Karel Kučera: Zahraniční investoři už vědí, že Česká republika není pouze levnou montovnou

Agentura CzechInvest působí v České republice již 24 let. Za tu dobu přivedla do země téměř 1300 zahraničních investičních projektů, zprostředkovala investice za více než 895 miliard korun, a zasloužila se o vznik 235 tisíc nových pracovních míst.

 

O tom, jak se v současnosti daří získat investory, jaké specifické požadavky je potřeba splňovat a kdo u nás nejčastěji investuje, jsme hovořili s generálním ředitelem Agentury

pro podporu podnikání a investic CzechInvest Karlem Kučerou.

 

V roce 2015 CzechInvest zprostředkoval do České republiky investice za 45 miliard korun. Kolik nových pracovních míst by měly tyto investice vytvořit?

V loňském roce se nám povedlo dojednat 106 investičních projektů, ať už zcela nových investic nebo expanzí stávajících projektů. Vytvořit by měly úctyhodných 14 040 nových pracovních míst. Velkým plusem je, že 2,5 tisíce z nich je plánováno v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, to znamená v regionech, které se dlouhodobě potýkají s vysokou mírou

nezaměstnanosti.

 

Do jakých odvětví směřovala většina investic?

Největší podíl investic mířil tradičně do sektoru výroby motorových vozidel, tedy do automobilového průmyslu, poměrná část také do kovodělného, kovozpracujícího

a elektronického průmyslu. Pozorujeme však významný nárůst investic v oblasti ICT, technologických center a center strategických a business služeb. Téměř ve třetině všech případů se jednalo o hi-tech projekty. Zahraniční společnosti se tak po úvodní fázi konečně

snaží plně využít velkého potenciálu našich lidí. Ten tkví v jejich znalostech a kvalifikaci.

 

Které země mají o naše investiční prostředí zájem?

Není překvapením, že v České republice chtějí významně investovat tuzemské společnosti. Pomineme-li české firmy, tak největší objem dojednaných investic pochází například z Německa či ze Spojených států, a z asijských států třeba z Koreje nebo Japonska. Dvojnásobný nárůst registrujeme u investic z Číny. V minulosti CzechInvest zprostředkovával z této země investice maximálně do 500 milionů korun ročně, loni to bylo více než 1,1 miliardy korun. V jednání jsou navíc další, které by do České republiky mohly

přinést přes 5 miliard korun.

 

Už jste to částečně předestřel. Jakou výši CzechInvestem zprostředkovaných investic očekáváte v roce 2016?

Nejde nám o objem, ale o pracovní místa, ideálně v zajímavých oborech s potřebou vyšší kvalifikace. Cílem v tomto roce je zhruba 10 000 nových pozic, ideálně opět do regionů, které to potřebují z hlediska vysoké nezaměstnanosti nejvíce.

 

V poslední době se řeší situace v OKD. Moravskoslezský kraj je jedním z regionů, který už i tak vede boj s vysokou nezaměstnaností. Může CzechInvest pomoci?

Na řešení vyšší nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje se CzechInvest v rámci své agendy dlouhodobě podílí. Při dojednávání nových investic s novými pracovními místy, je v tomto ohledu spolu s Ústeckým krajem prioritou. Situace v OKD nás nutí úsilí ještě zvýšit.

 

Máte konkrétní plán?

Letos na jaře CzechInvest ve spolupráci s vládním zmocněncem pro Moravskoslezský kraj zkoumal mezi tamními podniky a nově příchozími poptávku po pracovních místech. Z průzkumu vyplývá, že firmy mají v plánu nabírat zaměstnance, a to řádově tisíce lidí v horizontu roku a půl. V případě přechodu současných zaměstnanců OKD je však potřeba vzít v potaz potřebu rekvalifikace, řešení bariér zdravotní zátěže z bývalého zaměstnání a také podporu motivace zůstat v pracovním procesu. Situace vyžaduje koncepční řešení na úrovni

vlády ČR a zapojení dalších ministerstev. Hlavní neznámou je samozřejmě čas. Nejvhodnější by byl řízený útlum těžby, nikoli náhlá změna.

 

Jsou u nás ještě vhodné volné lokality, kde je investory možné umisťovat?

Je pravda, že s tím pomalu začínáme mít problém, protože příhodná místa docházejí. Stává se, že investor přijde s požadavkem lokality o deseti nebo patnácti hektarech, upřesní, co by měl pozemek splňovat, a my mu často můžeme nabídnout pouze jednu, či maximálně dvě lokality. Vybudované průmyslové zóny jsou v Česku již z 81 procent zaplněny, a proto hledáme nové vhodné lokality. V současné době vláda například řešila vznik průmyslové zóny Nad Barborou na Karvinsku nebo Bochoř u Přerova.

 

V roce 2014 byla významně snížena podpora státu ve formě investičních pobídek. Jak na tuto změnu reagovali a reagují investoři?

Snížení finanční podpory ze 40 na 25 procent nám získání investorů do země znesnadnilo a stále znesnadňuje. Ve srovnání s minulostí ale zase máme více investorů, kteří chtějí investovat i bez investiční pobídky. V loňském roce o pobídky nežádalo přes 30 procent z nich, přitom v roce 2014 jich byla ani ne polovina. Museli jsme vůči investorům zvýšit aktivitu, a také poskytujeme lepší servis, například rychlostí vyřizování projektů a kvalitou informací. Zhruba o 15 procent více našich pracovníků je v přímém kontaktu s klienty přímo v místě potřeby.

 

Čím je Česká republika pro investory především zajímavá?

Kromě známých faktorů jako je výborná geografická poloha s přístupem na západní i východní trhy a dobré podmínky pro rozvoj podnikání, oceňují zahraniční podnikatelé zejména vysoce kvalifikovanou pracovní sílu za rozumnou cenu, která je stále dostupnější

 

než jinde. Češi jsou kreativní a poradí si s mnoha problémy, což oceňují zejména britští a američtí investoři. Důležitá je také podpora státu. Naše politické prostředí hodnotí investoři jako podnikatelsky vstřícné a hlavně stabilní. Zmínit je potřeba i komplexní infrastrukturu, která je pro velké investice nutností a Česko jí zcela jistě disponuje. V neposlední řadě je to pak klientský servis, který naše agentura na vysoké úrovni investorům poskytuje.

 

Celý článek ke stažení zde:

CI02_2016_07_Karel_Kucera_CZECHINVEST_CI_SABLONA.pdf