Ceny energie v domácnostech v EU zůstávají v porovnání s rokem 2016 téměř stabilní -0,2 % pro elektřinu a -0,5 % pro plyn

Ceny elektřiny domácností v Evropské unii se mezi druhou polovinou roku 2016 a druhou polovinou roku 2017 mírně snížily (-0,2  %) na 20,5 EUR za 100 kWh. V členských státech se ceny elektřiny domácností ve druhé polovině roku 2017 pohybovaly v rozmezí pod 10 EUR na 100 kWh v Bulharsku a více než 30 EUR za 100 kWh v Dánsku a Německu.
Ceny plynu v domácnostech v EU meziročně poklesly v průměru o 0,5 % ve sledovaných obdobích na 6,3 EUR za 100 kWh. Ceny plynu pro domácnosti ve druhé polovině roku 2017 pohybovaly v rozmezí od 3 EUR na 100 kWh v Rumunsku na téměř 
9 EUR na 100 kWh v Dánsku a více než 11 EUR na 100 kWh ve Švédsku.
Daně a poplatky v EU představovaly v druhé polovině roku 2017 v průměru přes třetinu (40 %) ceny elektřiny účtované domácnostem a přibližně čtvrtinu (27 %) ceny plynu.
Nejvyšší nárůst cen elektřiny domácností v národní měně byl zaznamenán na Kypru (+ 12,6 %), v Bulharsku a Belgii (+ 4,8 %), Polsku (+ 4,5 %). Naopak nejvýraznější poklesy byly zaznamenány v Itálii (-11,1 %), Chorvatsku (-7,5 %), na Slovensku (-6,2 %) a Řecku (-6,0 %).
Vyjádřeno v eurech, průměrné ceny elektřiny domácností v druhé polovině roku 2017 byly nejnižší v Bulharsku (9,8 EUR za 100 kWh), Litvě (11,1 EUR) a Maďarsku (11,3 EUR) a nejvyšší v Německu (30,5 EUR), Dánsku (30,1 EUR ) a Belgii (28,8 EUR). Průměrná cena elektřiny v EU činila 20,5 EUR za 100 kWh.
Pokud se vyjádří v normách kupní síly (PPS), umělá společná referenční měna, která eliminuje všeobecné cenové rozdíly mezi zeměmi, lze vidět, že ve vztahu k ceně ostatních výrobků a služeb byly ve Finsku zjištěny nejnižší ceny elektrické energie pro domácnosti 13,0 PPS za 100 kWh), Lucembursku (13,4) a Nizozemsku (14,0) a nejvyšší v Německu (28,8), Portugalsku (28,0), Belgii (26,4), Rumunsku (26,0) a Polsku (25,4).
Polovina nebo více cen elektřiny se skládá z daní a poplatků v Dánsku, Německu a Portugalsku
Podíl daní a poplatků na celkových cenách elektřiny pro domácnosti se v jednotlivých členských státech výrazně lišil - v Dánsku tvořily dvě třetiny (69 %) a více než polovinu v Německu (55 %) a Portugalsku (52 %).
Největší pokles cen plynu byl ve sledovaném období ve Slovinsku (-5,5 %), Německu (-5,1 %), Lucembursku (-4,8 %). Naopak, nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Estonsku (+ 25,9 %), následovaným Bulharskem (20,6%) a Dánskem (+ 18,1%).
Vyjádřeno v eurech, průměrné ceny plynu pro domácnosti byly v druhé polovině roku 2017 nejnižší v Rumunsku (3,1 EUR za 100 kWh), Chorvatsko a Maďarsko (oba 3,7 EUR), Bulharsko (3,8 EUR), Lotyšsko (3,9 EUR), Litva a Lucembursko (ve výši 4,0 EUR) a nejvyšší ve Švédsku (11,3 EUR), následovaným Dánskem (8,8 EUR), Španělskem a Itálií (oba 8,7 EUR), Nizozemím (8,2 EUR) a Portugalskem (8,0 EUR). Průměrná cena plynu v EU činila 6,3 EUR za 100 kWh.
Upravená na kupní sílu byla nejnižší cena plynu pro domácnosti zaznamenána v Lucembursku (3,3 PPS za 100 kWh), před Spojeným královstvím (4,5) a Belgií (5.1). Naopak nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v Portugalsku (10,0), ve Španělsku (9,6), v Itálii (8,9), ve Švédsku (8,8) a České republice (8,3).
Ve druhé polovině roku 2017 představovaly daně a odvody největší příspěvek k ceně plynu pro domácnosti v Dánsku (56 %) a v Nizozemsku (51 %). Za nimi následuje Švédsko (45 %) a Rumunsko (43 %). Na opačném konci stupnice byly nejmenší příspěvky zaznamenány ve Spojeném království (9 %) a Lucembursku (10 %) před Bulharskem, Českou republikou a Slovenskem (všichni 17 %).
Zdroj Eurostat (30.5.2018)