Chorvatsko, země zaslíbená pro české turisty, ale i český byznys

Chorvatsko figuruje s každoroční návštěvou několika set tisíc českých turistů jako nejoblíbenější zahraniční destinace Čechů, a to již několik let za sebou. Za rok 2017 zemi navštívilo téměř 5,5 milionu tuzemských turistů. Kromě moře a oblázkových pláží láká Chorvatsko i podnikatelskými příležitostmi. Úspěšně zde působí řada českých firem jak z pozice zahraničních investorů, tak dodavatelů. V oblasti energetiky to je například GEEN Holding se třemi elektrárnami na spalování biomasy a i další značka z Brna – ZETOR, zde úspěšně prodává desítky traktorů ročně.
České stopy v chorvatské energetice
Příležitosti pro zahraniční projekty nabízí výroba a distribuce elektřiny. Zhruba 50 % tamější energie se soustředí na výrobu z obnovitelných zdrojů. Jedná se především o vodní elektrárny, které však své zdroje brzy vyčerpají. Energetici ze společnosti GEEN zde prorazili s novými zařízeními, které fungují na základě spalování biomasy. V červnu loňského roku položili v průmyslové zóně Smiljansko Polje u města Gospić základní kámen nové elektrárny a teplárny s instalovaným výkonem 5, resp. 8 MW. Hlavním investorem projektu je česká společnost GEEN Holding, a to prostřednictvím své místní dceřiné společnosti Energana Gospić. Letos v dubnu pak GEEN oznámil dokoupení dalších dvou projektů v regionu.
Investice do celého projektu „chorvatských trojčat“ činí 120 milionů eur. Roční výnos z nich GEEN odhaduje na 24 milionů eur. Tato investice umožní společnosti GEEN vstoupit na chorvatský trh, v rámci něhož plánují rozvíjet kompletní vertikálu služeb od výroby elektřiny až po její prodej. „Vzhledem k tomu, že Chorvatsko nedokáže pokrýt spotřebu energie z vlastních zdrojů, je závislé na okolních zemích. I z tohoto důvodu zde bylo nutné vybudovat vlastní elektrárny na alternativní zdroje. Tamější ekonomiku zároveň podpoříme vytvořením okolo 120 nových pracovních míst v rámci dostavby elektráren,“ upřesňuje Aleš Mokrý, generální ředitel GEEN Holding.
ZETOR
Své stroje do regionu úspěšně dováží již několik desítek let společnost ZETOR. Traktory této značky poprvé pronikly na území bývalé Jugoslávie v průběhu 60. let minulého století. Do dnešního dne společnost na území bývalé Jugoslávie a dnešního Chorvatska dodala více než 55 tisíc traktorů značky ZETOR.
„Objem prodejů v posledních pěti letech stagnoval. I proto jsme navázali v loňském roce spolupráci s novým partnerem a společně usilujeme o posílení pozic na jednom z původně silných trhů. Chorvatský zemědělský trh patří z globálního pohledu prodeje zemědělské techniky mezi menší, přesto zde ročně prodáme několik desítek nových traktorů,“ říká Lukáš Krejčíř, obchodní a finanční ředitel ZETOR TRACOTRS a.s..
Zemědělství v zemi je rozmanité zahrnující veškeré zemědělské a chovatelské práce. Z pohledu traktorů ZETOR zde nachází uplatnění celé produktové portfolio traktorů, zejména pak stroje MAJOR, PROXIMA, FORTERRA a CRYSTAL (80 – 170 koní).
Podnikání v Chorvatsku
Vzájemná obchodní bilance ČR a Chorvatska dlouhodobě roste a je typická vysokým aktivním saldem ve prospěch ČR. V roce 2017 dosáhlo  aktivní saldo 316 mil. EUR. Český vývoz se po překonání krizových let od roku 2013 zvyšuje a v roce 2017 dosáhnul historicky nejvyššího objemu ve výši 520 mil. EUR. Zahraniční investice (FDI) dosáhly v roce 2017 1 841 mil. EUR.
Chorvatsko láká zahraniční investory škálou pobídek. Ať už se jedná o daňové úlevy, celní preference, podporu na vytváření nových pracovních míst, podporu technologických center, podporu vzdělávání spojeného s investováním do tvorby nových pracovních míst a strategickou podporu obchodní činnosti a podporu významných investičních projektů. Konkrétní výše pobídky záleží na regionu, kam směřuje investice, a na velikosti investované částky a vytvořených pracovních míst. Minimální investovaná částka pro získání veřejných pobídek v Chorvatsku činí 150 tisíc eur a podmínka vytvoření alespoň 5 nových pracovních míst.
Vedle velkých českých investic v regionu čeští občané zakládají právní subjekty zejména za účelem nákupu nemovitostí. Nově se objevují i investice do obchodních center, apartmánů, wellnesových zařízení a podobně. (10.7.2018)