Do Prahy se sjeli ekonomičtí diplomaté České republiky z celého světa

Shodli se, že v exportu i ekonomické diplomacii je třeba stanovit jasný směr i gesce. Zaznělo také, že úspěchy a výsledky českých mozků a firem ve světě je třeba umět co nejlépe prodat. Tak, aby z toho měli užitek všichni obyvatelé České republiky. Konference ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade se od pondělí 25. června koná v Praze. Pořádají ji Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a agenturou CzechTrade.
Od pondělního slavnostního zahájení, tradičně v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci, stihlo sto padesát ekonomických diplomatů a zahraničních zástupců agentury CzechTrade projednat otázky spojené s budováním jednotné zahraniční sítě.  Součástí akce byly i dvoudenní B2B rozhovory s exportéry, které do dnešního dne využily stovky firem. Ve středu a ve čtvrtek se těchto setkání se sto padesáti odborníky ze stovky různých teritorií na pražském výstavišti  PVA EXPO Letňany zúčastnilo na čtyři sta českých firem a uskutečnilo se zde celkem 2500 konzultací.
"Jsem potěšena, že zájem o export ze strany našich firem i v tomto, z hlediska zahraničního obchodu poněkud turbulentním roce, významně roste, a to především mezi malými a středními podniky. Jak jsem měla možnost na konferenci poznat, čeští exportéři se živě zajímali nejen o evropské trhy, ale mají výraznou chuť exportovat i do mimoevropských teritorií. Konference ekonomických diplomatů je tak vynikající příležitostí, jak předávat aktuální informace a exportní příležitosti našim vývozcům, kteří je tolik potřebují pro svůj další rozvoj a angažmá na mnohdy náročných zahraničních trzích, ale i jak vytvářet a budovat nové vztahy mezi podniky a zástupci státní správy, které v budoucnu přinesou prosperitu nám všem," uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
"Pro Ministerstvo zahraničních věcí je ekonomická diplomacie prioritou. Důkazem je i výroční hodnocení zastupitelských úřadů v ekonomické agendě – nejlepší hodnocení mělo letos více než 60 procent zastupitelských úřadů i díky velmi pozitivnímu ohlasu od firem a firemních asociací. Připravujeme rozšíření zahraniční sítě v Sahelu a posílíme podporu českých firem v Ománu. V loňském roce byla otevřena nová ambasáda v Zambii,“ uvedl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.
"Účast tuzemských firem na konferenci byla tradičně vysoká, celkově se uskutečnilo na 2 500 jednání. Řada našich zahraničních kanceláří měla během dvou dní kompletně nabitý program s dvaačtyřiceti schůzkami, velký zájem byl o Indii, Velkou Británii, Írán, o Polsko nebo Německo. Letošní exportní průzkum mezi MSP potvrdil, že z hlediska objemu firmy exportují nejvíce právě do Německa a zároveň tam nejčastěji plánují rozšířit vývoz. Akce jako tato konference však potvrzuje zájem firem nejen o výše jmenované země, ale i o vzdálenější a náročnější trhy, například Latinské Ameriky,“ uvedl generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.
"Ráda bych poděkovala ekonomickým diplomatům a ředitelům zahraničních kanceláří CzechTrade za dlouhodobou spolupráci. Během konzultačních dní s firmami, které SP ČR ve spolupráci s MZV a MPO již řadu let organizuje, na ně čekalo 2500 individuálních schůzek se zástupci přibližně 400 firem. Mezi zeměmi, o které byl velký zájem, bych mohla jmenovat i Rusko, USA nebo Čínu,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Mezinárodní obchod se letos potýká s mnoha zkouškami, jako jsou americká cla na ocel, odstoupení USA od dohody s Íránem či evropská cla na dovoz vybraných amerických výrobků. Právě v této době je stabilita celého systému podpory a financování exportu klíčová. I proto je tato akce důležitá a může exportérům výrazně pomoci."
"Podporu exportu Hospodářská komora považuje za jednu ze svých priorit a sama se na ní aktivně podílí. Zejména pravidelným využíváním široké sítě zahraničních kontaktů, pořádáním exportních seminářů a podnikatelských misí. Právě v otázce misí doufáme v aktivní politiku nové vlády a obnovení pravidelných cest ministrů do exportně perspektivních zemí. Doprovodné mise jsou totiž pro podnikatele nejlepší možností, jak na nové trhy úspěšně proniknout,“ zdůraznil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. (MPO,28.6.2018)