Firmy hledají experty na GDPR. CHC Partners jich má v zásobě dvě stovky!

Téměř za dva měsíce, 25. května, vstupuje v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod anglickou zkratkou GDPR. Podle článku 37 tohoto nařízení budou některé firmy ve své organizaci povinny zřídit zvláštní funkci pověřence pro ochranu dat. Ředitelé firem ale často nevědí, kde takového člověka mají hledat.
Společnost CHC Partners specializovaná na vyhledávání lidí do řídících funkcí, nyní začala ve spolupráci se zakladatelkou webu GDPR.cz, konzultantkou právní ochrany osobních údajů Evou Škorničkovou, nabízet firmám kandidáty na tuto pozici.
Kvalita uchazečů o funkci pověřence pro ochranu dat se ovšem značně liší. „Mohou se totiž hlásit jak lidé, kteří mají za sebou řadu let v oboru ochrany osobních údajů z právního i technického hlediska, tak i lidé s nulovou praxí, kteří prošli pouze několikadenním rychlokurzem GDPR zakončeným on-line testem o sedmdesáti otázkách se zaškrtávacími odpověďmi,“ vysvětluje současnou situaci Eva Škorničková.
Pověřenec by měl zodpovídat za to, že všechny dokumenty, procesy a postupy firmy v oblasti ochrany osobních údajů jsou naprosto v pořádku. Měl by v této oblasti firmě poskytovat odbornou expertízu, spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů a průběžně sledovat plnění požadavků GDPR.
Prostřednictvím webu GDPR.cz a kanceláře CHC Partners se dosud podařilo sdružit na dvě stovky budoucích potenciálních pověřenců. Už nyní jsou k dispozici provozovatelům e-shopů, manažerům nemocnic, hotelů a dalších podniků, kteří se tak zbaví starostí s dodržováním nařízení GDPR.
Co by měl vhodný kandidát umět?
Požadavky na DPO (Data Protection Officer) pověřence nejsou triviální. Především by se ochranou dat měl zabývat již delší dobu a měl by dokázat jejich principy vysvětlit nejen laikovi, ale taky je v konkrétních případech dokázat prakticky uplatňovat. „Protože pracujeme s databázemi kandidátů a jejich životopisy, máme sami bezprostřední zkušenost s dodržováním přísných pravidel ochrany dat. V našem oboru je bezpečnost a diskrétnost jedním z pilířů důvěry klientů. Snadno proto poznáme, kdo je pro pozici vhodný,“ vysvětluje Libor Kaňák, konzultant společnosti CHC Partners.
Část lidí preferuje pro firmy pracovat externě, na základě smlouvy, což může být pro menší firmy výhodné. Budou mít k dispozici odborníka, s nímž budou moci konzultovat všechny otázky týkající se ochrany osobních údajů, ale přitom jej nebudou muset zaměstnávat na plný úvazek,“ nastiňuje flexibilitu řešení Libor Kaňák.
Pokud společnost pověřence neurčí, požadavky související s osobními údaji, např. vymazání konkrétní osoby z firemních záznamů, reportování bezpečnostních incidentů či spolupráce se státními institucemi, mohou být směřovány přímo na jednatele či členy představenstva, kteří tak budou zahlceni agendou, v níž se nemusí zcela bezpečně orientovat a v podstatě by jí na své úrovni managementu ani neměli řešit.