Česko je mezi TOP 10 nejúspěšnějších evropských zemí podle počtu nových pracovních míst

 

Přímé zahraniční investice v Evropě překonaly v roce 2016 další rekord. Zahraniční investoři zahájili historicky nejvíce projektů a vytvořili čtvrt milionu nových pracovních míst. Vyplývá to z průzkumu atraktivnosti Evropy pro zahraniční investory (European Attractiveness Survey), který pravidelně provádí společnost EY. Evropa má před sebou z pohledu investorů jasnou budoucnost a je považována za nejatraktivnější destinaci pro zahraniční investování. Pro investory je zajímavá i Česká republika. Loni zde díky přímým investičním projektům vzniklo přes 14 tisíc nových pracovních míst, což tvoří meziroční nárůst o 53 %.

Post evropských šampionů z hlediska atraktivity i v roce 2016 obhájila trojice států: Velká Británie, Německo a Francie. Jako investorsky atraktivní se však ukázal také region střední a východní Evropy. Mezi deset nejatraktivnějších států se letos probojovala i ČR, která skončila na 8. místě z hlediska počtu pracovních míst vytvořených přímými zahraničními investicemi. Investoři zde vloni zahájili celkem 110 projektů, přičemž v roce 2015 to bylo jen 70. Nejvíce nových projektů z regionu přilákalo Polsko (256), což představuje meziročně 21% růst. V žebříčku atraktivity evropských zemí se tak Polsko dostalo až na páté místo.

Střední a východní Evropa se v posledních letech stává z hlediska zahraničních investic stále vyhledávanější destinací. Nabízí mnohé atraktivní podmínky, kterým jednoznačně dominuje vzdělaná, kvalifikovaná, ale přesto finančně relativně dostupná pracovní síla. Důležitým aspektem při rozhodování investorů je i členství států v Evropské unii,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice a střední a jihovýchodní Evropě.

Aktuálně rekordně nízká nezaměstnanost v České republice a s tím související silný tlak na růst mezd bude do budoucna působit jako přirozený filtr na příchod investorů z oborů s vyšší přidanou hodnotou, jako IT nebo jemné strojírenství. Naší výhodou proti ostatním zemím Evropy je strategická poloha v srdci Evropy a relativně dobrá úroveň infrastruktury,“ komentuje Štěpán Flieger, vedoucí oddělení fúzí a akvizic společnosti EY v České republice.

Graf 1: Které regiony vítězí v soutěži atraktivity?

 

Zdroj: EY European Atractiveness Survey

Střední a východní Evropa: konkurenceschopná a atraktivní

Přímé zahraniční investice v regionu střední a východní Evropy zaznamenaly v roce 2016 rychlý růst. Region přilákal téměř polovinu průmyslových projektů v oblasti přímých zahraničních investic. „Střední a východní Evropa je stále oblíbená především mezi evropskými výrobci automobilů, kteří v zemích, jako je například Česko nebo Slovensko hledají kvalifikovanou a finančně dostupnou pracovní sílu,“ komentuje Magdalena Souček. „Země regionu jsou často vnímány jen jako montovny pro západní Evropu. Dobrou zprávou ale je, že investoři stále více prostředků vkládají i do rozvoje IT, výzkumu a vývoje.“

V roce 2016 vzrostl počet výzkumných a vývojových projektů ve střední a východní Evropě o 36 %. Vysoce kvalifikovaní a cenově dostupní zaměstnanci jsou sice silným lákadlem, avšak zpřísnění podmínek trhu práce v metropolích, jako jsou Praha a Varšava, tlačí investory i mimo hlavní města. Další investoři se s cílem najít perfektní kombinaci dovedností a nízkých platů obracejí na jih a země mimo Evropskou unii, jako je například Srbsko. Pobaltské státy díky svému soustředění na rozvoj digitálních dovedností přilákaly více než 100 projektů. Výrazný nárůst zaznamenalo také Maďarsko (107 projektů) a Slovensko (70 projektů).

Jak udělat Evropu ještě atraktivnější?

Ačkoliv si Evropa v atraktivitě pro přímé zahraniční investice vede velmi dobře, musí země na pokračování tohoto pozitivního trendu nadále pracovat. Investory nejčastěji skloňovanou překážkou je nejasná situace kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie. „Pro investory je důležitá stabilita politického a ekonomického prostředí. Evropa i Británie musí co nejdříve přijít s jasným řešením a časovým plánem kompletního odchodu země z evropského spolku. I když Brexit vyvolal v Evropě pocity nejistoty a nestability, mnohé společnosti zároveň přiměl přemýšlet nad budoucím vývojem, strategií či postupy,“ dodává Magdalena Souček.

