Dostávat se na evropský trh by mělo být jednodušší

Jednodušší nabídka produktů v Evropské unii (EU), a tedy snazší přístup na unijní trh nezávisle na zemi původu firem. To je cílem návrhu nařízení o vzájemném uznávání zboží na vnitřním trhu, k němuž Rada pro konkurenceschopnost v Bruselu schválila společnou pozici. Jednání, které se uskutečnilo na úrovni ministrů zemí EU odpovědných za danou oblast, se za Českou republiku zúčastnil ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.
Schválený návrh nahradí starší pravidla, která nebyla dostatečná. Nová mají situaci na vnitřním trhu Evropské unie zlepšit. „Česká republika od začátku podporovala revizi návrhu. Věřím, že nové nařízení umožní našim podnikatelům lépe pronikat na unijní trhy a snáz nabízet výrobky v celé Evropské unii,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, který obecný přístup samozřejmě podpořil. „Vzájemné uznávání“ je princip uplatňovaný u zboží v tzv. neharmonizované sféře. Tedy u produktů, které Evropa jednotně nereguluje. Podle něj platí, že pokud je výrobek legálně uveden na trh v jednom členském státě, může se bez dalšího povolování nabízet i v jiných členských státech. Po dnešním schválení je Rada EU připravena začít vyjednávat s Evropským parlamentem, který na své pozici v současné době pracuje.
Rada se rovněž zabývala nařízením o vztazích mezi on-line platformami a firmami, které má tyto vztahy mezi všemi podnikajícími subjekty narovnat. Drobní podnikatelé, kteří nabízejí výrobky či služby on-line, jsou totiž v porovnání s nadnárodními firmami zpravidla ve velké nevýhodě. „Podporujeme všechny iniciativy, které pomáhají hladkému fungování jednotného digitálního trhu,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Je ale třeba si uvědomit, že v České republice je situace dost specifická. Máme tu hodně e-shopů a někteří globální hráči u nás nedominují. Nejen proto chci mít jistotu, že návrh nechce potrestat firmy za úspěšnost, ale má naopak rozumně s ohledem na dosavadní zkušenosti lépe nastavit tržní prostředí.“  Na trh by se tak i nadále měli dostávat noví hráči včetně malých a středních podniků.
Součástí jednání Rady pro konkurenceschopnost byl i pracovní oběd. Ministři na něm diskutovali o umělé inteligenci. Česká republika společné evropské aktivity podpořila, především pak dubnové sdělení Evropské komise k umělé inteligenci. Komise ve Sdělení navrhuje spolupráci evropských zemí v aplikovaném výzkumu a lepší alokaci prostředků na výzkum a vývoj. S ostatními členskými státy se Česko může, co se týče umělé inteligence, podělit zejména o zkušenosti v kyberbezpečnosti, dopravní mobilitě a robotice.
Evropská komise ministry rovněž informovala o legislativních návrzích na ochranu spotřebitele. Příznačné pak bylo bilaterální jednání ministra Hünera s eurokomisařkou pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost žen a mužů Věrou Jourovou. Na něm představitel českého průmyslu a obchodu eurokomisařce poděkoval za balíček „Nová politika pro spotřebitele“. Jde o nová pravidla, která mají posílit ochranu spotřebitele a přitom reagovat na technologický pokrok. Česká republika podle Hünera vždy podporovala, podporuje a podporovat bude vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. K tomu je třeba vyvážená právní úprava, která bere v potaz i oprávněné zájmy obchodníků.
V Bruselu se Tomáš Hüner sešel také s některými ministerskými kolegy a s eurokomisařkou pro vnitřní trh a průmysl Elżbietou Bieńkowskou. Mluvili spolu mimo jiné o aktuální situaci firem, které působí, či chtějí působit v různých zemích Evropské unie, jako je třeba ArcelorMittal Ostrava (AMO).
(29.5.2018)