GEEN dále rozšiřuje své působení na chorvatském energetickém trhu

Poté, co loni energetická skupina GEEN Holding zahájila v chorvatském Gospići výstavbu elektrárny na biomasu, dokoupila v regionu další dva projekty. Vybudováním vlastních elektráren na alternativní zdroje sníží energetickou závislost Chorvatska na okolních zemích a zároveň je plánována pravidelná dodávka pelet i na český trh. Investice do celého projektu „chorvatských trojčat“ činí 120 milionů eur. Roční výnos z nich GEEN odhaduje na 24 milionů eur.
Trojčata
Biomasový energetický zdroj elektráren bude vyrábět elektrickou energii a teplo. Každá z trojice elektráren má výkon 5 MW elektřiny, potažmo 8 MW tepla. Stávající roční produkce každé z nich činí zhruba 40 GWh elektrické energie při roční spotřebě 60 000 tun biopaliva. Zdrojem paliva je ekologický odpadní materiál jako dřevní štěpka a pelety.
Energana Gospić představuje vůbec první realizovaný projekt skupiny GEEN v Chorvatsku. Dodavatelská firma z Brna, společnost EKOL, začala s výrobou vnitřní technologie pro elektrárnu v loňském roce. GEEN plánuje spuštění zdroje Energany Gospić v první polovině roku 2019.
U druhé chorvatské elektrárny, Benkovac, započal proces kolaudace v posledním únorovém týdnu tohoto roku. Po udělení kolaudačního souhlasu následně začne běžet 120denní kontinuální zkušební provoz. Z pohledu investice je ekvita v plné výši zaplacena, debetní část bude uhrazena bankou. Dodávku vybavení zajišťuje i v tomto projektu společnost EKOL.
Poslední z „chorvatských trojčat“ je elektrárna Župaňa, jejíž kolaudaci plánují energetici na květen 2019. V tomto případě bude dodavatelem chorvatská společnost Đuro Đaković.
Investice a výnos
GEEN Holding do chorvatských trojčat investuje celkem okolo 120 milionů eur. Plánovaný roční výnos elektráren by se měl pohybovat okolo 24 milionů eur. Tato investice umožní společnosti GEEN vstoupit na chorvatský trh, v rámci něhož plánují rozvíjet kompletní vertikálu služeb od výroby elektřiny až po její prodej.
Výsledný produkt by měl putovat také do Česka. „Teplo bude využíváno k výrobě dřevních pelet, které bychom chtěli nabízet i českému zákazníkovi, například neplynofikovaným vesnicím. Investujeme nyní finanční prostředky do budování a rozvoje sítě obchodníků s elektrickou energií, zemním plynem a prodejem dřevních peletek pro domácnosti“, popisuje proces Aleš Mokrý, generální ředitel GEEN Holding.
Situace chorvatské energetiky
Na chorvatském trhu s elektřinou aktuálně dominují vodní elektrárny zhruba s polovičním zastoupením a tepelné elektrárny 
s dalšími 42 % zastoupení. „Velké množství vodních elektráren již převážně vyčerpalo tamní potenciál vodního hospodářství, proto se kvůli velkému procentu tepelných elektráren stalo Chorvatsko silně závislé na dodávkách uhlí a plynu. Ani tímto způsobem ale Chorvaté nedokážou pokrýt celou svoji spotřebu. Objem dovážené elektrické energie se pohybuje mezi 
25 – 45 % celkové spotřeby. Velký podíl na dovážené energii má i sdílená 675MW jaderná elektrárna Krško ve Slovinsku. 
Je proto nutné budovat v Chorvatsku vlastní elektrárny na alternativní zdroje,“ zakončuje Aleš Mokrý.
Dostavba elektráren by zároveň měla jednotlivým regionům přinést až 120 nových pracovních míst, čímž podpoří ekonomiku regionu. Elektrárny budou řízeny z brněnského dohledového centra, ze kterého GEEN sleduje a koordinuje všechny své projekty. Na místě pak bude dohlížet na chod trojčat několik manažerů z Česka.