Jsme součástí skupiny Toyota, a proto vše podřizujeme vysoko nastavené laťce systému kvality a efektivity výroby

Jsme součástí skupiny Toyota, a proto vše podřizujeme vysoko nastavené laťce systému kvality a efektivity výroby,

řekl CzechIndustry Petr Novák, ředitel závodu a jednatel společnosti Koyo Bearings Česká republika.

 

Pane řediteli, co vše vyrábíte a kde vaše produkty nacházejí uplatnění?

Společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., se sídlem v Olomouci, je součástí japonské nadnárodní společnosti JTEKT Corporation. Olomoucký závod se zaměřuje na výrobu jehličkových a válečkových ložisek a výrobu kladek pro automobilový průmysl, strojírenství a poprodejní sektor. Ve výrobním portfoliu máme více než 2500 různých typů ložisek. Montují se do převodovek, motorů, systémů řízení, kol, brzd, startérů v automobilovém průmyslu, vysokozdvižných vozíků, kompresorů, brzdných systémů a další produktů. Podíl exportu tvoří 98 %, v Evropě nejvíce vyvážíme do Německa, Itálie, Švédska, Francie a Španělska.

Při výrobě ložisek se využívají následující výrobní procesy - soustružení, vrtání, frézování, kalení, broušení, honování, praní, značení a montáž. Závod disponuje cca 200 stroji, zejména soustružnickými automaty, vrtacími a frézovacími centry, automatickou kalicí linkou s chlazením do solné lázně, bruskami na čela, vnější průměry, vnitřní průměry, honovacími stroji, pračkami, konzervováním, laserovým značením a montážními stroji.

Společnost je certifikovaná dle ISO TS 16949, ISO 18001 a ISO 14001. Obdržela rovněž řadu certifikací od zákazníků v automobilovém průmyslu. Jsme členem České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, dále Krajské a Okresní Hospodářské komory a Sdružení automobilového průmyslu. Tato členství nám zajišťují přístup k nejnovějším informacím v regionu i oboru našeho podnikání a zároveň vybízí firmu aktivně participovat např. na připomínkování zákonů, podpoře rozvoje technického vzdělávání apod.

 

Jak dlouho podnikáte?

Společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., byla založena v prosinci roku 2000, v průběhu následujícího roku postavila v Olomouci nový moderní závod. Disponuje pozemkem o výměře 35 000 m2, přičemž zastavěná plocha zabírá 12 000 m2. Pro případnou expanzi tak máme k dispozici další volný pozemek. Dnes zaměstnáváme v olomouckém regionu 440 kvalifikovaných pracovníků. Dalším zhruba dvěma stovkám pracovníků v regionu dáváme práci tím, že pro nás smluvně vykonávají různé strojírenské nebo servisní činnosti.

 

Proč si mateřská společnost vybrala Olomouc, jaké byly začátky vašeho podnikání?

Počátky podnikání byly těžké, a to především z pohledu rozjezdu výroby v oblasti přesného strojírenství (přesnost v tisícinách milimetru). Při výběru investiční zóny firma zvažovala regiony, kde může působit dlouhodobě. Stěžejními kritérii byla tradice průmyslové výroby ve zvolené oblasti, odpovídající infrastruktura, dostupnost kvalifikované pracovní síly.

Česká republika zvítězila v porovnání s okolními státy především z důvodu kvalitně připravené investiční zóny, výborné spolupráce s Magistrátem města Olomouce a tradici strojírenské výroby v blízkém okolí.

Ruku v ruce s výstavbou závodu byly zahájeny náborové aktivity. V této fázi se firma potýkala s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců v oblasti obrábění kovů, konkrétně ložisek. V rámci České republiky působil v té době jediný výrobce ložisek se sídlem v Brně.

Naše požadavky na praxi v oboru spojené s potřebou znalosti cizích jazyků vyústily ve zdlouhavé a náročné zaškolování místních lidí. Zkušené inženýry jsme získali na Slovensku, kde funguje více výrobců ložisek, další odborné pracovníky jsme posílali na půlroční zaškolení do sesterského závodu v Německu, kde se naučili vyrábět ložiska přímo v provozu.

Následný rozjezd výroby byl velice pečlivě naplánován s ohledem na požadavek našich koncových zákazníků v automobilovém průmyslu. Ti vyžadují schválení vzorků před spuštěním hromadné výroby.

