ATOMEXPO 2015 - jen jaderná energie může pomoci rostoucí světové populaci zajistit slušný život

Lídři světové jaderné energetiky a průmyslu se sešli v Moskvě na VII. ročníku mezinárodního fóra Atomexpo, které se konalo počátkem června. Zúčastnilo se ho přes 2200 osob ze 47 zemí, což byl rekordní počet v rámci dosavadních ročníků. Pracovní program Atomexpa tvořily plenární zasedání a debaty u kulatých stolů o aktuálních otázkách jaderné energetiky. Přítomní diskutovali o roli jádra v rozvoji národních ekonomik, rozvoji jaderné energetiky v zemích BRICS, o bezpečnosti provozu jaderných elektráren, výchově nových oborníků, financování výstavby jaderných elektráren, ekologické bezpečnosti, mezinárodní spolupráci...Součástí třídenního programu byla i mezinárodní specializovaná výstava, které se účastnilo více než 100 společností, včetně 30 zahraničních.

Šéf státní korporace pro jadernou energii Rosatom Sergej Kirijenko informoval přítomné o nových trendech v jaderné energetice. Prioritou je podle jeho slov zajištění vysoké úrovně bezpečnosti nových objektů, které jsou ve výstavbě, stejně jako v prodloužení doby jejich provozu. Uvedl, že životnost jaderných reaktorů se v současné době výrazně prodlužuje díky novým materiálům a technologiím. Příkladem takových inovací, které dokáží prodloužit provozjaderných elektráren až na 100 let, je vývoj a aplikace nového krytu reaktorů, který byl vyzkoušen v Rusku. Dalším vektorem rozvoje jaderné energetiky je zkrácení prodlev při výrobě energie, včetně doby výstavby nových bloků.

V rámci prezentace inovací v jaderném průmyslu představila státní korporace Rosatom svůj projekt výstavby největšího víceúčelového výzkumného jaderného reaktoru na bázi rychlých neutronů MBIR. Jaderný projekt „Průlom“ pro zpracování jaderného paliva a uzavření jaderného cyklu dává nahlédnout do střednědobých perspektiv energetiky budoucnosti.

Ekologická bezpečnost ve všech etapách výroby, od těžby surovin až po rekultivaci znečištěných území byla předmětem debat expertů z vědeckých ústavů, státních úřadů i občanských sdružení z Ruska a dalších zemí.

Daniel Poneman, bývalý náměstek ministra energetiky USA a nyní prezident a generální ředitel společnosti Centrusuvedl, že není lepší příklad spolupráce mezi Ruskem a USA, než je program megatuny za megawatty, který probíhal v letech 1993-2013. V jeho rámci byly jaderné zbraně sovětské érypřepracovány na palivo pro americké jaderné elektrárny. Dále vyzdvihl jako jednu z výhod jaderné energie její spolehlivost na příkladu tuhé zimy z přelomu let 2013 a 2014 v USA, kdy za silných mrazů energie z jádra sloužila lidem, její dostupnost byla 95%, zatímco uhlí zmrzlo a diesel ztuhl. „Je třeba tuto skutečnost vyzdvihnout při srovnání se všemi ostatními zdroji výroby elektřiny,“ řekl.

V rámci kulatých stolů dále zaznělo, že jaderná energie hraje významnou roli při sociálním a ekonomickém rozvoji zemí, které se rozhodly pro její využití.  HenriProglio, bývalý šéf EDF, a Philippe Knoche, generální ředitel společnosti Areva, dokumentovali úlohu, jakou jaderná energie hraje v ekonomickém rozvoji Francie. Zhruba 250000 pracovních míst v zemi je přímo spojeno s jaderným průmyslema dalších 400000 v jiných odvětvích.Projekt EDF a Arevypostavit v Británii jadernou elektrárnu Hinkley Point C v Somersetunevytvoří pouze 900 pracovních místna 60 let trvání projektu, ale bude vyžadovat 25000 pracovníkův rámci dodavatelského řetězce během výstavby a další v následných letech.

Attila Aszodi, zmocněnec maďarské vlády pro dostavbu jaderné elektrárnyPaksuvedl, že třetina elektrické energie v zemiby měla být v budoucnu vyráběna z jádra. „Výstavba a provoz jaderné elektrárny je důležitá nejen pro společnost, nebo město, ale pro rozvoj celého regionu," řekl a dodal, že Maďaři by měly zabezpečit 40% prací na vybudování dvou nových ruských reaktorůvPaksi. „Dalším motivačním faktorem pro jadernou energetiku v Maďarsku je snížit jeho závislost na dovozu zemního plynu, a Maďaři si toho jsou dobře vědomi," zdůraznilAszodi.

Očekáváme, že podíl jaderné energie na výrobě elektřiny v České republice vzroste z cca 35% v současné době na hodnotu mezi 46% a 58% do roku 2040, řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc. Tyto cíle jsou v aktualizované Státní energetické koncepci, která byla schválena českou vládou. „Podle této strategie musíme postavit alespoň tři nové jednotky do roku 2040, aby bylo možné dekarbonizovat naší ekonomiku a nahradit roli hnědého uhlí v našem energetickém mixu,“uvedl dále P. Šolc.

Generální ředitelka WNAAgnetaRisingve svém diskusním příspěvku uvedla, že jen jaderná energie může pomoci rostoucí světové populaci zajistit "slušný život" a současně s tím zabrání dalším klimatickým změnám. „Musíme překonat naši závislost na fosilních palivech, pokud máme pokračovat v sociálním a ekonomickém rozvojive světě," zdůraznila.Podíl jaderné energie na výrobě elektřiny na Zemi by měl podle nívzrůst z 11% v současné době na 18% do roku 2050. „Průmysl musí řešit problémy spojené s neuváženým a politicky motivovaným odporem proti jaderné energii a ´neregulovaných trhů´, které ignorují výhody jádra jako čistého a spolehlivého zdroje elektrické energie," řekla. "Musíme zajistit, aby jaderná energetika hrála právoplatnou roli v podpoře globálního, regionálního a místního sociálního a hospodářského rozvoje."

Celý článek ke stažení zde:

ATOMEXPO 2015 pdf.pdf