EK dokončuje svou agendu pro bezpečnou, čistou a propojenou mobilitu

Komise přijala třetí a finální část balíčku "Evropa v pohybu". Jejím cílem je modernizace evropského dopravního systému. Obsahuje například vůbec první normy pro emise CO2 pro těžká vozidla a další návrhy na vyšší bezpečnost dopravy a strategii digitalizace.
Ve svém projevu o stavu Unie v září 2017 předseda Komise Juncker vytyčil pro EU a její podniky cíl získat vedoucí postavení ve světě v oblasti inovací, digitalizace a dekarbonizace. V návaznosti na předchozí balíčky „Evropa v pohybu“ z května a listopadu 2017 Junckerova Komise předožila třetí a poslední soubor opatření, aby se tato vize v oblasti mobility stala skutečností. Cílem je podpořit konkurenceschopnost průmyslu EU a zajistit, aby všichni Evropané měli prospěch z bezpečnější dopravy, méně znečišťujících vozidel a sofistikovanějších technologických řešení. Za tímto účelem dnešní iniciativy zahrnují integrovanou politiku pro budoucnost bezpečnosti silničního provozu, jejíž součástí jsou opatření pro bezpečnost vozidel a infrastruktury; vůbec první normy týkající se emisí CO2 pro těžká vozidla; strategický akční plán pro vývoj a výrobu baterií v Evropě a perspektivní strategie pro propojenou a automatizovanou mobilitu. S touto třetí „Evropou v pohybu“ Komise dokončuje svou ambiciózní agendu pro modernizaci mobility.
Místopředseda Komise odpovědný za energetickou unii Maroš Šefčovič uvedl: „Mobilita je překračování nové technologické hranice. Tímto závěrečným souborem návrhů v rámci energetické unie pomáháme našemu průmyslu udržet náskok. Výrobou klíčových technologických řešení ve velkém, včetně udržitelných baterií, a zavedením klíčové infrastruktury se rovněž přiblížíme trojí nule: v oblasti emisí, přetížení dopravy a nehod.“
Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete řekl: „K dosažení našich klimatických závazků v rámci Pařížské dohody musí přispívat všechna odvětví. Proto vůbec poprvé navrhujeme normy EU pro zvýšení palivové účinnosti a snížení emisí z nových těžkých vozidel. Tyto normy představují pro evropský průmysl příležitost k upevnění jeho stávající vedoucí pozice v oblasti inovativních technologií.“
Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová uvedla: „V průběhu minulého roku tato Komise předložila iniciativy pro řešení výzev současnosti a přípravu cesty k mobilitě budoucnosti. Dnešní opatření představují závěrečný a důležitý impuls k tomu, aby Evropané mohli využívat bezpečnou, čistou a inteligentní dopravu. Vyzývám členské státy a Evropský parlament, aby dostály úrovni našich ambicí.“
Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska řekla: „90 % silničních nehod je důsledkem lidské chyby. Nové povinné bezpečnostní prvky, které navrhujeme, sníží počet nehod a připraví cestu k budoucnosti propojeného a automatizovaného řízení vozidel.“
Prostřednictvím nových iniciativ chce Komise zajistit hladký přechod na systém mobility, který bude bezpečný, čistý a propojený a automatizovaný. Pomocí těchto opatření Komise rovněž vytváří prostředí, jež umožní podnikům v EU vyrábět nejlepší, nejčistší a nejvíce konkurenceschopné výrobky.
