Konference Brno 14.5.2014

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku",

která se koná dne 14. 5. 2014 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn.


Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Státní energetická a surovinová koncepce
■ Řízení rizik, Energetická bezpečnost
■ Strategie energetických společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
■ Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
■ Nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství
■ Trendy a možnosti zajištění cen energií
■ Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
■ Zvyšování produktivity energetických firem
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : 
mandelik@konference.org
www.konference.org