Které klíčové bezpečnostní hrozby ohrožují nebo budou ohrožovat Evropu a tím i Českou republiku? V posledních dvou letech přijala ČR řadu strategických dokumentů, které se analýzou bezpečnostního prostředí v různé míře detailu zabývají. Jedná se zejména o Bezpečnostní strategii ČR, Dlouhodobý výhled pro obranu 2030, Koncepci výstavby...
  řekl CzechIndustry Andrej Babiš, ministr financí     Pane ministře, řídit ministerstvo jako firmu se podle Vás vyplatí. V čem konkrétně a jaké efekty to přináší?   Letos máme šest měsíců po sobě historicky nejlepší pokladní plnění státního rozpočtu. K 1. září byl státní rozpočet v rekordním přebytku přes 80 mld. Kč. Finanční správa pracuje efektivněji a díky tomu mnohem lépe vybíráme daně, o 7,2 %, což je dvojnásobek...
Leták ke stažení zde: whtc2017-info-a4-press - Czech Industry magazine.pdf    Odkaz / LINK: www.whtcprague2017.cz  
Vodíkové technologie v posledním době procházejí nebývalou renesancí, která by je opět mohla posunout do ohniska pozornosti veřejnosti stejně jako sesterskou elektromobilitu. Nespornou předností vodíkových vozidel je rychlé tankování vodíku a velký jízdní dosah, obojí srovnatelné s „fosilními“ vozidly. Při vší technice, která nás obklopuje, by mělo lidské zdraví a život zůstat nejvyšší hodnotou. A jedovaté látky spolu s jemnými...
 „Státní fond životního prostředí ČR je stabilizovaný moderní úřad,“ říká ředitel Fondu Petr Valdman v rozhovoru o tom, na co všechno lze čerpat dotace v oblasti životního prostředí. A nejenom dotace, ale i zvýhodněné půjčky, u kterých úrok začíná na 0,45 procenta.   Státní fond životního prostředí ČR je, zjednodušeně řečeno, finančním zdrojem pro ochranu a zlepšování životního prostředí. Řekněte nám prosím, čemu všemu se...
  řekl CzechIndustry Jan Smolka, místopředseda představenstva společnosti Global Innovation Technologies Čím se Vaše organizace zabývá? Společnost Global Innovation Technologies, z. s., (GIT) je nezávislá, nezisková organizace, která se věnuje řešením požární bezpečnosti. Zabýváme se především výzkumem, vzdělávání, výcvikem a řešením nestandardní problematiky v dané oblasti. Poskytujeme odborné posudky, poradenství domácím i...
„Společnost ZAT se v letošním roce zaměří na posílení kybernetické bezpečnosti řídicího systému SandRA a rozvoj aplikací a služeb směrem k Průmyslu 4.0,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s. Nejen tato témata zazněla na 14. zákaznickém dnu, který se konal v lednu v Plzni.   Ten letošní přinesl několik novinek. „Především ZAT v letošním roce slaví 55 let od svého založení. ZAT roste nejenom co do počtu a významu zakázek v České...
Celá desetiletí a možná i století se bude muset Německo dále zabývat jadernou technologií, přinejmenším při likvidaci jaderných elektráren a vyhledávání a budování úložišť radioaktivního odpadu. Ani stávající úložiště nízkoaktivního a středně aktivního radioaktivního odpadu – například bývalý solný důl Asse II asi 25 km jižně od Wolfsburgu - nenechává obyvatelstvo, odborníky a politiky v klidu a zůstává noční můrou německého jaderného...
1. Jak se změní svět Kamkoli se dnes podíváme, vidíme internet. Stroje spolu komunikují. Výroba se automatizuje jako nikdy. Právě totiž probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Ta přinese ekonomice mnoho změn. Svět bude díky technologiím jiný. Bude rychlejší, složitější, automatizovanější, individualizovanější, a přitom globálnější. Podniky budou jiné. Výroba bude jiná. Práce bude jiná. Mnoho profesí zanikne. Naopak vzniknou nové profese, které dosud...
Pojem „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes. Základní pojmy franchisingu, které musíte znát Pod...
