Cvičení aktivní zálohy Hradba 2018 startuje

V úterý 3. dubna 2018 odstartuje největší cvičení aktivní zálohy Hradba 2018. Potrvá do 30. dubna 2018 a bude probíhat ve vojenských újezdech Hradiště a Libavá, dále v prostorech 21. základny taktického letectva Čáslav a také ve schválených prostorech civilního sektoru.
Na výcvik bude povoláno do 1 400 záložníků ze 14 pěších rot při krajských vojenských velitelstvích a strážní roty AZ vzdušných sil. Cílem cvičení je příprava vojáků AZ k plnění úkolů při operačním nasazení a k vyčlenění sil a prostředků pro plnění úkolů Policie České republiky. Cvičení rovněž prověří vojáky při střežení objektů důležitých pro obranu státu ODOS a při ochraně úseků státních hranic. Současně budou cvičit tři až čtyři jednotky, které se budou střídat v desetidenních blocích.
„Připravenost příslušníků aktivní zálohy k operačnímu nasazení je jedna z hlavních priorit Armády České republiky. Záložníci budou využíváni k doplnění mírové nenaplněnosti armády pro plnění úkolů na území státu i mimo něj,“ zdůraznil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Josef Bečvář.
Ve spolupráci s Policií České republiky budou vojáci působit ve společných hlídkách ve městech, při patrolování v příhraničních oblastech a dále při střežení objektů důležitých pro obranu státu v celkem osmi krajích. V souvislosti s tímto výcvikem může dojít k částečnému omezení dopravy a to vždy na nezbytně nutnou dobu, tak aby se omezení vždy co nejméně dotklo běžného provozu.
Společné policejní hlídky
„Během cvičení bude simulována situace, která fakticky nastala po teroristických útocích v některých členských státech Evropské unie na jaře 2016, kdy vláda ČR povolala v souladu se zákonem o Policii ČR vojáky v činné službě k plnění úkolů policie. V tomto případě sice budou vojáci ve zbrani cvičit ve společných hlídkách s příslušníky Policie ČR, nicméně nebudou označeni rukávovou páskou „POLICIE“ a nebudou disponovat kompetencemi policisty. Využití aktivní zálohy ve společných hlídkách je v praxi spojeno s řadou změn ve velení, spojení, instruktážích a dalších logistických záležitostech a je velmi žádoucí si je procvičit. Cvičení však v žádném případě nereaguje na změnu bezpečnostní situace v ČR,“ uvedl první náměstek policejního prezidenta brigádní generál Martin Vondrášek
„Cvičení bude provedeno jako kontrola sladěnosti jednotek. Vojáci procvičí zaujetí, vybudování, střežení a opuštění ODOS, dále plnění úkolů posílení Policie České republiky. Námět vychází z prostředí rozvinutých ekonomik tzv. SKOLKAN, je zaměřen na současné bezpečnostní hrozby, včetně migrační krize nebo hrozby terorismu,“ přiblížil průběh Hradby náčelník štábu Pozemních sil AČR (zástupce řídícího cvičení) plukovník gšt. Antonín Genser.
Navazuje na cvičení v roce 2016
Poprvé se cvičení Hradba uskutečnilo před dvěma lety. Ze 14 pěších rot při jednotlivých krajských vojenských velitelstvích 
a z roty Aktivní zálohy Vojenské policie Olomouc na něj bylo povoláno více jak 1 100 příslušníků aktivní zálohy. Kromě dosud největšího počtu cvičících se jednalo o nejdelší výcvik v historii AZ.
V roce 2017 se počet aktivních záložníků zvýšil o téměř 780 osob. K 1. březnu 2018 slouží v aktivní záloze 2 387 lidí, z toho 183 žen. Tento počet se již nyní blíží k rekrutačnímu cíli Armády ČR v letošním roce a to dosáhnout na číslo 2 400.