Dodavatelé jaderného průmyslu diskutovali na fóru ATOMEX-Europe

 

 

V Budapešti se konalo ve dnech 20. – 21. listopadu mezinárodní fórum ATOMEX-Europe 2017, které je významnou platformou pro setkání evropských dodavatelů pro jadernou energetiku. Jeho cílem je rozvoj spolupráce těchto společností s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom a rozšíření objemu jejich dodávek pro jaderné elektrárny stavěné Rosatomem v Rusku i v jiných zemích. Fórum se letos konalo v maďarské metropoli podruhé (poprvé v roce 2015) a jeho hlavním tématem byla účast dodavatelů na výstavbě dvou bloků JE Paks 2.

 

Jednání zahájili ministr bez portfeje pověřený dostavbou této elektrárny János Süli a první náměstek generálního ředitele společnosti Rosatom Kiril Komarov. Ve svém vystoupení oba představitelé zdůraznili význam, který má jaderné energetika pro dekarbonizaci Evropy, především při snižování emisí CO2. „Energie z atomu více než kterýkoli jiný zdroj splňuje kritéria energetiky budoucnosti. Přitom není soupeřem dalších zdrojů čisté energie. Slunce, vítr, voda a atom se navzájem doplňují a představují základ budoucího světového bezemisního mixu,“ zaznělo v této souvislosti. „Přitom jaderné odvětví energetiky přináší silný sociálně ekonomický stimul zemí a regionů, hraje důležitou roli ve zvýšení kvality života lidí,“ zdůraznil Kiril Komarov.

Představitel Rosatomu dále uvedl, že společnost věnuje velkou pozornost otázkám lokalizace. V rámci projektu Paks 2 počítá s aktivní účastí maďarských a dalších evropských společností. „Je to velké společné dílo, jehož základy už byly položeny,“ zdůraznil. Přitom se spolupráce netýká jen velkých společností, ale i firem z oblasti malého a středního podnikání. „V současném období probíhá výběrové řízení na dodavatele turbogenerátoru pro JE Paks 2. Do konce roku 2018 bude vypsáno dalších 15 tendrů v celkové výši 2 miliardy euro. Výběr dodavatelů pro Paks 2 probíhá podle pravidel a standardů Evropské unie, informace o jednotlivých výběrových řízeních jsou zveřejňovány na specializovaných www stránkách a dostupné tak všem zájemcům,“ doplnil Komarov. Zde je třeba doplnit, že zájem o spolupráci s potenciálními dodavateli má Rosatom nejen v rámci výstavby JE Paks 2, ale i při budování jaderných elektráren v dalších zemích.

Brusel důkladně prověřil náš projekt, zda odpovídá všem pravidlům. Souhlasné stanovisko nám dává možnost postavit další dva bloky s naší účastí lokalizace do výše 40 %. Pro Maďarsko to znamená dostatek elektrické energie a rozvoj průmyslu. Pro mladé je to příležitost získat zajímavou práci a nedocházet z tohoto důvodu do ciziny,“ podtrhl János Süli.

Stavba má být z větší části financována státním úvěrem od Ruska ve výši deseti miliard eur.

Evropská komise letos v březnu oznámila, že dospěla k závěru, že maďarská finanční podpora pro stavbu dvou nových reaktorů zahrnuje státní pomoc a že tuto podporu schválila podle unijních pravidel na základě maďarských závazků, že omezí narušení hospodářské soutěže.

Maďarsko se rozhodlo investovat do stavby jaderné elektrárny Paks 2, což je jeho právo podle unijních smluv. Úlohou komise je zajistit, aby narušení hospodářské soutěže na trhu energií v důsledku státní podpory bylo omezeno na minimum. Během našeho vyšetřování maďarská vláda poskytla významné závazky, které umožnily komisi schválení investice v rámci pravidel EU o státní pomoci,” uvedla tehdy eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Unijní pravidla vyžadují, aby státní pomoc byla omezená a přiměřená ke sledovaným cílům, a tak se Maďarsko zavázalo, že případné zisky budou použity ke splácení investice či k běžným provozním nákladům, ale neposlouží k dalším investicím do elektrárny. JE Paks 2 bude také funkčně a právně oddělena od provozovatele dosavadní jaderné elektrárny Paks či jiných státních energetických podniků. Nejméně 30 procent elektřiny z Paks 2se bude prodávat na otevřeném trhu, zbývající část produkce se bude prodávat transparentně a nediskriminačně v aukcích.

Mezinárodního fóra ATOMEX-Europe 2017 se zúčastnilo na 150 zástupců společností z Maďarska a dalších evropských zemí. První den jeho jednání byl rozdělen do tří bloků. V prvním prezentovali představitelé firem, které jsou součástí korporace Rosatom, nabídku potenciální spolupráce s partnery nejen při výstavbě JE Paks 2, ale i dalších jaderných bloků. Za pozornost stojí fakt, že mezi jeho dodavateli jsou nejen velké firmy, ale i subjekty z oblasti MSP, celkem se v minulém roce jednalo o 15 tisíc společností z Ruska a dalších zemí, celkový objem dodávek dosáhl výše 7,5 miliardy eur.

Druhý blok byl věnován JE Paks 2. Zajímavá byla vystoupení maďarských představitelů, kteří informovali o tom, jak probíhá licencování a certifikace a příprava budoucích odborníků, kteří budou v elektrárně pracovat. V krátkosti lze říci, že výstavba dvou bloků vyžaduje rozvoj infrastruktury, přičemž řada projektů už mohlo být realizována v minulosti, nyní jsou nezbytností. V letech 2018 – 2027 by na stavbě mělo pracovat v průměru 7000 lidí, v některých případech až 10 000. V roce 2014 byla získána první povolení potřebná ke stavbě, celkem je třeba v různých etapách výstavby celkem cca 6000 licencí a povolení, doposud jich bylo uděleno 309. Na jaře příštího roku bude připravena veškerá dokumentace. Dodávky pro Paks 2 by měly být ze 45 % realizovány Rosatomem a z 55 % dodavateli z Maďarska a dalších zemí Evropské unie. Dodavatelé budou vybírání podle přísných pravidel, kterými jsou transparentnost, kompetence, kvalita, zásady fair play a další.

Třetí část prvního dne setkání byl věnován prezentací firem a společností, které mají zájem se účastnit jako dodavatelé výstavby. Josef Perlík, předseda představenstva a generálního ředitel ŠKODA JS, v tomto bloku představil Alianci české energetiky, jejíž členové mají bohaté zkušenosti z výstavby, provozování a modernizace jaderných elektráren a někteří z nich se podíleli dodávkami na výstavbě čtyř bloků Jaderné elektrárny Paks.

Nedílnou součástí fóra byly druhý den individuální obchodní setkání typu B2B pro dodavatele a představitele předních firem ruského jaderného průmyslu. Účast na těchto setkáních je jedinečnou příležitostí pro prodiskutování otázek výroby a dodávek zařízení a služeb pro specifické společnosti a projekty.

 

Celý článek ke stažení zde:

Dodavatelé jaderného průmyslu diskutovali na fóru ATOMEX.pdf (301847)