řekl CzechIndustry J. E. Edvilas Raudonikis, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Litevské republiky v Praze   Pane velvyslanče, žijeme v čase, který bývá někdy označován jako svět chaosu. Které bezpečnostní hrozby považujete za hlavní? Prosperita a bezpečí Litvy jsou zajištěny prostřednictvím Evropské unie a NATO, a poměrně dlouho nahlas říkáme, že dlouhodobý cíl současného ruského vedení je oslabit a rozložit tyto struktury. Vedle...
řekl CzechIndustry Jan Slanina, senior manažer investičních projektů společnosti RAMS Assets   Představte nám v krátkosti RAMS Assets. Jsme poradenská a konzultační společnost působící na evropském trhu v několika specifických oblastech. Obecně je lze nazvat jako služby firmám (B2B). Zejména jde o oblast financí a managementu zdrojů, ať již těch lidských nebo finančních. Jsme hrdí na to, že kumulativně máme, skrz naše pracovníky, již...
Podnikání zaznamenává v posledních letech podstatné změny. Svět se mění ze dne na den a firmy musí držet krok s rychlým vývojem technologií, rostoucí informovaností zákazníků, požadavky mezinárodních trhů a výzvami, jako jsou například dostupnost a ceny přírodních zdrojů. Společnosti, které si chtějí zajistit dlouhodobou prosperitu, musí vnímat rizika, která s sebou dnešní doba nese, a vyvinout úsilí na přesun plánování z krátkodobých...
Dánsko, Velká Británie a řada dalších evropských zemí začíná přestavovat uhelné elektrárny na spalování biomasy. Má to být důležitý krok na cestě ke snížení emisí a ekologické elektroenergetice. Zmíněné státy nemají dostatek lesů, takže potřebnou štěpku a pelety dovážejí ze zahraničí. Je tak velké riziko, že masivní přechod od uhlí k biomase bude mít velice podobné ekologické dopady, jako využívaní a intenzivní dotace do biopaliv vyrobených z...
Reparace V právu mezinárodním dnes rozumíme tímto pojmem peněžní částky, které mají platit státy, které byly ve světové válce poraženy, státům zvítězivším. Z toho vznikl celý reparační problém, který se řeší od konce světové války až dodnes, a teprve budoucnost ukáže, jakým způsobem bude upraven s konečnou platností. Na mírové konferenci ve Versailles v r. 1919 a v konečných mírových smlouvách bylo určeno, podle jakých...
Jak se daří factoringovému financování v podmínkách rostoucí ekonomiky a na trhu s širokou nabídkou dostupných bankovních úvěrů? Soudě podle statistiky Asociace factoringových společností České republiky asi ne zcela špatně. V roce 2016 objem pohledávek postoupených firmám, které asociace sdružuje, sice mírně poklesl, ale jiný ukazatel, objem zapojených prostředků, vzrostl k 31. prosinci 2016 proti předchozímu roku o 12,5 % a...
    řekl CzechIndustry Lukáš Přibyl, generální ředitel a předseda představenstva akciové společnosti AXENTA   V poslední době se v souvislosti s kybernetickou bezpečností hodně hovoří o GDPR regulaci. Přibližte nám prosím, co vše představuje. Nová legislativa EU ohledně ochrany osobních údajů – General Data Protection Regulation – bude platit již od 25. 5. 2018. Dává občanům EU možnost kontroly nad tím, co se děje...
... reprezentuje unikátní spojení pěti společností, půldruhého tisíce zaměstnanců a ročních provozních výnosů přesahujících 2 miliardy korun. Společností, které se komplexně zabývají oblastmi energetiky, průmyslu i zdravotnictví, projekčními a inženýrskými službami, technickým inženýringem, výrobou speciálních produktů i zařízení, výzkumem a vývojem. Jako celek působí od roku 2011 a 100% vlastníkem společností tvořících Skupinu ÚJV, je mateřská...
Nové číslo časopisu 1/2017 Celé číslo ke stažení zde: 1/2017 CzechIndustry  
Na brněnském výstavišti začaly přípravy na vrcholnou událost roku. Již 59. mezinárodní strojírenský veletrh letos proběhne od 9. do 13. října společně s veletrhy ENVITECH a Transport a Logistika. Hlavním tématem opět bude Průmysl 4.0 neboli čtvrtá průmyslová revoluce. Pořadatelé chtějí navázat na velmi úspěšný poslední ročník, který si prohlédlo více než 84 tisíc návštěvníků. Pavilony výstaviště byly vyprodány už několik měsíců předem a MSV 2016...
