DIGITÁLNÍ ČESKO 2017 Dopad digitální revoluce na Českou republiku 16.1.2017

16. ledna 2017, Šebkův palác, Politických vězňů 7, Praha 1

 

Druhý ročník mezinárodní konference Digitální Česko 2017 pořádá Evropské liberální fórum a Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s dalšími partnery. Konference podporuje společenskou debatu i diskusi politiky a soukromého sektoru o klíčových otázkách digitálních technologií, digitální ekonomiky i digitalizace veřejného sektoru a v tomto ohledu i efektivní a uživatelsky přátelské státní správy. Občané, podnikatelé i firmy v České republice digitalizaci aktivně vyhledávají a žádají si ji, ale postoj státních institucí k digitalizaci je často kritizován ze strany OECD i Evropské unie a je vnímán jako nedostačující vzhledem k výzvám nové doby. Cílem naší konference je identifikovat nejvážnější problémy a pokusit se najít odpověď na konkrétní otázky, jako jsou například:

 

Jaké kroky by měly učinit vláda, státní správa a státní a veřejné instituce, aby se staly efektivnějšími a lépe reagovaly na potřeby občanů?

V jakých oblastech by měl stát intervenovat, aby umožnil a podpořil rozvoj digitální ekonomiky?

Rozvoj digitální ekonomiky s sebou přináší i nové výzvy a hrozby. Jak se na ně připravit? A jak se jim bránit?

 

PROGRAM

12:30 REGISTRACE

13:00 ÚVODNÍ SLOVO

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Jürgen Martens (Belgie), předseda, Evropské liberální fórum

 

13:10 DIGITÁLNÍ ČESKO 2017: Dopad digitální revoluce na Českou republiku

Dita Charanzová, europoslankyně, ALDE

Pavel Kysilka, emeritní generální ředitel České spořitelny a viceguvernér ČNB

Tomáš Prouza, koordinátor pro digitální agendu, Úřad vlády České republiky

Ondřej Malý, člen rady, Český telekomunikační úřad

Moderátor: Jan Klesla, vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny

 

14:00 PANEL A: Digitalizace plateb ekonomiky

Burton Lee (USA), odborník na evropské inovace, Stanford University

Mats Löfström (Finsko), poslanec, Eduskunta

Aleš Michl, analytik, Ministerstvo financí České republiky

Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard pro ČR a Slovensko, MasterCard

Oliver Dlouhý, zakladatel a ředitel, Kiwi

 

Moderátor: Jan Klesla, Vedoucí ekonomické rubriky, Lidové noviny

 

15:15 PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

PARALELNÍ PANELY

 

15:30 PANEL B: Vzdělání 4.0 a jeho dopad na trh práce

Martina Dlabajová, europoslankyně, ALDE

Burton Lee (USA), odborník na evropské inovace, Stanford University

Shahid Siddiqui (Indie), náměstek ředitele, Digital Empowerment Foundation

prof. Jiří Zlatuška, poslanec, děkan fakulty informatiky, Masarykova univerzita

Jan Mašek, zakladatel, Red Button, Brain&Breakfast

Moderátor: Petr Koubský, publicista, analytik informačních a komunikačních médií a pedagog

 

15:30 PANEL C: E-mobilita

(panel probíhá pouze v českém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb)

Dan Ťok, ministr dopravy České republiky

Michal Kadera, ředitel vnějších vztahů, Škoda Auto

Radim Jančura, zakladatel a vlastník, RegioJet

Tomáš Peťovský, generální manažer, UBER

Moderátor: Ondřej Krátký, spoluzakladatel, Liftago

 

16:45 PŘESTÁVKA NA KÁVU

 

17:00 PANEL D: Kybernetická bezpečnost

Kamil Tichý, ministerstvo obrany České republiky

Andrzej Kozłowski (Polsko), výzkumný pracovník, Casimir Pulaski Foundation

Alberto Zilio (Belgie), ředitel pro vnější vztahy v Evropě, AT&T

Jaroslav Šmíd, náměstek ředitele, Národní centrum kybernetické bezpečnosti

prof. Vít Voženílek, vedoucí katedry Geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

Moderátor: Milena Jabůrková, Členka představenstva, Svaz průmyslu dopravy

 

17:00 PANEL E: E-zdravotnictví

(panel probíhá pouze v českém jazyce bez zajištění tlumočnických služeb)

prof. Miloš Táborský, předseda, Česká kardiologická společnost

Jiří Kofránek, docent 1. Lékařské fakulty, Karlova univerzita

Jan Petřík, partner, Nordic Investors

Jiří Potůček, výkonný ředitel, Mediware a.s.

Moderátor: Adam Vojtěch, vedoucí skupiny pro zdravotnictví, Ministerstvo financí

 

18:15 NETWORKING S OBČERSTVENÍM

 

 

 

KONTAKTY

 

Šárka Prát, výkonná ředitelka

e-mail: prat@politikaspolecnost.cz

tel.: +420 602 502 685

 

Marcela Voženílková, analytička

e-mail: vozenilkova@politikaspolecnost.cz

tel.: +420 736 257 819

 

 

www.digitalni-cesko.eu

www.politikaspolecnost.cz

https://www.facebook.com/politikaspolecnost/