Další mezinárodní projekty pomohou obcím a městům s ochranou klimatu

Před několika dny byla otevřena výzva k podání žádosti v projektu „Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu“. Projekt je zaměřen na města a obce v České republice hledající řešení pro trvalou udržitelnost a také na jejich propojení s evropskými kolegy z Německa, Portugalska, Řecka, Polska a Rumunska. Projekt potrvá do roku 2021.
Díky společnému vzdělávání, propojení a poradenským službám šitým na míru získají zástupci měst a obcí technické a další znalosti a dovednosti v oblasti udržitelného rozvoje. Díky nim budou moci připravit, zlepšit a vybudovat opatření pro hospodářství s nízkými emisemi.
Jak lze dosáhnout energetických úspor ve školách, domácnostech a podnicích? Jak může udržitelná mobilita přispět k vyšší kvalitě života? Jak spolu souvisí ochrana klimatu a investice zaměřené na budoucnost? Jaká opatření mohou vést k tomu, že budeme dýchat čistší vzduch? Jak může místní výroba energie z obnovitelných zdrojů podpořit regionální ekonomiku a snížit dovoz energie? Těmito a podobnými otázkami se bude po tři roky bude projekt zabývat. Jednotlivá města a obce budou mít příležitost pracovat na řešeních vedoucích např. ke snížení účtů za energie ve školách s možností konzultací problémů s dalšími evropskými školami.
Jaké výhody z projektu mj. plynou pro města a obce?
· Nové impulzy pro rozvoj a přípravu projektů zaměřených na nízkoemisní hospodářství jednotlivých měst a obcí.
· Vzdělávání na pracovišti a poradenské služby pro rozvoj a realizaci konkrétních projektů, a to včetně oblasti techniky a financování
· Propojení s dalšími městy, obcemi a odborníky z Německa a dalších evropských zemí.
· Snížení emisí CO2 a spotřeby energie.
Příklady kritérií pro podání žádosti:
· Plánování nebo realizace závazků v oblasti mobility a dopravy, obnovitelné energie, energetické účinnosti, zmírnění energetické chudoby, vzdělávání, omezení znečišťování ovzduší, udržitelné plánování městského prostředí, atd.
· Nápady nebo konkrétní plány týkající se projektů zaměřených na nízké emise
· Školy, které se zajímají o projekty související s energetickými úsporami a ochranou klimatu
(MŽP,26.6.2018)