Elekromobilita - budoucnost automobilového průmyslu

Česká republika má v automobilovém průmyslu dlouholetou tradici. Za posledních dvacet let se stala vyhledávanou evropskou destinací pro zahraniční investory z celého světa, kteří zde umisťovali a umisťují svá výrobní centra, vyvíjejí a testují nové technologie a kompletují automobily. Investice do automobilového průmyslu přinesly do Česka sta tisíce nových pracovních míst, pozvedly průmyslovou výrobu i hrubý domácí produkt a zvýšily výkon českého exportu.

Postupným vývojem se tak Česká republika z levné montovny stala zemí, do které plynou nejnovější technologie a know-how. Automobilový průmysl rozvinul domácí lidský kapitál, zvýšil produktivitu českých zaměstnanců a v neposlední řadě přenesl na naše území řadu výzkumných a vývojových aktivit. V současnosti je s podílem více než 9 procent HDP největším českým průmyslovým odvětvím a zaměstnává u nás přes 150 tisíc lidí v téměř tisícovce společností. Ne nadarmo se pyšníme titulem největší producent osobních aut ve střední a východní Evropě. Ročně se v Česku vyrobí přes 1,3 milionu vozů.

A jak to všechno začalo?

Nesporně nám pomohla výhodná geografická poloha České republiky. Umístění ve středu Evropy zaručuje relativně dobrou, rychlou a bezrizikovou dostupnost nejen na západoevropské, ale i další důležité nejenom evropské trhy. Jako bonus má Praha pravidelná přímá letecká spojení do celého světa, což je velmi výhodné zejména pro asijské investory.

Průmyslová tradice a šikovní pracovníci

Dalším klíčovým faktorem, který Česko předurčil k budoucnosti automobilové velmoci, pak byla dlouhá tradice průmyslové, a především strojní výroby. Řada velkých investičních záměrů z konce devadesátých let a přelomu tisíciletí těžila z existence průmyslové historie vybraných regionů, a tedy dostatku kvalifikované pracovní síly. Tato tradiční výhoda České republiky se však postupně vytrácí. Na českém trhu práce se v současnosti nedostává dostatečného počtu adekvátně vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků v řadě odvětví, automobilový průmysl nevyjímaje. Nezaměstnanost je ve většině regionů na historickém minimu a i přes nárůst průměrných mezd dělnických pozic, rozšiřování nabídky benefitů a zvyšování mobility zaměstnanců je téměř ve všech částech republiky, včetně okresů s vyšší mírou nezaměstnaných, pro firmy obtížné nalézt vhodné adepty v požadovaných počtech. Přes tyto aktuální komplikace však zůstává průměrná mzda stále okolo jedné třetiny úrovně platů v sousedním Německu, a proto je Česká republika nadále zajímavou lokalitou pro zahraniční investory.

Co stojí za rozhodnutím firem expandovat do ČR?

Faktorů je hned několik. Krom těch již zmíněných, jako je geografická poloha, historie výroby či poměrně nízké náklady na kvalifikovanou pracovní sílu, je potřeba zmínit bezpečnost. Česká republika se dlouhodobě drží na žebříčku nejbezpečnějších zemí světa. Pochlubit se může stabilní politickou i ekonomickou situací. Důležitým faktorem je také členství v Evropské unii a přístup k jednotnému trhu. Zahraniční investoři si vysoce cení kvalitního a konkurenceschopného technického vysokého školství, které stejně jako výzkumné organizace zajišťuje přísun vzdělaných lidí do firem. Důležitým bonusem je pak robustní a diverzifikovaná dodavatelská základna umožňující lokalizaci dodavatelských řetězců pro nově příchozí společnosti.

Výhodná lokalita pro automobilový vývoj a design

I přes svou dlouhou historii zůstává globální automobilový průmysl jedním z nejinovativnějších odvětví. Celosvětově se podílí přibližně 16 procenty na celkových výdajích na výzkum a vývoj, v Evropě je tento podíl ještě vyšší. Ani Česká republika není výjimkou. Elekromobilita patří ke klíčovým zájmům státní Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest již šest let. Poslední dva roky se na ni zaměřuje čím dál intenzivněji a strategičtěji a domlouvá do Česka řadu high-tech investic, které na tyto trendy reagují.

Mezi hlavní směry tohoto odvětví v posledních letech patří zejména ekologické pohony a zavádění alternativních úsporných paliv. V Česku pak výroba lithium-iontových baterií a jejich klíčových komponent, nebo také vhodné elektrorozvody pro hybridní i zcela elektrická auta. Velkým tématem je samozřejmě také samořiditelnost aut a s ní související inteligentní a asistenční systémy.

Postupná autonomizace řízení vozidel, propojování vozidel mezi sebou, s infrastrukturou i internetem doprovázené vyššími nároky na kyberzabezpečení a vznik nových obchodních modelů vytváří prostor pro zcela nové technologie a produkty a zároveň omezuje rozvoj některých do budoucna nepotřebných řešení. Řada v Česku působících firem tak musí reagovat na aktuální vývoj.

