Jaderné odpady máme a v případě nesouhlasu obcí musí vláda rozhodnout o hlubinném úložišti

Na otázky CzechIndustry odpovídá Vítězslav Jonáš, předseda výkonného výboru Energetické Třebíčsko
 
Energetické Třebíčsko je spoluautorem Dukovanské výzvy z července tohoto roku. Co vás motivovalo k jejímu sepsání?
To, že se blížily poslanecké volby a my jsme chtěli, aby definitivně o výstavbě nových jaderných bloků v Dukovanech rozhodla stávající vláda. Hrozí totiž, že nová vláda se k tomuto zásadnímu rozhodnutí nemusí dostat včas.
Jaká na ní byla reakce?
Žádná. Nestáli jsme premiérovi Sobotkovi a ani ministrovi průmyslu Havlíčkovi za jakoukoli odpověď.
Máme Státní energetickou koncepci, Národní akční plán rozvoje jaderné energeticky v ČR, Stálý výbor pro jadernou energetiku, vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, takže teoreticky by se věci měly hýbat kupředu. Podle reakcí z regionů tomu tak není.  Alfou a omegou jsou tedy klíčová rozhodnutí na úrovni vlády. Která?
Zásadní rozhodnutí vlády o výstavbě s jednotlivými termíny úkolů s milníky zahájení stavby v roce 2025 a najetí provozu nejpozději v roce 2035. S tím souvisí investiční model, který bude použit a pravidla pro výběr dodavatele. Minulá vláda totiž rozhodla jen o přípravě s tím, že definitivně rozhodne až po stavebním povolení tj. v roce 2025 a to je špatně a pozdě.
Pokud vím, tak společnost ČEZ systematicky pracuje na přípravě výstavby nového bloku v Dukovanech. Bez rozhodnutí vlády, jak už o tom byla řeč, jsou její aktivity dosti omezeny. Je tomu tak?
Ano je tomu tak. Dovedete si třeba představit firmy, které bude stát příprava do výběru dodavatele obrovské úsilí a peníze a přitom se dozví o výstavbě až za 7 let?
Kromě již zmíněného investičního modelu a pravidel pro výběr dodavatele je klíčové rozhodnutí o volbě lokality pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren. Při nedávné diskusi jste v této souvislosti hovořil o selhání politiků. Můžete to konkretizovat?
Třeba to, že bývalý ministr průmyslu Mládek sdělil, že si nedovede představit, že bez souhlasu obcí se může na jejich území řešit hlubinné úložiště. Mládkovi jsme vyčinili. Ale představte si, že nový ministr MŽP toto zopakoval nedávno a navrhuje ministru průmyslu, aby v lokalitách, kde není souhlas, došlo k ukončení průzkumu. Selhání politiků spočívá v tom, že nemohou toto slibovat, když dobře vědí, že jaderné odpady už v obou elektrárnách máme a že v případě nesouhlasu musí vláda na základě geologických průzkumů rozhodnout.
Byl jste starostou obce Dukovany v době, kdy se rozhodlo o výstavbě dlouhodobého skladu vyhořelého paliva v areálu jaderné elektrárny. Ne všichni tehdy souhlasili s jeho výstavbou, přesto se stavělo. Není někdy třeba ze strany vlády takříkajíc bouchnout do stolu?
To je přesně ta zodpovědnost státu a vládních politiků. Tehdy v Dukovanech nedošlo k souhlasu ze strany obce Dukovany. Přesto vláda rozhodla a vzala si tak zodpovědnost na sebe a nám jen vyhověla v bezpečnostních parametrech stavby.
Není žádným tajemstvím, že po roce 2022 může nastat situace, kdy budeme mít v ČR nedostatek elektrické energie. Je to skutečná hrozba nebo jen mediální bublina?
Je to skutečná hrozba. Tohle přesně potvrzuje již schválená energetická koncepce. Po odstavení uhelných elektráren je to téměř jistota.
Jaderná elektrárna Dukovany je v dobré kondici, může být ještě v provozu řadu let. Jak je to s její životností?
Elektrárna dovršila svou projektovou životnost, to je 30letý provoz. V současné době již má povolenou licenci na dvou blocích a na bloky 3, 4 žádá o povolení. Nicméně žádné auto nejezdí do nekonečna. A to obzvlášť platí o jaderné elektrárně. Rok 2035 jako ukončení provozu byl stanoven s ohledem na technickou životnost bloků.
Když něco nejde nebo se nechce, aby to šlo, tak obvykle za to „může“ Brusel. Do jaké míry na něj musíme brát ohledy v případě výstavby nových zdrojů v ČR? Příklad z Maďarska, ale i z Finska dokládá, že v tomto případě jsme takříkajíc pány situace.
S kolegy z regionu jsem před dvěma lety nejdůležitější instituce navštívil. Všude nám sdělili, že výstavba jaderných elektráren je výlučně v kompetenci jednotlivých členských států a jejich státních energetických koncepcí. Je jen důležité, abychom doložili Bruselu, že nové elektrárny v ČR budou bezpečné a že dodavatele vybereme transparentně.
O výstavbu v Dukovanech se uchází šest firem, mezi nimi i z Koreje a Číny. Přitom jsem se setkal s názorem, že jsou takříkajíc do počtu, protože jejich reaktory nemají licenci pro Evropu. Jak tomu tedy je?
Do toho se plést nebudu. Ale podle informací, které nám sdělili na kulatých stolech, které jsme s Korejci i Číňany pořádali, nám sdělili, že potřebné licence při výběrovém řízení doloží.
Jaké dopady může mít stálé odkládání rozhodnutí o výstavbě nových bloků na jaderný průmysl, výzkum a vysoké školství?
To je jednoduché. Zanikne jaderný průmysl i jaderné školství. Nikdo již nechce čekat déle na rozhodnutí. Žádné firmy nebudou mít důvod držet své jaderné know-how do nekonečna. Žádný student se nepřihlásí na jaderné studium. Nicméně tento stav už nastává.
Když shrneme vše předcházející, jaký je vzkaz cca 200 000 obyvatel regionu nové vládě?
Nová vládo, vy už čas nemáte. Vy už jste zdědili velké zpoždění v přípravě. Celý region věří, že časové ztráty doženete a že v 1. pololetí roku 2018 rozhodnete. Nic jiného nám nezbývá, než věřit, že tato vláda to dokáže. První rozhovory s premiérem Babišem a ministrem průmyslu Hünerem tomu nasvědčují. (prosinec 2017)