Co však bylo hlavní motivací pro výstavbu závodu v ČR, konkrétně v Olomouci, byla bezesporu větší konkurenceschopnost v porovnání se západní Evropou a blízká dostupnost k některým z našich zákazníkům působícím ve střední a východní Evropě. Olomoucký závod si v rámci své historie, kdy

změnil 3 majitele, vybudoval velmi silnou pozici v porovnání s jinými sesterskými závody a rovněž ve svém oboru podnikání, a to především díky neustále se zlepšujícím ekonomickým výsledkům.

 

Co považujete za vaši hlavní přednost ve srovnání s konkurencí?

Snažíme se naše aktivity vidět z dlouhodobé perspektivy. Vždy zvažujeme, jaký přínos a efekt bude mít pro naše zákazníky plánovaná změna. Celý proces jejich oslovování a následná spolupráce s nimi začíná již v raném stadiu výzkumu a vývoje, kdy naši technici navštěvují přední automobilky a dodavatele v automobilovém průmyslu s cílem najít další alternativy jak zlepšit kvalitu konkrétních aplikací, do kterých se ložiska Koyo montují.

Ať už z pohledu životnosti, zátěže, tření, vyrobitelnosti, tak samozřejmě i nákladů. Na základě těchto diskusí dostáváme od zákazníků poptávky na ložiska do dalších aplikací, jako jsou motory a převodovky. Díky tomu nabízíme nová uplatnění našich ložisek, která splňují potřeby zákazníků. Příkladem takové spolupráce, kdy se nám podařilo získat významnou zakázku v automobilovém průmyslu, jsou například dodávky ložisek do vyvažovacích systémů do motorů Daimler, Land Rover a Jaguar, dodávky ložisek do nových převodovek automobilek VW/Audi a Iveco.

V současné době se zaměřujeme na dodávky pro rok 2017 a další léta. V rámci nich přicházíme s novými technologiemi, které nabízí zákazníkům inovativní řešení a vyrobitelnost v naprosto přesné kvalitě. Příkladem tohoto přístupu byl rok 2014, kdy jsme investovali do nových technologií v Olomouci 150 mil. Kč. To se projevilo v našich výsledcích, kdy závod neobdržel žádnou závažnou reklamaci od zákazníků, a to díky pečlivě nastavenému systému kvality a finální kontroly výrobků. Od majitele korporace JTEKT jsme za náš přístup obdrželi ocenění za kvalitu, kdy jsme byli z 16 sesterských závodů vyhlášeni jako nejlepší právě v této oblasti.

Pro podporu vývojových aktivit v České republice slouží vlastní výzkumné a vývojové centrum se sídlem v Brně s moderním technickým vybavením a kvalitním know-how. Zaměřujeme se na činnosti v oblasti vývoje nových a úpravy stávajících výrobků, testování, designu, simulace, tribologie a analytických měření.

 

Na které segmenty trhu se soustředíte a kde všude se můžeme setkat s vašimi výrobky?

Částečně jsem to řekl v předcházejících odpovědích. Hlavními odběrateli závodu jsou zákazníci převážně z automobilového průmyslu. Například Renault, VW, PSA, Daimler, Land Rover, Jaguar, Iveco, Scania, ZF, Getrag nebo strojírenští výrobci jako John Deere, Bosch, Faivelley, AGCO a mnoho dalších.

Zákazníky získáváme přes celosvětovou síť prodejců a aplikačních techniků, kteří s nimi spolupracují na rozvoji nových technologií. Dále pak aktivně oslovujeme naše stávající a potencionální odběratele na výstavách a veletrzích, na dnech otevřených dveří. Důležitou součástí jsou i pravidelné návštěvy u zákazníků. Uvědomujeme si, že bez proaktivní účasti bychom nebyli úspěšní.

Víme, že s našimi zákazníky musíme spolupracovat již od samotného začátku. Podílíme se na inovacích nejen u nich, ale i na projektech u nás v závodě. Vytváříme tak přidanou hodnotu našim zákazníkům a současně dlouhodobě podněcujeme inovativní prostředí v našem závodě, kdy klademe důraz na nové, moderní technologie a nejnovější prvky řízení výroby

Za nejdůležitější prodejní artikl považujeme naše jméno – tzn. naši značku na trhu. Jsme součástí skupiny Toyota (korporace JTEKT je obchodovaná na akciovém trhu v Tokiu, kde je největší akcionář naší společnosti Toyota Motor Corporation), proto vše podřizujeme vysoko nastavené laťce systému kvality a efektivity výroby. V podstatě nabízíme japonskou kvalitu v českém provedení.

 

Co považujete za největší úspěch, kterého jste dosáhli?

