Česko získá z Fondů EHP a Norska dalších 5 miliard korun

Druhé programové období Fondů EHP a Norska skončilo, ale úspěšná spolupráce Česka a partnerů z Norska, Islandu a Lichtenštejnska pokračuje.
„Fondy EHP a Norska jsou pro Česko cenným zdrojem financí na investice do ochrany životního prostředí, opravy kulturních památek nebo výzkumných projektů, na které bychom velmi těžko hledali prostředky z národních zdrojů. Velmi si vážím finanční i institucionální podpory, kterou nám poskytují naši partneři nejen z Norska, ale i z Islandu a Lichtenštejnska,“ sdělila na úvod konference ministryně financí Alena Schillerová.
„Nejlepším dokladem úspěchu končícího období jsou výsledky dokončených projektů. Cením si například obnovy a zpřístupnění pražské rotundy sv. Václava, která získala architektonické ocenění Europa Nostra. S výstupy projektu Příroda, koho to zajímá? se mohla veřejnost seznámit v kinech v podobě dokumentárního filmu Planeta Česko. V neposlední řadě bych chtěla vyzdvihnout mnoho lokálních projektů, které měly velký význam pro místní obyvatelstvo, jako například nákup moderních přístrojů pro péči o nejmenší pacienty v nemocnicích v různých částech ČR. Chci velmi poděkovat našim českým partnerům za výbornou spolupráci,“ uvedla norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner.
„Projevy změn klimatu v podobě sucha, teplotních výkyvů nebo kůrovcové kalamity můžeme pozorovat téměř denně. O to více oceňuji vznik a fungování programu zaměřeného na podporu ochrany životního prostředí, biodiverzity, vodních zdrojů nebo minimalizace znečištění,“ vyzdvihl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch význam programu Životní prostředí, ekosystémy a změny klimatu, jehož partnerem byl resort životního prostředí.
O jednotlivých projektech s médii hovořila také náměstkyně ministryně pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková, představitelka Stálého zastoupení Lichtenštejnska při EU Helen Lorez, královéhradecký biskup Jan Vokál a zástupci zprostředkovatelů a partnerů programů, například z resortů kultury či spravedlnosti, Nadace Open Society Fund nebo Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Norsko, Island a Lichtenštejnsko od roku 1994 prostřednictvím Fondů Evropské hospodářského prostoru (EHP) a Norska přispívají ke snižování hospodářských a sociálních nerovností mezi starými a novými členskými státy EHP a k prohlubování vzájemných hospodářských vztahů a spolupráce.
Ministerstvo financí plní úlohu Národního kontaktního místa a finanční toky z Fondů EHP a Norska má na starosti rovněž po stránce certifikační a auditní. ČR je příjemcem Fondů od svého vstupu do EU v roce 2004 a dosud získala prostředky ve výši téměř 6 miliard korun. V současné době se rozbíhá již třetí programové období, v jehož rámci ČR může čerpat dalších zhruba 5 miliard korun. První výzvy by měly být vyhlášeny v první polovině roku 2019 a realizace projektů bude probíhat nejpozději do dubna 2024.
Podrobné informace k Fondům EHP a Norska jsou k dispozici na webu www.eeagrants.cz (14.6.2018)
Obr. Pražská rotunda sv. Václava