Koncept malého jaderného reaktoru z Řeže zaujal v Atlantě

Konference, kterou každoročně organizuje Nuclear Energy Insider (člen FCBI Energy Ltd.), patří mezi nejvýznamnější setkání k problematice malých modulárních jaderných reaktorů na světě. Letošní, už osmý ročník za účasti tří stovek odborníků ze dvou desítek zemí představil nové technologické poznatky a aktuální stav výzkumu a vývoje v této oblasti.
Česká stopa v Atlantě
S projektem malého modulárního jaderného reaktoru s názvem Energy Well (Studna energie) přijeli letos do Atlanty i odborníci ze společností Centrum výzkumu Řež (CVŘ) a ÚJV Řež (členové Skupiny ÚJV), kde se této oblasti dlouhodobě věnují. Výsledky dosavadní práce na konceptu představili Marek Ruščák, vedoucí oddělení Termohydraulické výpočty CVŘ, Otakar Frýbort, vedoucí oddělení Energetika a fúzní technologie CVŘ a Josef Pilát vedoucí Strojního oddělení z divize ENERGOPROJEKT PRAHA, ÚJV Řež.
Český stánek i prezentace projektu sklidily v Atlantě velký ohlas a řada firem na místě projevila zájem účastnit se na dalším vývoji. Zástupci společnosti X-Energy, podílející se na výrobě paliva TRISO, diskutovali o možnostech jeho využití v Energy Well. O potenciálu možné spolupráce hovořili také představitelé firem z Francie a Švédska i další účastníci konference.
Co je Energy Well?
Koncept Energy Well představuje návrh malého modulárního vysokoteplotního reaktoru s nízkým výkonem kolem 20 MWt, chlazeného tekutými solemi (primární chladivo: FLiBe, sekundární chladivo: NaBF4 a terciární chladivo: superkritické CO2). Jeho design je založen na unikátních znalostech dosažených v ČR třemi generacemi jaderných inženýrů. Kombinace dlouhé životnosti, snadné transportovatelnosti (všechny tři okruhy - primární, sekundární i terciární lze přepravovat jako oddělené jednotky) a jednoduché konstrukce reaktoru s velkým důrazem na bezpečnost má široký rozsah použití. Takové dodávky elektrické energie a tepla budou využitelné například pro odsolování a čištění vody, zajištění dodávek energie pro uzavřené komunity nebo pro systémy ukládání energie prostřednictvím výroby vodíku. Tým Skupiny ÚJV předpokládá, že už za tři roky by mohl představit studii proveditelnosti a predesign projektu. Přestože lze ve světě napočítat nejméně čtyři desítky projektů malých jaderných reaktorů, z nichž některé už pokročily do fáze žádosti o licenci (např. americká NuScale Power), není český projekt bez šance uspět na reálném trhu. Systematický výzkum reaktorů chlazených tavenou solí se uskutečňuje pouze ve Spojených státech, v Číně a právě v České republice. Důležitým mezníkem tohoto výzkumu byl v roce 2012 podpis memoranda o porozumění mezi Ministerstvem energetiky Spojených států amerických a českým Ministerstvem průmyslu a obchodu o v podpoře spolupráce právě v oblasti fluoridových technologií. V rámci této spolupráce byla poskytnuta České republice, jako jedinému zahraničnímu partnerovi, z Oak Ridge National Laboratory sůl FLIBE (směs fluoridů lithia a beryllia 
s isotopem 7Li), která tvoří základ experimentů realizovaných na výzkumném jaderném reaktoru LR-0 v CVŘ.
Projekt ENERGY WELL má unikátní potenciál vytvořit pro český průmysl obchodní příležitosti s vysokou přidanou hodnotou 
a podpořit udržení a rozvoj národních jaderných kompetencí.