Především to, že jsme se dokázali bez větších problémů vypořádat se změnami majitelů. Zvláště v případě přechodu od amerického vlastníka na japonského, kdy se jedná o zcela odlišnou kulturu a styl řízení společnosti. Zaměstnanci v relativně krátké době pochopili základní pilíře JTEKT production systému, který vychází z filozofie Toyoty. Dokáží aplikovat tyto poznatky do každodenní praxe, což se odráží na našich výsledcích. Potvrzením toho je fakt, že v olomouckém závodě je ryze český management, což je pro japonské společnosti nevídané. Rovněž po prvních dvou letech ukončili svoji působnost dva japonští kolegové, kteří měli pomoci českým pracovníkům pochopit filozofii JTEKT production systému s vysvětlením, že velice dobře zvládáme očekávání a požadavky řízení závodu a výroby a proto není nutná žádná další japonská přítomnost. Přístup vedení společnosti je významným

oceněním pro všechny zaměstnance, neboť jsme z 16 závodů v Evropě jediní, kde není přítomen japonský kolega či kolegyně. Tento fakt není obecně pro japonské společnosti zvykem.

Jako další úspěch vnímáme výbornou spolupráci s odborovou organizací OS.KOVO, která u nás působí od samotného počátku. Vzájemné korektní vztahy s představiteli odborů vedly k tomu, že odborově organizovaní zaměstnanci olomouckého závodu se např. v minulosti neúčastnili stávek organizovaných centrálou OS.KOVO, tzn. nenarušili provoz závodu.

 

Naopak, s kterými hlavními problémy se potýkáte?

Stejně jako řada dalších strojírenských firem zápasíme s nedostatkem technických pracovníků. Poslední dobou se situace dostala na bod mrazu, kdy musíme přijímat do výroby nedostatečně kvalifikované zaměstnance, což pro nás znamená zvýšené náklady na zdlouhavé zaškolování. Velice proto oceňujeme angažovanost vlády, Sdružení automobilového průmyslu, Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory v podpoře technického vzdělávání. My sami se snažíme technické vzdělávání podporovat tím, že bereme studenty regionálních středních škol a učilišť na roční praxe.

 

Jaké máte podnikatelské plány do budoucna?

I když je olomoucký závod součástí nadnárodní korporace, vytváří si svoji vlastní vizi a strategii, kterou je: „Náš závod je odhodlán být závodem bezpečným a šetrným k životnímu prostředí, vyhledávaným zaměstnavatelem a významným partnerem pro zákazníky, dodavatele, místní komunitu a všechny ostatní obchodní partnery. Usilujeme o to být lídrem na trhu a vyvoleným závodem pro naše zákazníky v automobilovém průmyslu, strojírenství a poprodejním sektoru v produktovém portfoliu jehličkových ložisek, válečkových ložisek a výrobě kladek“. Naše cíle jsou zaměstnancům pravidelně připomínány, tvoří nedílnou součást jejich každodenní práce.

Kromě obecné vize máme zpracovanou dlouhodobou strategii, v níž se zaměřujeme na investice a projekty až do roku 2019. Strategie je rozdělena dle témat, soustředí se na oblasti jako je kvalita, inovativní technologie, zkrácení dodacích termínů zákazníkům, větší flexibilita, BOZP a životní prostředí, zaměstnanecké vztahy a další.

Ve střednědobém horizontu firma plánuje navýšit tržby o 15 % a prolomit v roce 2016 jejich hranici ve výši miliardy korun. V následujících třech letech chceme investovat do inovativních řešení stávajících technologií či jejich modernizace 300 milionů Kč. Závod prochází za plného provozu významnými změnami, které jsou viditelné na každém kroku.

 

Několikrát jste získali prestižní ocenění Zaměstnavatel roku a další. Znamená to, že zaměstnanci jsou až na prvním místě?

Titul „Zaměstnavatel olomouckého kraje“ jsme získali již pětkrát. Vážíme si i dalšího ocenění firmy jako Společnosti přátelské rodině. Audit, který proběhl v roce 2014, potvrdil, že praktikujeme rovné přístupy a slaďujeme potřeby zaměstnavatele s ohledem na potřeby našich zaměstnanců.

Firma provádí pravidelné průzkumy spokojenosti, které se v intervalu tří let opakují a poskytují tak zaměstnavateli zpětnou vazbu od zaměstnanců. Můžeme tak porovnávat výsledky průzkumů z jednotlivých let a analyzovat trendy vývoje. S výsledky ankety aktivně pracujeme a přijímáme nápravná opatření vedoucí ke zlepšení případných negativních oblastí.

