Česko-bavorský workshop k výzkumu v elektromobilitě

Počátkem května proběhl v Českém centru v Mnichově „Česko-bavorský workshop k výzkumu, vývoji a inovacím pro elektromobilitu“. Došlo k setkání představitelů sedmi nejdůležitějších univerzit a vysokých škol z obou zemí, které se zabývají výzkumem a vývojem v oboru elektromobility. Workshop byl platformou pro výměnu názorů, navázání osobních kontaktů a zkoumání možností spolupráce u budoucích projektů. Akce proběhla pod záštitou generálního konzula ČR v Mnichově Dr. Milana Čoupka a s příspěvkem z programu podpory ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Profesor Lienkamp z Technické univerzity Mnichov prezentoval projekt elektromobilu „Visio.M“, který je výsledkem součinnosti dvaceti kateder TU Mnichov ve spolupráci s renomovanými německými automobilkami, jakou jsou BMW a Daimler. Funkční prototyp je důkazem možnosti postavit atraktivní, lehký a hlavně poměrně levný elektromobil, jehož cena se může pohybovat okolo 16 tisíc euro. Ještě levnější by měl být lehký nákladní elektromobil pro Afriku zvaný „AfriCar“, který je rovněž aktuálně vyvíjen TU Mnichov. Lienkamp dále přizval přítomné k účasti na projektu „globalDrive 2016/2017“, který každoročně pořádá TU Mnichov. Studenti mnichovské univerzity spolupracují v rámci globalDrive s vybranou zahraniční univerzitou na konkrétním dílčím projektu v elektromobilitě, zadaném některou z německých automobilek. Lienkamp také navrhl, že by se ČR mohla stát partnerskou zemí šestého ročníku CoFAT – „Conference on Future Automotive Technology“, kterou bude organizovat TU Mnichov spolu s Bayern Innovativ na jaře příštího roku.

O své rozsáhlé činnosti v elektromobilitě informovala také delegace ČVUT Praha v čele s děkanem elektrotechnické fakulty profesorem Pavlem Ripkou. Na této fakultě byla například vyvinuta již čtvrtá generace elektrické formule Student, s níž se studenti úspěšně zúčastňují mezinárodních závodů. Fakulta rozvíjí také velmi intenzivní spolupráci s dalšími univerzitami v Evropě, ale také v Japonsku a dále s průmyslovými podniky jako je např. největší výrobce kolejových vozidel na světě – čínská firma CRRC.

Zástupci VUT Brno zaujali hlavně informacemi o probíhajícím zdokonalování nového typu Li-S trakční baterie. Svými vlastnostmi, zejména značnou kapacitou, umožňující prodloužení dojezdu elektromobilu, by baterie mohla brzy zastínit dnešní špičkové baterie. Jaromír Marušinec z VUT Brno, který je současně šéfem české ASEP – Asociace elektromobilového průmyslu, dále informoval o plánu zřídit v Česku do roku 2020 celkem 1300 veřejných nabíjecích stanic.

Také VŠB-Technická univerzita Ostrava se silně zapojuje do výzkumných a vývojových činností v oboru elektromobility i vodíkových technologií. Mimo zajímavého sportovního prototypu StudentCar SCX spolupracuje intenzivně na vývoji elektrických pohonných systémů např. spolu s výrobcem sportovních kabrioletů Taipan.

Profesor Wolfgang Dorner z TU Deggendorf pochválil zdárný průběh projektu „e-WALD“ podél česko-bavorské hranice, který mezitím přešel do své komerční fáze. V jejím rámci je v oblasti severovýchodního Bavorska provozováno zhruba 150 elektromobilů různých značek a existují již konkrétní přesahy projektu i na českou stranu. Dorner vybídl přítomné k zapojení do dalšího stupně regionálního rozvoje elektromobility v oblasti, tentokrát na ose bavorský Freyung – jihočeský Písek, u něhož již probíhá příprava studie proveditelnosti.

Zástupce bavorské státní agentury Bayern Innovativ uvedl, že současný počet 1100 nabíjecích stanic v Bavorsku by se měl zvýšit na 7000 v roce 2020.

Za soukromou sféru vystoupil na workshopu ředitel české firmy EMK Europe Martin Beutl ke společnému vývoji s ČVUT Praha a AV ČR v oboru autonomních lokálních systémů ukládání energie z obnovitelných zdrojů a využití těchto systémů také pro dodávky elektřiny do nabíjecích stanic elektromobilů.

Renomovaná mnichovská firma LINDE představila během workshopu nový projekt „BEE ZERO“ v jehož rámci bude v Mnichově od letošního léta k dispozici formou car-sharing padesát vodíkových elektromobilů Hyundai i35 FCEV. Po zaplacení registračního poplatku zhruba dvaceti euro, může zájemce po natankování plné nádrže vodíku v Mnichově bez problémů absolvovat cesty až do zhruba 400 kilometrů, tedy např. na obrátku navštívit Norimberk, Salzburk nebo Garmisch-Partenkirchen. Cílem projektu je zpřístupnění nejmodernější vodíkové technologie pro běžné uživatele. Většina účastníků workshopu také poprvé viděla na vlastní oči první seriový vodíkový automobil Mirai japonské firmy Toyota.

Vlády vyspělých zemí investovaly v posledních letech miliardové částky do výzkumu v elektromobilitě. V Německu přes 2 miliardy euro, v Číně zhruba dvojnásobek a v USA dokonce desetinásobek. Podle jedné aktuální německé studie, zahrnující osmnáct největších světových automobilek, připadá 85 procent všech aktuálně přihlašovaných patentů v oboru automobilových pohonů na elektromobilitu. Zbývajících patnáct procent na konvenční pohony se spalovacím motorem. Průkopníkem v oboru elektromobility s nejvíce přihlášenými patenty je japonská Toyota, která již prodala miliony aut s hybridním pohonem.

Bavorsko je jedním z nejvýznamnějších evropských regionů, orientovaných na výzkum, vývoj a inovace – každý třetí patent v Německu je přihlášen bavorskou firmou nebo institucí. Svou geografickou blízkostí a podobnými historickými kořeny je proto ideálním partnerem pro české zájemce o spolupráci ve vědě a výzkumu.

 

Zdeněk Fajkus

 

Mnichov                

 

              

Celý článek ke stažení zde:

CzechIdustry_Česko-bavorský workshop_CI_SABLONA.pdf