Instalací měření na vstupu jsme výrobní firmě ušetřili dva miliony korun ročně na vstupní surovině,

řekl CzechIndustry Aleš Sladký, ředitel společnosti RMT, s.r.o., Paskov

Pane řediteli, společnost RMT působí na českém trhu již 22 let. Přibližte nám prosím cestu, kterou prošla do své nynější podoby?
Firma prošla vcelku kontinuálním vývojem. Na začátku to byly montážní zakázky v oboru papírenského průmyslu. Firma totiž byla založena několika experty z papírenství. Záhy se přidaly dodávky zařízení.  Nejprve pro papírenství a posléze se už rozšířilo portfolio produktů i služeb, vznikla vlastní projekce, skupina projekt manažerů atd. Mimo papírenství jsme uspěli v oblastech ČOV, chemie, farmacie, energetiky, teplárenství a pro jednoduchost skončím hutnictvím.

Co představuje dnes? Nabídku společnosti lze rozdělit, jak vyplývá z vašich www stránek, na dodávku měrných přístrojů a zařízení a služby. Můžete je specifikovat?
Dnes je akcentován více expertní přístup, proto zužujeme náš záběr. Jsme Siemens Solution Partnerem pro oblast Procesní analýzy plynů. Naše analyzátory (procesní i emisní) najdete v řadě zemí (např. Pákistán, Alžírsko, Polsko,…). Další speciální oddělení se zabývá bezkontaktním měřením rozměrů a tvarů a to zejména plochých materiálů. Ovšem automatizace v papírenství zůstává stále silnou stránkou. Každoročně se podílíme na několika modernizačních akcích v tomto oboru. Mimo zmíněných „tradičních“ oborů jsme jednou z inovativních společností s vlastním výzkumem a vývojem. Řešíme unikátní projekty v oblasti jednoúčelových strojů a zkušebních zařízení.

Mezi vaše zákazníky patří významné firmy, z jakých oblastí a které především?
O oborech jsem se již zmínil, pokud jde o firmy, tak za letošní rok bych jmenoval SIEMENS, ALSTOM, Lezing, Biocel Paskov, TEVA, Bukocel ale i Vítkovice nebo ze zahraničí GE energy products France. Další jsou na našem webu.

Zabezpečujete údržbu procesní instrumentace v Biocelu Paskov, což je odpovědná a náročná činnost. Co vše zahrnuje?
Činnosti pro Biocel Paskov dělíme na konzistoměry, pozicionery, metrologii, inspekci a směnovou údržbu. U inspekční a směnové údržby provádíme inspekční profylaktickou činnost analyzátorů kapalin, plynů a vážících systémů u analyzátorů Siemens, Kappai, Braun & Lübbe a další. Znamená to trvalou přítomnost našich lidí v provoze, držení nonstop pohotovosti a určitého množství náhradních dílů.

Kdo šetří, má za tři, říká známé přísloví. Pomáháte firmám šetřit náklady. Jak konkrétně a s jakým výsledkem?
Naše řešení zjednodušeně řečeno přinášejí vždy lepší a přesnější měření a/nebo řízení procesů. Tím přímo šetříme zákazníkům nemalé peníze. Například návratnost před několika měsíci instalovaných procesních analyzátorů plynů v hodnotě přes 1 mil. Kč byla u klienta kratší než 3 měsíce. V jiné výrobní firmě jsme instalací měření na vstupu ušetřili 2 mil Kč ročně na vstupní surovině. A tak bych mohl pokračovat. Z toho důvodu si myslím, že by se o naše řešení měli zajímat především finanční ředitelé firem, ti to nejvíce ocení.

Na vašich www stránkách jsem se dále dočetl, že realizujete velice zajímavé vědecko-výzkumné projekty pro své zákazníky ve spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami v Ostravě a v Olomouci. Řekněte nám o nich něco více.
Projekty v oblasti výzkumu realizujeme ve spolupráci s 

  • Katedrou automatizační techniky a řízení, strojní fakulta, VŠB - Technická Univerzita Ostrava 
  • Společnou laboratoří optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Projekty se týkají hlavně využití bezkontaktních optických metod měření různých fyzikálních veličin v průmyslu.