Kromě pravidelných průzkumů spokojenosti máme nastavený vysoký standard interní komunikace, která působí obousměrně – tedy nejen k aktivnímu předávání informací zaměstnancům, ale i k jejich motivaci sdělovat zaměstnavateli oficiální či anonymní formou nejrůznější podněty.

V oblasti péče o zaměstnance nabízíme široké portfolio neformálních akcí. Podporujeme jejich sportovní aktivity, v rámci sponzoringu vyčleňujeme část financí na podporu akcí v regionu, které umožňují našim zaměstnancům další výhody. Je to například podpora nejrůznějších kulturních akcí, na které mají vstup zdarma. V rámci náborů mohou naši zaměstnanci doporučit nové kolegy do výroby, čímž mohou ovlivnit svůj pracovní kolektiv.

 

Jak se konkrétně promítá odpovědnost společnosti vůči veřejnosti a komunitě ve městě a kraji?

Aktivně se zapojujeme do charitativních projektů. Od počátku svého působení v regionu jsme podpořili více než 20 miliony korun různé charitativní projekty. Mezi ně patří například sponzorská podpora nákupu sanitky a inkubátorů pro fakultní nemocnici v Olomouci, výstavba azylového domu

pro ženy v tísni, dětské hřiště, řada projektů určených na ochranu týraných, opuštěných nebo jinak znevýhodněných dětí a mnoho dalších.

Kromě akcí, které pořádají externí organizace, se firma snaží do charity aktivně zapojovat i své zaměstnance. Ať už sbírkami oblečení pro organizaci Člověk v tísni, tak např. finančními sbírkami na podporu lidí žijících v oblastech postižených povodněmi apod.

Koyo také intenzivně spolupracuje s vybranými středními školami a odbornými učilišti v regionu a také umožňuje vysokoškolských studentům zpracovávat závěrečné práce podle našeho zadání. Za úspěch pak považujeme přijetí takového studenta do hlavního pracovního poměru po ukončení školy.

 

Můžete uvést konkrétní příklady, kterými přispíváte ke zlepšování životního prostředí?

Firma se přihlásila do projektu Zodpovědná firma. Ten má za cíl zabezpečit třídění odpadu v závodě. Naši zaměstnanci se do něj aktivně zapojili a odpad se u nás třídí v provozu i v kancelářích. Závazek, který jsme si dali, přesahuje cíle tohoto projektu. Od roku 2019 nebudeme vyvážet žádný recyklovatelný odpad na skládky.

Dalším příkladem zlepšování dopadu na životní prostředí je odsolovací zařízení v kalírně, kdy při procesu kalení používáme solnou kalící lázeň. Ta se v určitém stadiu znečištění musí vyměnit a znečištěná se likviduje. Výměna přináší kromě ekologické zátěže i finanční náklady spojené s poplatky za likvidaci. V minulém roce jsme proto investovali do zařízení, které je schopné ze solné lázně odpařit vodu a samotnou regenerovanou sůl pak můžeme po jednoduchém vyčištění znovu použít pro kalící proces. Eliminuje se tak nutnost likvidace znečištěného tekutého solného roztoku.

Ve vybraných částech výrobní haly a administrativní budovy jsme vyměnili klasické zářivkové trubice za LED osvětlení. Některá pracoviště jsme vybavili senzory pohybu, takže se rozsvěcují jen v případě pohybu osob. V rámci výrobních hal jsou dlouhé světelné řady nad stroji rozpojeny a svítí pouze ty, pod nimiž aktuálně probíhá výroba. To vše v součtu přináší úsporu energie.

Do zlepšování podmínek životního prostředí se zapojuje i oddělení údržby, které řeší v rámci svých projektů snižování spotřeby olejů u strojů a snižování úkapů od nich.

O tom, že zlepšování podmínek životního prostředí bereme opravdu zodpovědně, svědčí i speciální tým pracovníků, který se pod mým vedením schází 1x měsíc a řeší další otázky ekologizace výroby. Pracujeme přitom s měřitelnými ukazateli, jako je spotřeba elektrické energie, vody, recyklace, odpady apod.

Obecně v závodě vedeme zaměstnance k úspoře nákladů například na tisk, zavedli jsme povinnost oboustranného tisku dokumentů, používáme recyklovatelný papír, v sociálních zařízeních máme instalovány pákové baterie, úsporné splachovače, pro manipulaci používáme namísto naftových elektrické vysokozdvižné vozíky.

                                                                                                                Celý článek ke stažení zde:

                                                                  CI1504_06_08_Jsme součástí skupiny Toyota_CI_SABLONA.pdf (655405)