Bezpečná mobilita
Ačkoli se od roku 2001 počet úmrtí na silnicích snížil o víc než polovinu, v roce 2017 přesto přišlo na silnicích v EU o život 
25 300 lidí a dalších 135 000 bylo vážně zraněno. Komise proto přijímá opatření s velkou přidanou hodnotou EU, která přispějí k bezpečnosti na silnicích a k Evropě, která chrání. Komise navrhuje, aby byly nové modely vozidel vybaveny moderními bezpečnostními prvky, jako je vyspělý systém nouzového brzdění a asistenční systém pro udržování vozidla v jízdním pruhu pro osobní automobily nebo systémy pro detekci chodců a cyklistů pro nákladní automobily (• Advanced emergency braking (cars) • Alcohol interlock installation facilitation (cars,vans, trucks, buses) • Drowsiness and attention detection (cars, vans,trucks, buses) • Distraction recognition / prevention (cars, vans,trucks, buses) • Event (accident) data recorder (cars and vans) • Emergency stop signal (cars, vans, trucks, buses) • Full-width frontal occupant protection crash test -improved seatbelts (cars and vans) • Head impact zone enlargement for pedestriansand cyclists -safety glass in case of crash (cars andvans) • Intelligent speed assistance (cars, vans, trucks,buses) • Lane keeping assist (cars, vans) • Pole side impact occupant protection (cars, vans) • Reversing camera or detection system (cars, vans,trucks, buses) • Tyre pressure monitoring system (vans, trucks,buses) • Vulnerable road user detection and warning onfront and side of vehicle (trucks and buses) • Vulnerable road user improved direct vision fromdriver’s position) (trucks and buses)). Komise kromě toho pomáhá členským státům v systematické identifikaci nebezpečných silničních úseků a lepším zacílení investic. Tato dvě opatření by mohla v letech 2020–2030 zachránit až 10 500 životů a předejít až 60 000 případů vážných zranění, a přispět tak k dlouhodobému cíli EU přiblížit se do roku 2050 téměř nulovému počtu úmrtí a vážných zranění (tzv. „Vize nula“).
Čistá mobilita
Komise dokončuje svou agendu pro nízkoemisní systém mobility tím, že předkládá vůbec první normy pro emise CO2 pro těžká vozidla. V roce 2025 budou muset být průměrné emise CO2 z nových nákladních automobilů o 15 % nižší než v roce 2019. Pro rok 2030 byl navržen orientační cíl snížení o nejméně 30 % ve srovnání s rokem 2019. Tyto cíle jsou v souladu se závazky EU v rámci Pařížské dohody a umožní, aby dopravci – většinou malé a střední podniky – dosáhli významných úspor díky nižší spotřebě paliva (25 000 eur během pěti let). V zájmu dalšího snížení emisí CO2 usnadňuje Komise navrhování aerodynamičtějších nákladních automobilů a zlepšuje označování pneumatik. Kromě toho Komise předkládá ucelený akční plán pro baterie, který v Evropě pomůže vytvořit konkurenceschopný a udržitelný bateriový „ekosystém“.
Propojená a automatizovaná mobilita
Osobní automobily a jiná vozidla jsou stále častěji vybaveny asistenčními systémy řidiče a plně autonomní vozidla jsou už za rohem. Komise dnes navrhuje strategii, jejímž cílem je učinit z Evropy světovou jedničku v oblasti plně automatizovaných a propojených systémů mobility. Tato strategie se zabývá novou úrovní spolupráce mezi účastníky silničního provozu, která by potenciálně mohla být mimořádně přínosná pro systém mobility jako celek. Doprava bude bezpečnější, čistší, levnější a přístupnější pro starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí. Kromě toho Komise navrhuje vytvořit plně digitální prostředí pro výměnu informací v oblasti nákladní dopravy. Díky tomu se sníží administrativní zátěž a usnadní se digitální informační toky pro logistické operace.
Souvislosti
Tento třetí balíček v oblasti mobility realizuje novou strategii průmyslové politiky ze září 2017 a dokončuje proces započatý v roce 2016 strategií nízkoemisní mobility a předchozími balíčky „Evropa v pohybu“ z května a listopadu 2017. Všechny tyto iniciativy tvoří jednotný soubor soudržných politik k řešení mnoha vzájemně souvisejících aspektů systému mobility EU. Předložený balíček tvoří tyto dokumenty:
  • Sdělení nastiňující rámec nové politiky bezpečnosti silničního provozu pro období 2020–2030. Toto sdělení doprovází dvě legislativní iniciativy týkající se bezpečnosti vozidel a chodců a řízení bezpečnosti infrastruktury.
  • Sdělení o propojené a automatizované mobilitě, aby se Evropa stala světovým lídrem v oblasti autonomních a bezpečných systémů mobility.
  • Legislativní iniciativy týkající se norem CO2 pro nákladní automobily, jejich aerodynamiky, označování pneumatik a společné metodiky pro srovnávání cen paliva.
  • Tyto iniciativy doplňuje strategický akční plán pro baterie. Uvedená opatření znovu potvrzují záměr EU snížit emise skleníkových plynů z dopravy a splnit závazky Pařížské dohody.
  • Dvě legislativní iniciativy vytvářející digitální prostředí pro výměnu informací v dopravě.
  • Legislativní iniciativa pro racionalizaci povolovacích postupů u projektů v rámci hlavní transevropské dopravní sítě (TEN-T). (17.5.2018)