Česká delegace již potřetí na veletrhu eCarTec v Mnichově Letošní veletrh elektromobility eCarTec opět navštívila česká delegace odborníků z různých oborů i státní správy. Akci iniciovala Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj a hlavním sponzorem byla energetická společnost ČEZ. Došlo také k tradičnímu setkání delegace s prezidentem Spolkového svazu elektromobility Kurtem Siglem, který informoval o aktuálním vývoji...
        Odkaz: www.business-forum.cz
řekl CzechIndustry Richard Brabec, ministr životního prostředí   Pane ministře, v minulých dnech, necelý rok po jejím podpisu, vstoupila v platnost klimatická dohoda z Paříže. Je to bezpochyby úspěch, nicméně první krok, které budou ty další? Pařížská dohoda je revoluční v tom, že poprvé v historii se největší producenti skleníkových plynů shodli na nutnosti jejich produkci významně omezit s cílem snížit rychlost...
řekl CzechIndustry Jan Bukovský, zástupce ředitele Ředitelství vodních cest ČR   Doprava po vodě je efektivní a také ekologická, proto jí je v řadě zemí věnována velká pozornost, počínaje sousedním Německem. Jak jsme na tom v České republice? Vodní doprava v České republice je dlouhodobě nedílnou součástí dopravních politik, strategií podpory průmyslu a podobně. Bohužel složitější situace je s praktickým přenášením...
Lodní doprava je nejstarší způsob velkokapacitní dopravy na světě. Řeka Labe tvořila již v historii významný potenciál pro dopravní napojení území České republiky, zejména pak na námořní vodní cesty a jejich přístavy. Labská vodní cesta je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Labe v úseku od státní hranice se Spolkovou republikou Německo po Ústí nad Labem je podle dokumentů OSN i EU zařazeno mezi základní úzká hrdla komerčně nesplavná....
řekl CzechIndustry Ivan Voleš, konzultant odboru legislativy, práva a analýz HK ČR   Valné shromáždění OSN schválilo v minulém roce 17 cílů udržitelného rozvoje, jenž jsou reakcí na výzvy, které ohrožují náš budoucí vývoj. Můžete je konkretizovat? Mezi největší hrozby patří trvající a nově vznikající válečné konflikty, rozpad mnoha tradičních států, mezinárodní terorismus, které způsobily to, že více jak 60 milionů lidí muselo opustit...
Německá firma LINDE se rozhodla prorazit začarovaný kruh u vývoje vodíkových technologií. Klasická otázka, kterou si položili již staří Řekové „zda byla dříve slepice nebo vejce,“ je v tomto případě dilematem, zda je zapotřebí nejdříve zkonstruovat vodíková auta nebo vybudovat vodíkovou infrastrukturu. Firma LINDE usoudila, že nejrychlejší cestou bude zpřístupnění existujících vodíkových aut široké veřejnosti bez ohledu na nedostatečnou...
řekl CzchIndustry Ivo Rosol, ředitel vývojové divize společnosti OKsystem     Pane řediteli, společnost OKsystem v minulých dnech představila Babelbox, který je jejím příspěvkem pro bezpečnou komunikaci v podnikové sféře. Řekněte nám o něm více. Představení Babelboxu navazuje na předchozí uvedení firemní platformy pro bezpečnou komunikaci Babelnet. Ten zajišťuje šifrovanou komunikaci mezi počítači a mobilními zařízeními a pro...
  Digitální továrna, na kterou si můžete „sáhnout“   Zatímco ještě nedávno byla vize Průmyslu 4.0 pouhým virtuálním konceptem, dnes je již plně funkční realitou. Příkladem jedné z prvních realizací ve světě v plném rozsahu digitální továrny, je výrobní závod společnosti Siemens v německém Amberku.   Siemens Elektronikwerk Amberg (EWA) byl založen v roce 1989 na výrobu programovatelných logických automatů PLC (Programmable...
