Kde peníze z fondů EU pomáhají? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči

Během září proběhne napříč Českou republikou sedm dnů otevřených dveří u příjemců podpory z evropských fondů. Návštěvníci se mimo otevření běžně nepřístupných provozů mohou těšit na celou řadu aktivit, včetně soutěží pro děti i dospělé, přednášek nebo fotokoutku.
„Minulý rok jsme slavnostně otevřeli pro veřejnost formou Dne otevřených dveří první dva projekty podpořené z evropských fondů – laserové centrum a továrnu na výrobu tradičních českých hraček. Obě akce zaznamenaly enormní úspěch, zúčastnilo se jich celkem přes 5 tisíc návštěvníku. Rozhodli jsme se tedy v otevírání projektů pokračovat, aby se lidé mohli přesvědčit, kam peníze z EU putují a že jsou smysluplně využívané,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Olga Letáčková.
Program každého dne otevřených dveří je specifický a odpovídá zaměření daného projektu a lokalitě. Na všech akcích si přijdou na své děti i dospělí. Čeká na ně bohatý doprovodný program zahrnující soutěže, workshopy, přednášky, ukázky výroby a exkurze do běžně uzavřených provozů či fotokoutky. Na každém z dnu otevřených dveří se představí i další příjemci podpory z evropských fondů z okolí. Podrobný program včetně možnosti přihlásit se na kapacitně omezené přednášky a exkurze naleznete po kliknutí na název příjemce dotace. Více na www. mmr.cz (1.8.2018)