Jedním z hlavních projektů byl vývoj bezkontaktního měření profilu při válcování žhavých ocelových bezešvých trubek pomocí laserových skenerů, který vyústil v podání patentové přihlášky.

V současné době máme rozpracován projekt bezkontaktního měření clonek ve dně šachty jaderného reaktoru s využitím laserové technologie, která má pracovat pod vodou a navíc pod vlivem silného radioaktivního záření.

Pracujeme i na dalších projektech, spojení s univerzitami je pro nás velkým přínosem nejen při vývojové práci, ale také jako zdroje potenciálních nových odborníků.

Univerzitní odborníci jsou pro nás zdrojem znalostí hlavně v oblastech, kde komerční sféra téměř nezasahuje, to znamená propojení teorie a laboratorních experimentů s praktickými aplikacemi.

Toto propojení se ukazuje jako klíčové při realizaci našich výzkumných a vývojových záměrů.

Oblast vývoje a výzkumu je považována za klíčovou sféru pro budoucí rozvoj firmy, což samo o sobě znamená mít tým kvalifikovaných odborníků. Přitom zájem o technické obory u nás klesá. Daří se vám získat specialisty do VaV, ale i na další pozice?
Není to snadná věc. Zaměstnáváme i cizince na pozici SW Developer a také ve vývoji. Důležité je, že naše potřeby vždy pokryjeme, máme šikovnou personalistku.

Máte zpracovanou politiku kvality a životního prostředí, na jaké hlavní směry se v ní zaměřujete?
Ano máme. Zaměřujeme se na následující: dodávat zákazníkům služby v kvalitě, termínu a rozsahu v souladu s jeho požadavky, a tím uspokojovat jeho potřeby. Cílem je udržovat nulovou úroveň vad a reklamací jako výkonnostní standard. Máme dlouhodobou a systematickou péči o kvalitu a životní prostředí a zabezpečujeme funkčnost, efektivnost a neustálé zlepšování systémů řízení QMS/EMS a jejich vnitřních procesů.  Stanovujeme environmentální cíle a cíle kvality a plníme požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a výrobků na složky životního prostředí, zejména efektivním hospodařením s energií a vstupními materiály.

V čem je podle Vás hlavní výhoda nabídky společnosti, již řídíte, ve srovnání s podobnými firmami?
Určitě v hluboké technické znalosti našich lidí a vlastním vývoji a výzkumu. Dále to jsou dlouhodobé zkušenosti v několika již zmíněných oborech. S oblibou na prezentacích říkám, že tam, kde ostatní končí, my začínáme. Jsme skutečně schopni řešit řadu okrajových aplikací, do kterých se naše konkurence nepouští.

Jaké máte plány do budoucna, jak by měla společnost podle Vás vypadat v době, kdy bude slavit „Kristovy narozeniny“, místo nynějších 22 jí bude už 33 let?

Zatím máme plány na roky 2015-2018. Cílem pro toto období je organický růst společnosti o 15 % ročně. V roce 2018 budeme mít 26. narozeniny a naším záměrem je mít stabilizovaný systém řízení, jehož základy jsme položili již dnes a který plynule překlene postupný odchod zakladatelů do důchodu. Jsou to totiž experti, kteří svoje znalosti musí předat dalším pracovníkům. V jednom případě jsme již daleko, je tady dlouhodobý souběh, v dalších nás to teprve čeká.  Takže naše 33. narozeniny budou ovlivněny i tím, jak zvládneme určité přechodové stavy, což by ale pro firmu v oboru regulace a měření měl být řešitelný úkol. Žijeme v čase, kdy porevoluční zakladatelé mnoha firem předávají svůj majetek a zkušenosti následovníkům. A dobře tyhle procesy zvládnout, to je úkol pro manažery, je to nejen o strategii, ale hodně o koučování a péči o lidské vztahy. A to je můj hlavní úkol.

Celý článek ke stažení zde:

CI_Instalací měření_paskov RMT_CI_SABLONA.pdf