Druhým důležitým faktorem pro pokračující úspěch Evropy jsou vzdělání a schopní lidé. Evropské země proto musí vynaložit masivní prostředky na rozvoj vzdělání, dovedností a talentu svých občanů. Neméně důležitá je také nutnost investovat do technologií, průmyslu a inovací a naučit se maximálně těžit z výhod, které nabízí rozvoj digitální a sdílené ekonomiky.


 

V prvním pololetí roku se u nás uskutečnily transakce za 4,5 mld. USD

Český trh fúzí a akvizic i v prvním pololetí roku 2017 obhájil první místo mezi zeměmi regionu střední a jihovýchodní Evropy z hlediska velikosti i počtu transakcí. Na druhém místě skončilo Turecko (3,6 mld. USD) následované sousedním Polskem (3,2 mld. USD). I přes celkový meziroční pokles počtu operací v regionu (o 28 % z 655 na 473) se jejich objem výrazně zvýšil (o 42 %) na téměř 20 miliard dolarů. Dominovaly transakce v oblasti prodeje komerčních nemovitostí, výroby a IT.

Česká republika vévodí regionálnímu žebříčku i přes 42% meziroční pokles jejich počtu (113 vs. 194 transakcí v H1 2016). Na dosaženém objemu se ale pokles počtu transakcí téměř neprojevil, což značí růst hodnoty na jednu operaci. K největšímu poklesu v počtu transakcí došlo v Turecku (ze 133 na 56), a to zejména vlivem napjaté politické situace. Před Turecko se tak se 107 operacemi (121 v H1 2016) dostalo Polsko a Maďarsko s 66 transakcemi (64 v H1 2016).

Čeští investoři jsou tradičně velmi aktivní nejen doma, ale i v celém regionu. Naše země si tak drží první pozici v regionu střední a jihovýchodní Evropy. A i přes osmiprocentní meziroční pokles odhadovaného objemu za sebou české investice opět nechávají tradičně silné Turecko i Polsko. Po nezvykle hektickém prvním pololetí loňského roku, hnaným kurzovými intervencemi, nízkými sazbami i pozitivním ekonomickým výhledem, se trh fúzí a akvizic letos vrací k dlouhodobému trendu,“ vysvětluje Štěpán Flieger, výkonný ředitel oddělení fúzí a akvizic EY v České republice.

Zastoupení investorů

Největší transakcí prvního pololetí roku 2017 v České republice byl prodej brněnského obchodního centra Olympia německé investiční firmě Deutsche EuroShop. Cena transakce přesáhla 405 mil. USD. Přes 400 milionů dolarů se dostal nákup energetických aktiv skupiny Centrica Českým Energetickým a průmyslovým holdingem. Celkově 5 z 10 největších obchodů u nás se řadí do sektoru nemovitostí.

Nejvýznamnější podíl na objemu transakcí měly investice domácích investorů v rámci České republiky (50 %), následované investicemi směřujícími do České republiky ze zahraničí (31 %). Vysoký zájem o společnosti v České republice byl v prvním pololetí 2017 patrný zejména u amerických (6 transakcí) a již tradičně německých investorů (5 transakcí). Zahraniční investoři do České republiky však přišli i ze sousedního Polska (3 transakce) a z Francie (3 transakce). Novinkou je také zájem investorů z Hong Kongu (3 transakce).

 

Zdroj: EY European Investment Monitor (EIM), 2017

 

Zdroj: EY European Investment Monitor (EIM), 2017


 

O průzkumu

Průzkum atraktivnosti Evropy pro zahraniční investice, každoročně prováděný společností EY, mapuje zájem investorů o jednotlivé evropské země či regiony. Jeho cílem je poskytovat vodítko obchodním společnostem při jejich investičních rozhodnutích a upozorňovat vlády na překážky bránící ekonomickému růstu. Průzkum používá dvoustupňovou metodiku, která analyzuje jednak faktický stav (tj. přímé zahraniční investice realizované v předchozím roce) a jednak vnímání určité země nebo regionu zahraničními investory.

Atraktivnost země nebo regionu je pro účely průzkumu dána těmito faktory: image, důvěra investorů a schopnost země nebo regionu nabídnout zahraničním investorům konkurenceschopné výhody. Průzkum provedla nezávislá agentura CSA, která telefonicky oslovila reprezentativní vzorek 808 vrcholových manažerů mezinárodních i lokálních společností. Složení respondentů průzkumu podle funkcí: finanční ředitel (47 %), ředitel marketingu/obchodní ředitel (15 %), ředitel/první viceprezident/provozní ředitel (11 %), ředitel pro investice (5 %), výkonný ředitel (5 %), ředitel vývoje (5 %), předseda představenstva/ prezident/generální ředitel (4 %), ředitel pro strategii (4 %), ředitel lidských zdrojů (2 %), vedoucí mezinárodního obchodu/exportu (1 %).

 

Celý článek zde:

CI1703_18_19_Česko je mezi_EY_CI_SABLONA.pdf