Role agentury CzechInvest

I strategie CzechInvestu se tomuto novému trendu přizpůsobuje. Do budoucna by měl být podporován především přísun investic do výzkumu a vývoje a samozřejmě i do výroby s vyšší přidanou hodnotou. Prioritou jsou high-tech investice. Vytipována jsou klíčová odvětví, u kterých je jednak předpoklad významného budoucího růstu a také relativní technologické náročnosti. Strategicky významné investice už nejsou charakterizovány jen vysokým počtem vytvořených pracovních míst a objemem investice, ale právě také přidanou hodnotou, kterou do české země přinášejí.

Agentura CzechInvest prezentuje Českou republiku jako ideální destinaci pro zajímavé investiční projekty. Pro společnosti zaměřené na automobilový průmysl je určen webový portál www.czechautomotive.org, který poskytuje základní údaje o českém investičním a podnikatelském prostředí, obsahuje přímé kontakty na sektorové manažery CzechInvestu a ukazuje příklady již dobře fungujících výrobních závodů a technologických center věnujících se výrobě automobilů a autodílů a výzkumu technologií použitelných ve vozidlech.

Agentura CzechInvest dojednala v roce 2016 do České republiky celkem sto investičních projektů, z nichž dvacet dva investičních záměrů bylo do sektoru výroby motorových vozidel. Tyto investiční záměry v celkové hodnotě 19,2 miliardy korun by měly do budoucna vytvořit téměř pět tisíc nových pracovních míst. I když je v České republice aktuální nedostatek pracovních sil, lze očekávat jejich opětovnou dostupnost. Zejména tím, jak bude omezován provoz některých upadajících odvětví a v rámci Průmyslu 4.0 automatizována výroba těch zbývajících.

Český automobilový průmysl v roce 2017

 

V roce 2017 v Česku oznámily investice další zajímavé automobilové společnosti. Hned na začátku roku zahájila firma Mobis Automotive System Czech zkušební provoz na výrobu předních světlometů pro automobily Hyundai Tuscon ve Strategické průmyslové zóně Ostrava - Mošnov. Japonská společnost Nippon Paint Holdings Co., Ltd. oznámila v únoru založení dceřiné společnosti v Česku. Ta bude v Kolíně vyrábět barvy a nátěry určené pro automobilový průmysl.

 

Agentura CzechInvest cíleně propojuje české dodavatele s významnými zahraničními firmami. Například v rakouském Grazu uspořádal CzechInvest dodavatelské fórum pro firmu Samsung SDI Battery Systems. Své výrobky a technologie na něm představilo osmnáct českých společností, například KOVOLIT, TESLA Jihlava, KOVOLIS HEDVIKOV, ČZ, Linaset, LAKUM – KTL, EBAS  a další. Firmy CzechInvest předvybral ze své sektorové databáze dodavatelů, kterou vede od roku 2002. Z českých součástek by měla společnost Samsung SDI Battery Systems vyrábět nový typ baterií pro elektromobily.

 

Na začátku března otevřela společnost A123 Systems novou továrnu v Ostravě. Jednalo se o první výrobní závod společnosti v Evropě. Vyrábět se v něm budou pokročilé lithium-iontové baterie.

 

V březnu oznámila svůj investiční záměr také americká společnost Chassix. V Ostravě bude vyrábět podvozky a komponenty hnacího ústrojí pro osobní automobily. Výrobu plánuje spustit na začátku roku 2018, zaměstná zde až 350 lidí. Do výstavby zcela nové továrny o rozloze 13 tisíc metrů čtverečních a spuštění provozu investuje 1,3 miliardy korun.

 

Na jaře do České republiky vstoupil další japonský investor. Firma HI-LEX Corp. vyrábějící díly pro dopravní prostředky, stavební a průmyslové stroje či domácí spotřebiče. Ta zde bude vyrábět dveřní systémy pro automobily. Do nové továrny v Mostě firma investuje 1,16 miliardy korun.

 

Rozšíření výroby v dubnu oznámila společnost Yanfeng vyrábějící plastové a pryžové výrobky pro automobilový průmysl. V Žatci a v Plané nad Lužnicí zintenzivní výrobu systémů pro interiéry automobilů a v Plané nad Lužnicí zároveň vybuduje Lighthouse centrum pro region Evropy a Afriky. Investice ve výši 1,85 miliardy korun by měla přinést 588 nových pracovních míst, jejichž významnou část budou tvořit vysokoškolské a středoškolské profese.

Do Pardubic zamířil nový japonský investor Cetral Glass. 

V areálu SemtinZone bude vyrábět elektrolyt do baterií pro elektromobily a obsluhovat evropské zákazníky. Firmu do Pardubic přilákala také možnost spolupráce s pardubickou univerzitou a střední chemickou školou. V rámci nově podepsané spolupráce společnost nabídne 40 až 50 nových pracovních míst uchazečům.

 

 

Celý článek ke stažení zde:

CI1702_06_07_Elekromobilita - budoucnost 2_CI_SABLONA.pdf