ČOI kontrolovala i prodej cigaret osobám mladším 18 let

Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí 2018 kontroly zaměřené na prodej tabákových výrobků. Především kontrolovala dodržování zákona, který zakazuje prodej tabákových výrobků a alkoholu osobám mladším 18 let a zákona o spotřební dani. V tomto období uskutečnila 412 kontrol a porušení výše jmenovaných zákonů zjistila ve 32 případech.
Česká obchodní inspekce provedla v  období od 20. února do 31. března 2018 kontrolní akci. Cílem bylo prověřit dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a dalších právních předpisů. ČOI provedla 412 kontrol. Celkem porušení právních předpisů bylo zjištěno v 210 případech (tj. 50,97 %). Z tohoto počtu ve 32 případech obchodníci porušili některá ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a zákona o spotřebních daních. Další porušení se týkala především zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
V rámci kontrolní akce byly v 17 případech přizvány osoby mladší 18 let. Ve 12 případech byly kontroly provedeny za účasti pracovníků živnostenských úřadů a 3 krát byla přítomna Policie ČR.
Zjištěné nedostatky
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek byl porušen ve 28 případech:
  • ve 13 případech byl porušen zákaz prodeje tabákových výrobků kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření nebo elektronických cigaret osobám mladším 18 let, včetně zákazu prodeje těchto výrobků prostřednictvím prodejního automatu v případech, kdy nelze vyloučit jejich prodej osobám mladším 18 let (§ 3 odst. 3 a 4) v 5 případech nebyl v provozovně umístěn viditelný text zákazu prodeje tabákových a obdobných výrobků osobám mladším 18 let (§ 5 odst. 2)
  • ve 4 případech byl prodán alkoholický nápoj osobám mladším 18 let (§ 11 odst. 5)
  • ve 4 případech nebyl v provozovnách umístěn text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (§ 13 odst. 1)
  • ve 2 případech obchodník prodal tabákové výrobky prostřednictvím e-shopu (§ 6)
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních byl porušen ve 4 případech:
  • ve 2 případech obchodník prodal konečnému spotřebiteli tabákové výrobky za cenu nižší, než je cena uvedená na tabákové nálepce (§ 110 odst. 1)
  • v 1 případě byly tabákové výrobky prodávány z otevřeného jednotkovém balení s porušenou tabákovou nálepkou (§ 107 odst. 6)
  • v 1 případě byly cigarety prodány konečnému spotřebiteli za cenu vyšší, než je cena uvedená na tabákové nálepce (§ 112)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který byl porušen cekem v 241 případech. Nejčastěji, ve 129 případech, prodávající nedodržel informační povinnosti o ceně výrobků (§ 12) nebo v 64 případech obchodník porušil zásady poctivého prodeje (§ 3).
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky byl porušen v 10 případech. Nařízení EP a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků bylo porušeno ve 3 případech.
Uložená opatření a sankce
Česká obchodní inspekce uložila v období od 20. února do 31. března tohoto roku 169 pokut v hodnotě 1 253 200 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 385 kusů výrobků v celkové hodnotě 13 493 Kč a zákaz používání 22 kusů neověřených měřidel. (13.8.2018)