27.2.2014 - Kick-off-Meeting, představení partnerů a jejich aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.

Již počtvrté spojuje ČNOPK pod tématem roku zájmy a požadavky svých členů. Tentokrát jsou v popředí zájmu investice do budoucnosti prostřednictvím výzkumu a vývoje.
 
Cíl
Pod heslem "Výzkum a vývoj - zaostřeno na budoucnost" se bude ČNOPK v roce 2014 ve vztahu k politice a veřejnosti aktivně zasazovat o zvýšení konkurenceschopnosti firem v České republice a atraktivity České republiky pro investory.
ČNOPK nabízí partnerským firmám z česko-německého hospodářství a výzkumným institucím z obou zemí prostor k výměně zkušeností a možnost podílet se na veřejném dialogu. Cílem je zlepšení rámcových podmínek a podmínek pro spolupráci mezi firmami a výzkumnými institucemi v České republice.
ČNOPK proto poskytuje networkingovou platformu zahrnující řadu tematicky zaměřených akcí a možností prezentace