Celníci odhalili nelegální herny a zadrželi více než tři stovky kvízomatů

Generální ředitelství cel vyhodnotilo celorepublikovou akci STAR, která byla zaměřena na kvízomaty II. generace. V období od 28. 3. do 2. 4. téměř stovka kontrol odhalila 79 nelegálních heren. Kontrolní hlídky zadržely dvě stovky hracích zařízení typu Istars, 146 kusů Diamond Level, platební prostředky ve výši 631 382 korun a 4 745 Euro.
Při kontrolách celníci zjistili v devadesáti případech porušení zákona. Nelegální technická herní zařízení z provozoven odvezli, nejvíce nelegálních heren objevili v Praze (11), ve Zlíně (11) a sedm heren v Jihomoravském a Pardubickém kraji. Největší počet herních zařízení zadrželi jihomoravští celníci (58), celníci na Vysočině (40) a v Praze 37. 
Nelegální hazard má v České republice více podob. Jedním ze způsobů provozování nelegálního hazardu je provozování pod identitou spolku nebo svěřenského fondu. V České republice jsou zákonem o hazardních hrách stanovena jasná pravidla pro provozování hazardní hry. Zákon stanoví, že provozovatelem může být pouze specifikovaná právnická osoba nebo Česká republika. Tyto náležitosti spolky ani svěřenské fondy nesplňují. Činnost celní správy v této oblasti byla v průběhu roku 2017 zaměřena především na tento způsob provozování hazardní hry. Je dobrou zprávou, že podle informací z monitoringu provozování hazardních her pod záštitou spolků nebo svěřenských fondů ubývá. Vývoj na trhu s hazardními hrami se však z důvodu legislativy dynamicky vyvíjí. S příchodem roku 2018 na základě přechodných ustanovení zákona o hazardních hrách bylo bez náhrady ukončeno provozování výherních hracích přístrojů. Další vlna úbytku technických zařízení na českém trhu následovala v březnu. Provozovatelům hazardních her totiž skončila platnost mnoha povolení vydaných Ministerstvem financí v minulosti.
Od roku 2017 celníci provedli 2 513 kontrol, zjistili více než sedm set porušení, zajistili téměř 1 500 hracích zařízení a platební prostředky přesahující tři miliony korun. 
Zdroj: GŘ, Celní správa České republiky