Česká společnost pro jakost certifikuje „Bez GMO“

Sílící péče o to, co jíme a pijeme, v souvislosti s principy zdravého životního stylu, kladou na firmy a organizace nové požadavky. Ty se týkají také řízení managementu kvality a kvality jako takové. Výrobci potravin, krmiv, chovatelé a pěstitelé hledají nové způsoby, jak se svými zákazníky komunikovat transparentněji, aby jim dali na srozuměnou, že jejich produkty jsou tím, co na trhu hledají.
Významnou roli v těchto aktivitách začala hrát Česká společnost pro jakost. Je platformou, která se zabývá širokým spektrem otázek spojených s prosazování kvality doslova v jakémkoli oboru. Od letošního roku působí ČSJ také jako jeden z mála certifikačních orgánů oprávněných certifikovat „Bez GMO“ neboli vybavit žadatele dokladem, který informuje, že jeho výroba probíhá bez geneticky modifikovaných složek. Požadavky se vztahují také na obchodníky a dopravce, kteří nakládají se surovinami a produkty.
Subjekt, který certifikát získá, má velkou konkurenční výhodu. Výrobci a distributoři potravin totiž certifikací jednoznačně prokazují, že produkty dodávané na trh nebyly vyrobeny z komponent obsahujících genetickou modifikaci, ani jimi nebyly kontaminovány. „Pro řadu spotřebitelů je dnes důležité, aby měli možnost na první pohled získat údaje o tom, zda výrobek obsahuje geneticky upravené suroviny nebo ne. A právě dobrovolná certifikace je jednou z cest, jak vyjít zákazníkům vstříc,“ říká Petr Koten, ředitel České společnosti pro jakost.
Široká veřejnost se zatím přiklání k názoru, že geneticky modifikované suroviny k výrobě potravin nejsou vhodné, protože, jak naznačují diskuze odborníků, ani věda a výzkum nedokáží zcela jasně určit, zda jsou takto upravené plodiny spíše přínosem nebo naopak rizikem, a to nejen s ohledem na možnosti lidského organizmu. Množí se však i názory, že GMO suroviny by mohly být cestou, jak zajistit planetě dostatek potravin, neboť díky zásahu do genomu plodin mají následně vyšší výnosnost a upravuje se jejich imunitní systém, který lépe odolává nemocem, třeba plísním, tedy není potřeba používat ani tolik pesticidů, fungicidů a herbicidů. Z toho vyplývá, že by se mohla zlepšit kvalita půdy a podzemních vod. Klesla by produkce i obsah toxických látek v přírodě. Negativní vliv GMO nebyl ale jednoznačně prokázán stejně jako přínos. Důsledky bude však možné hodnotit až s časovým odstupem.
Kontrola a certifikace „Bez GMO“ probíhá v celém řetězci, od produkce použitých osiv, pěstování obilovin, olejnin a jiných surovin, přes výrobu krmných směsí anebo přepravu potravinářských vstupů až po zpracování jednotlivých potravinářských produktů. Certifikovat se může nechat mlékárna stejně tak jako producent čokolády nebo paštik.
Oblasti certifikace bez GMO přikládají odborníci z České společnosti pro jakost velký význam. „Je to aktivita, která začíná být v České republice nejen vyhledávaná, ale má svůj až nadčasový smysl. Už s ohledem na diskuzi o geneticky modifikovaných potravinách, o nichž se nejen v odborném fóru stále častěji hovoří,“ uvedl Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ a pokračoval: „A právě v důsledku poptávky spotřebitelů usilují mnozí evropští výrobci a distributoři potravin stále častěji o to, aby bylo možno u dodávaných výrobků prokázat, že nebyly vyrobeny z komponent, které obsahují genetickou modifikaci. Pro nás je to výzva i z toho důvodu, že ctíme a prosazujeme principy světové udržitelnosti a společenské odpovědnosti.“
Geneticky modifikované organizmy představují pro současnou civilizaci dvě možné cesty. Někteří tyto produkty rostlinné či živočišné říše vidí jako směr k dostatku kvalitních potravin pro celou planetu, jiní v nich spatřují hrozbu s těžko odhadnutelnými následky genetického vývoje. V této souvislosti se nabízí nespočet otázek, na něž není jednoduché dát zatím přesnou odpověď.
Certifikace „Bez GMO“ je významná především proto, že suroviny pro výrobu osiv, krmiv, hnojiv, potravin pochází z mnoha různých částí světa, jsou ve velkém obchodovány na mezinárodních komoditních trzích. Jejich pěstování, a to včetně možnosti pěstování GMO je upravována rozličnými národními legislativami. Mnoho výrobců nejen potravin se proto přiklání k cestě dodávat do prodeje takové produkty, které geneticky modifikované organismy či jejich stopy neobsahují. Certifikátem „Bez GMO“ mohou dát kupujícím značnou přidanou hodnotu a stávají se důvěryhodnými. (7.8.2018)