STROJÍRENSKÉ FÓRUM 11.-12.3.2015 OBECNÍ DŮM PRAHA

STROJÍRENSKÉ FÓRUM 

Zkušenosti z praxe se státní podporou exportu, krize technického školství, hledání efektivních nástrojů, jak čelit rostoucí asijské konkurenci nebo jak v podnicích dynamizovat inovační procesy. Právě o těchto tématech, která rezonují mezi českými podnikateli, budou diskutovat lídři českého průmyslu s představiteli profesních svazů, resortních ministerstev i Technologické agentury ČR na druhém ročníku Strojírenského fóra 11. a 12. března v Obecním domě v Praze. Konference proběhne pod odbornou patronací Svazu strojírenské technologie a Svazu průmyslu a dopravy České republiky. 

Letošní ročník má 4 tématické bloky:

  • Exportní a investiční možnosti českého strojírenství, podpora exportu
  • Věda, výzkum, inovace
  • Technické školství, duální systém
  • Diskusní panel na téma budoucnost středního školství

 Přednášky a diskusní fóra bude doprovázet i společenský večer, který je vždy příležitostí pro osobní setkání a udržování kontaktů a k podnikání neodmyslitelně patří. Proto i společenské stránce akce v přípravách věnujeme výraznou pozornost.

Odkaz: Strojírenské forum