řekl CzechIndustry Emil Fitoš, generální ředitel společnosti ATOS pro ČR a SR   Společnost ATOS patří mezi přední hráče v oblasti digitálních služeb. Co je pro ni charakteristické? Ve všech odvětvích vnímáme ve společnosti vstup digitálních technologií do výrobních, řídicích a administrativních procesů. Digitální transformace není něco, na co bychom se měli připravit, ale je to záležitost, která se již reálně děje. Naše...
řekl CzechIndustry Ivan Kebísek, ředitel Technical Center společnosti Yanfeng Automotive Interiors v Trenčíně     Pane řediteli, když byste měl představit společnost Yanfeng Automotive Interiors, co byste o ní řekl? Je to globální společnost, která působí na trhu v Číně, Evropě a Severní Americe. Patří mezi přední světové dodavatele přístrojových panelů a kokpitových systémů, dveřních panelů, podlahových a stropních konzol, to vše...
řekl CzechIndustry Miloš Pavliš, generální ředitel Saint-Gobain ADFORS CZ   „Jsme jedničkou v tom, co vyrábíme,“ řekl jste na nedávné tiskové konferenci v Litomyšli při oficiálním otevření nové výrobní haly. Můžete to konkretizovat? S našimi výrobky obsazujeme pozici světové jedničky ve všech důležitých výrobkových řadách, které v Česku vyrábíme. Konkrétně jde o sklovláknité mřížky ADFORS Vertex® (tzv. perlinky), které...
Anotace Článek „Lídři strojírenského průmyslu adresovali vládě zcela konkrétní požadavky“ publikovaný v CzechIndustry 2/2016 zmínil inovace v technickém vzdělávání jako velmi významné téma. Konstatoval dlouhodobou tendenci růstu exportu do zemí osmadvacítky a na trhy Ruska i USA. Potvrzení a zvýšení těchto pozitivních tendencí vyžadují urychlení řešení souboru požadavků adresovaných vládě, ale nejen jí. Jedním z klíčových témat...
Energetická bezpečnost I) Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu A. Popis a evaluace hrozby a rizik z ní vyplývajících pro ČR Nejpravděpodobnější příčinou velkoplošného výpadku dodávek elektrické energie je nepředvídatelný obtížně regulovatelný přebytek elektrické energie, technická závada, živelní pohroma, kybernetický nebo teroristický útok, a to především na úrovni přenosové soustavy. V poslední době zpracované studie a průběžný...
CzechIndustry č.4/2016 Celé číslo ke stažení zde: CzechIndustry č.04-2016 str.01_28.pdf CzechIndustry č.04-2016 str.29_64.pdf  
Logistika je nedílnou součástí každého businessu Každé průmyslové odvětví má svá specifika. Jednou z věcí, která ale platí pro všechny stejně, je nutnost dopravit zboží k zákazníkovi a to tak, aby ho měl právě včas, na požadovaném místě a v perfektním stavu. Moderní logistika však umí mnohem víc, povídali jsme si o tom s ředitelem DB Schenker, Tomášem Holomouckým. Jak se dnes daří oboru logistiky? S čím se nejvíce potýká? Logistika je velmi...
Nedívejme se na zemní plyn jako na nějaké politikum, je to zboží a má svou hodnotu, řekl CzechIndustry Hugo Kysilka, marketingový ředitel společnosti Vemex   Jaká je podle Vás situace na trhu s plynem v Evropě a v České republice? Na tuto otázku je poměrně jednoduchá odpověď. Stabilní. Loňská teplá zima zapříčinila v České republice pokles spotřeby, ale to koneckonců v celé Evropě. Samozřejmě snížení všeobecně spotřeby plynu na kontinentu...
Bavorsku bude ubývat vlastní elektřina Bavorský premiér Horst Seehofer se už v roce 2011 pustil s velkým elánem do „Energiewende“ v Bavorsku. O dva roky později jej posílila ministryně hospodářství Ilse Eignerová. Ani spojenými silami ale pravděpodobně nedosáhnou deklarovaných hlavních cílů uskutečnění Energiewende v Bavorsku – soběstačnosti ve výrobě elektřiny a stabilizace jejích cen. Po odstavení poslední jaderné elektrárny bude s velkou...
Zkapalněný zemní plyn (LNG) jako palivo dosáhne do roku 2035 významného podílu v dopravě. Jeho největší potenciál je v silniční dopravě, kde se roční poptávka podle údajů CEDIGAZ odhaduje na 96 milionů tun za rok (MTPA). V Evropě je dnes asi 80 LNG stanic, během příštího roku by se mělo na našem kontinentě otevřít dalších 50. Do jejich výstavby se chystají i společnosti v České republice. V roce 2016 budou již v ČR první LNG stanice. Do pěti až...
