Analýza ČAP: Češi si sjednávají pojistné limity, které nepokryjí všechny škody podle nového občanského zákoníku

Ani po čtyřech letech od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který upravil částky pro odškodnění pozůstalých v případě usmrcení či zaviněných následků na zdraví, si lidé nesjednávají dostatečně vysoké limity pojištění. Polovinu nejzávažnějších škod tak podle aktuální analýzy České asociace pojišťoven musí nedostatečně pojištění klienti hradit ze
svého. V jeho souvislosti přitom průměrná výše tohoto odškodnění z jedné škody narostla na
dvojnásobek (cca 2 mil. Kč) ve srovnání se situací před platností nového zákona.
„Přestože v posledních letech docházelo k určitému navyšování propojištěnosti, jak z hlediska počtu pojištěných, tak i objemu pojistného, aktuální hodnota průměrného pojistného – ve výši 449 Kč – je stále velmi nízká a tento mírný nárůst nemůže výrazně ovlivnit průměrnou výši limitu pojistného plnění na škody na zdraví,“ uvádí Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.
Z důvodu navýšení závazků novým občanským zákoníkem platí, že limit plnění v hodnotě 1 mil. Kč na škody na zdraví, jenž představuje nejčastěji sjednávaný limit pojistného plnění u obecné odpovědnosti, již ani nestačí na průměrné odškodnění pozůstalých v případě zaviněného usmrcení. „Dříve byly stanoveny pevné částky pro jednotlivé kategorie škod na zdraví. Nový zákon zavedl individuálnější náhrady poškozeným na základě posouzení konkrétní situace újmy pro pozůstalé i pro zraněného. Je např. rozdíl, pokud riskantní
jízdou na kole srazíte běžného chodce, nebo vrcholového tenistu – a zlomíte mu ruku,“ vysvětluje Lucie Žulavská, specialistka na neživotní pojištění České asociace pojišťoven.
Pojištění odpovědnosti občanů by tak nemělo být podceňováno nejen v případě provozu vozidla, ale ani při dalších běžných aktivitách, jako je např. jízda na kole a na kolečkových bruslích, lyžování…, stejně jako by se neměly podceňovat škody způsobené zvířetem apod. Každý z nás může přivodit někomu jinému škodu s enormním rozsahem – a je více než zřejmé, že limity v řádech desítek milionů Kč budou v těchto situacích nezbytné. „Česká republika by se měla v tomto ohledu časem srovnat s běžnou praxí v okolních zemích, kde výše limitů koresponduje s výší limitů v rámci povinného ručení. Ty se pohybují na úrovni 1 200 000 € a dostačují pro odškodnění v případě majetkových škod i škod na zdraví,“ dodává Lucie Žulavská.
„Nabídka pojišťoven se v tomto ohledu výrazně rozšířila a možnosti klientů pořídit si produkt s výrazně vyššími limity odškodnění u škod na zdraví v řádu desítek milionů Kč je znatelně pestřejší, než tomu bylo před dvěma lety. Nicméně na straně poptávky klientů je posun vnímání velmi pozvolný a produkty s vyššími limity jsou u pojištění obecné odpovědnosti využívány pouze velmi částečně,“ doplňuje Petr Jedlička. Jestliže by limit sjednávaného pojistného plnění na škody na zdraví dosahoval hodnoty 10 mil. Kč a více, lze jím pokrýt i závazky z trvalých následků v případě nutnosti vyplácet rentu. Jedná se např. o ztráty na výdělku nebo o výpomoc v domácnosti, na které limity 1–2 mil. Kč nemohou stačit.
Celkový posun v navýšení limitů pojištění odpovědnosti má zásadní význam v pomoci klientům i poškozeným osobám. V životě mohou nastat situace, kdy člověk odpovědný za takovou nešťastnou událost nebude způsobilý své závazky samostatně pokrýt – a dopady na něj i na poškozené, pokud jim vznikla škoda z důvodu neschopnosti viníka ji uhradit, mohou být obrovské.