Hlubinné úložiště jaderného odpadu ČR potřebuje. Vybrat pro něj lokalitu se musí otevřeně, rozumně a včas

Bezpečnost, proveditelnost a vliv na životní prostředí. Kritéria pro výběr lokality, kde by mělo vzniknout hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva. Nejen o nich jednala meziresortní pracovní skupina, kterou svolal ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Na pracovní setkání pozval také starosty obcí, jichž se daná věc týká. Počet lokalit vytipovaných pro úložiště se má do konce tohoto roku ze stávajících devíti nejdříve snížit na čtyři. Až nakonec v roce 2025 zůstanou lokality dvě: finální a záložní.
„V zájmu všech, koho se hlubinné úložiště týká, samozřejmě je mít k dispozici dostatek informací. Obce tak mají na základě dnešního jednání konkrétně vyspecifikovat, zda a jaké informace jim chybí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Správa úložišť radioaktivních odpadů zase připravit podklady včetně odpovědí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Dokumentace pro rozhodnutí o zúžení lokalit  pro hlubinné úložiště by měla být obcím k dispozici letos v srpnu, vyjadřovat se k nim budou moct dostatečně dlouhou dobu - až do konce listopadu.“  
V současné době Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) z daných lokalit vytipovaných pro hlubinné úložiště  vyhodnocuje data získaná  při geologických průzkumech. „Realizujeme také průzkumy veřejného mínění, které budou sloužit jako doplňkové informace vládě k odsouhlasení zúžení výběru ze stávajících devíti vytipovaných lokalit na čtyři. Návrh máme kabinetu předložit do konce tohoto roku,“ říká ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Jiří Slovák a dodává: „Do řízení obce průběžně zapojujeme, dělali jsme to tak dosud, konaly se například veřejné diskuse a chceme v tom nadále pokračovat.“ 
Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Dodatečně byly také přidány lokality v okolí obou tuzemských jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Úložiště má v České republice vzniknout do roku 2065, jde o jeden ze zásadních předpokladů dostavby jaderných bloků. Dnes se vyhořelé palivo ukládá do meziskladů v Temelíně a Dukovanech. (7.6.2018)