říká v rozhovoru Jiří Slovák, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jak byste zhodnotil letošní rok z pohledu Správy úložišť? Když to vztáhnu nejprve na oblast hlubinného úložiště, řada věcí se posunula opět dopředu. Všechny rozklady proti loňskému stanovení průzkumných území v lokalitách byly letos ze strany ministra životního prostředí zamítnuty a průzkumy mohou začít. V mezičase jsme stihli připravit harmonogram plánovaných prací,...
Bavorská metropole bývá nazývána „nejsevernějším městem Itálie“. A opravdu má s Itálií více společného, než se může zdát na první pohled. Nejsou zde sice vulkány, ale hluboké podzemí Mnichova je prosycené horkou vodou. Už více než desetiletí to umožňuje spolehlivou výrobu tepla, elektřiny a v posledních době i chladu, podobně jako v Itálii, kde jsou horké prameny využívány už stovky let. Bavorská metropole se dokonce stala...
Největší ruská informační akce za poslední dva roky v Mnichově proběhla počátkem října v prestižním hotelu Bayerischer Hof. Špičkoví zástupci ruských proinvestičních agentur a vybraných ruských regionů soutěžili před sálem, zaplněným více než stovkou zástupců bavorských firem, bank a institucí v co nejlákavějším popisu svého ekonomického potenciálu a projektových šancí pro investory. Celková atmosféra však byla poznamenána...
Vodík – energie budoucnosti?!   Je vodík tím prvkem, který dokáže jednou zajistit energii pro průmysl, dopravu i každodenní život? Může váš dům či firma fungovat jako soběstačná vodíková energetická jednotka? Je reálné jednou pohánět automobily vodíkem? Jak jsme na tom ve srovnání s ostatní Evropou a světem? Nad těmito i dalšími tématy se zamýšleli účastníci odborného semináře, který jsme připravili pro členy Hospodářské komory České...
řekl CzechIndustry Bohuslav Vránek, výkonný ředitel společnosti atx-automotion   Se značkou atx se setkáváme na českém i evropském trhu již čtvrt století. Přibližte nám prosím její historii. Dne 26. srpna 2016 tomu bylo přesně 25 let, kdy do obchodního rejstříku krajského soudu v Brně byla – tehdy ještě poctivě na psacím stroji – zapsána společnost „atx s. r. o.“ a značka „atx“ se začala dostávat do povědomí veřejnosti. Čtyři odvážní...
Logistika je nedílnou součástí každého businessu Každé průmyslové odvětví má svá specifika. Jednou z věcí, která ale platí pro všechny stejně, je nutnost dopravit zboží k zákazníkovi a to tak, aby ho měl právě včas, na požadovaném místě a v perfektním stavu. Moderní logistika však umí mnohem víc, povídali jsme si o tom s ředitelem DB Schenker, Tomášem Holomouckým. Jak se dnes daří oboru logistiky? S čím se nejvíce potýká? Logistika je velmi...
Česká města budou chytřejší, plánuje Česká spořitelna   Může být popelnice chytrá? Určitě ano. Ty nejchytřejší již dokáží odpad prostřednictvím zabudovaných lisů stlačovat a navyšovat tak svůj objem. V okamžiku, kdy dojde k jejich naplnění, samy vyšlou signál, že je na čase je vyprázdnit. Logistika svozu komunálního odpadu představuje v současnosti pouze jedno z „chytrých“ řešení, do kterých mohou města a firmy investovat v zájmu...
Už nyní můžete začít přemýšlet o chlazení - v létě se bude hodit... Tropická vedra letošního léta vedla ke zvýšenému zájmu o problematiku chlazení a klimatizace. A podle meteorologů a klimatologů bychom se měli připravit na to, že horké dny nebyly rozhodně poslední. V příštích letech lze i v naší geografické poloze očekávat až 50 dnů, kdy teplota přesáhne 25 oC. Jinými slovy: je nejvyšší čas začít vážně přemýšlet o řešení, které i za těchto...
Agentura CzechInvest působí v České republice již 24 let. Za tu dobu přivedla do země téměř 1300 zahraničních investičních projektů, zprostředkovala investice za více než 895 miliard korun, a zasloužila se o vznik 235 tisíc nových pracovních míst.   O tom, jak se v současnosti daří získat investory, jaké specifické požadavky je potřeba splňovat a kdo u nás nejčastěji investuje, jsme hovořili s generálním ředitelem Agentury pro podporu...
    Jak ovlivní náš život a naší budoucnost digitalizace a internet věcí? Jak budou vypadat továrny v příštích letech a desetiletích, jak se změní průmyslová výroba? O tom všem se dnes vedou rozsáhlé diskuse. Jednou z prestižních firem, která se touto problematikou zabývá, je mezinárodní poradenská společnost ROI Management Consulting, která byla založena v roce 1980, s centrálou v Mnichově a pobočkami v Curychu, Vídni, Praze a...
řekl CzechIndustry Petr Bureš, ředitel a spoluzakladatel společností VESKOM GROUP, které úspěšně působí na českém trhu již čtvrt století.   Můžete nám v krátkosti představit společnosti VESKOM GROUP? Letos je to dvacet pět let, co jsme vstoupili na český trh. Do vínku jsme si při založení první společnosti Veskom, spol. s r.o., dali, že budeme poskytovat komplexní služby. Znamená to, že zákazníkovi nabídneme vše takříkajíc od A do Z. Tedy...
vysvětluje CzechIndustry Mirek Baloun, Bezpečnostní ředitel společnosti MH SYSTÉM Co vše si máme představit pod pojmem „Systém Krizové Komunikace“? Systém Krizové Komunikace, zkráceně SKK, je v našich podmínkách naprosto unikátní a rozsáhlý systém, který výrazně pomáhá a urychluje řešení momentálně vzniklých krizí. Dokáže v rekordně krátkém čase oslovit a komunikovat s mnoha skupinami lidí, kterých se krizová situace dotýká. Ať už se jedná...
řekl CzechIndustry Ing. Jaromír Odstrčil, obchodního ředitel akciové společnosti FANS   Zaměřujete se na dodávky investičních celků pro energetiku a průmysl. Můžete to konkretizovat? K našim dodávkám investičních celků pro energetiku vedla dlouhá cesta a tyto dodávky jsou vyústěním rozvoje a expanze FANS, a. s., v průběhu 24 let. V roce 1992 jsme začínali pouze drobnými opravami a rekonstrukcemi chladicích věží. Později jsme...
Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS), jehož realizační fáze skončila k poslednímu prosincovému dni minulého roku, byl připraven a uskutečňován v gesci Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v letech 2010 – 2015. Byla tak vytvořena platforma pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami IZS, dále se zefektivní příjem tísňového volání občanů a...
řekl CzechIndustry Ing. Miloslav Novák, ředitel Odboru příprav hospodářských opatření SSHR   Pane řediteli, co vše patří do kompetence Správy státních hmotných rezerv? Činnost Správy upravuje řada zákonů, tím základním je zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv. Ten stanoví, že Správa je ústředním orgánem státní správy pro hospodářská opatření pro krizové stavy a státní hmotné rezervy. Další velkou oblastí,...
Anotace Jednou z aktivit na Fakultě bezpečnostního inženýrství, je budování a rozvoj simulačního pracoviště určeného pro přípravu a zvyšování kvalifikace pracovníků zařazených do krizového řízení. S využitím projektu v rámci Bezpečnostního výzkumu, zde vzniklo specializované pracoviště – SIMPROKIM. Toto pracoviště spolu s výstupy z mezinárodní spolupráce s pracovišti v zahraničí, umožnilo realizovat unikátní paralelní cvičení studentů z Polska a...
  řekl CzechIndustry Kvido Štěpánek, majitel a ředitel firmy Isolit-Bravo     Pane řediteli, jak dlouho podnikáte, co Vás motivovalo dát se na cestu businessu? Podnikatelem jsem od prvního března 1993, předtím jsem byl od června 1990 po čtyřiceti letech prvním nekomunistickým ředitelem tehdejšího závodu Isolit. Co vše vyrábíte? Osmdesát procent naší výroby tvoří subdodávky do automobilového průmyslu – technicky nejnáročnější formy...
řekl CzechIndustry Jan Lustyk, generální ředitel, jednatel Rieter CZ, Ústí nad Orlicí     Patříte do švýcarské skupiny Rieter, která je předním světovým výrobcem textilních strojů a kompletních textilních systémů. Představte nám ji prosím. Rieter CZ s.r.o., je součástí švýcarského koncernu Rieter, který je vedoucím dodavatelem na globálním trhu v oblasti technologických komponentů a strojů pro předení a ve svém odvětví nabízí...
Jaká je v současnosti situace ve Fukušimě a Černobylu?   Vladimír Wagner   Na jaře roku 2016 si budeme připomínat páté výročí havárie ve Fukušimě I a již třicáté výročí od událostí v Černobylu. Je tak zajímavé si ukázat, jaká je současná situace při likvidaci následků těchto největších havárií jaderných elektráren. A jediných, které měly dopady na civilní obyvatelstvo.   Co se podařilo a jaké jsou výzvy ve Fukušimě?   Při...
Jsme součástí skupiny Toyota, a proto vše podřizujeme vysoko nastavené laťce systému kvality a efektivity výroby, řekl CzechIndustry Petr Novák, ředitel závodu a jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika.   Pane řediteli, co vše vyrábíte a kde vaše produkty nacházejí uplatnění? Společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., se sídlem v Olomouci, je součástí japonské nadnárodní společnosti JTEKT Corporation. Olomoucký závod se...
Měření v energetických nn sítích zákazníků Vedle obchodního měření množství elektrické energie, které se provádí na předávacím místě mezi distribuční sítí a zákazníkem, může být v rozsáhlých i místně oddělených energetických sítích rentabilní měření poměrů i uvnitř těchto sítí. V první řadě se jedná o měření kvality a kontinuity elektrické energie, která může být zhoršena nejen při jejím transportu, ale často také ve vlastním provoze. Kvalitu...
řekl CzechIndustry Jiří Jemelka, předseda představenstva akciové společnosti FRIGOMONT   Pane předsedo, ziskovost společnosti FRIGOMONT vzrostla v minulém roce ve srovnání s předcházejícím (2014) o padesát procent, což je vynikající hospodářský výsledek. Růst očekáváte i letos. Co o tom vypovídají pololetní hospodářské výsledky? Za první půlrok 2016 jsme oproti stejnému období 2015 zvýšili tržby o cca 39 %, ziskovost klesla, což...
Česká republika je jednou z mála evropských zemí, kde po celou dobu existence jaderných elektráren převažuje pozitivní názor obyvatelstva na jadernou energii. Pod vlivem světové politiky k ochraně klimatu a v návaznosti na evropské předpisy, spojené s šetřením energie, ale zejména s produkcí energie z obnovitelných zdrojů, převládá ve veřejnosti dojem, že jaderná energie je energie „čistá“, bez dopadů na životní prostředí. V době výstavby...
Systémová opakování politických omylů se stala nejen v uplynulém století pravidlem s katastrofickým koncem. Vyvolat válku dezinformacemi typu „utlučeme je čepicemi“, Mussoliniho napadení Francie v roce 1941, které naštěstí negativně ovlivnilo průběh nacistických operací proti SSSR, Brežněvovo rozhodnutí okupovat stát (Československo, Afghánistán) s představou, že vojenské obsazení vyřeší minulé i budoucí problémy bez...
Záznamy: 491 - 560 ze 694
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

AKTUÁLNÍ ČÍSLO KE STAŽENÍ

 

PŘEDSTAVUJEME

 
 
 

TÉMATICKÝ PLÁN ČASOPISU 2018

 

Zde ke stažení: 

Tematický plán 2018

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

PARTNEŘI ČASOPISU

LOGO CZECHINDUSTRY

časopis czechindustryLoga ke stažení:

Industry.jpg + industry.pdf

AKCE NA ROK 2018

 

 

AKCE V ROCE 2017

  

Digitální ČESKO 16.1.2017

www.digitalni-cesko.eu

www.forindustry.cz

ARCHIV ČASOPISU

CzechIndustry

ČASOPIS NA FACEBOOKU

FINANCE

Vše o cryptocurrency, fyzickém zlatě & zlatě na blockchain

www.crypto-group.eu

www.crypto-group.cz

KVALITNÍ PROSECCO

ON-LINE ZPRÁVY 

Štítky