Kontrola Potravinářské inspekce ukázala nízkou kvalitu dovozových sýrů – nevyhověl každý čtvrtý

Na základě nevyhovujících výsledků minulých kontrol uskutečnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) cílenou kontrolní akci zaměřenou na segment přírodních polotvrdých sýrů původem ze zahraničí. K nejznámějším druhům polotvrdých sýrů patří mezi tuzemskými spotřebiteli eidam, čedar, gouda a další.
V rámci cílené kontrolní akce inspektoři SZPI zkontrolovali celkem 121 vzorků přírodních polotvrdých sýrů, laboratorní analýze bylo podrobeno 64 výrobních šarží. Z 64 šarží laboratorní rozbor prokázal nevyhovující parametry u 15 šarží, což představuje téměř čtvrtinu. Podíl nevyhovujících vzorků i typy pochybení ukazují, že řada zahraničních výrobců stále nevěnuje kontrole jakosti potravin určených pro trh v ČR dostatečnou pozornost.
U 9 vzorků rozbor prokázal vyšší než deklarovaný obsah soli, u 4 vzorků nižší než deklarovaný podíl sušiny na hmotnosti výrobku a u 3 vzorků nižší než deklarovaný podíl tuku v sušině. Sušina a tuk v sušině patří ke klíčovým parametrům jakosti sýrů a je-li skutečný podíl sušiny nebo tuku v sušině nižší, než kolik uvádí výrobce na obalu, jedná se klamání spotřebitele. Vyšší než deklarovaný obsah soli ve výrobku představoval u některých vzorků až masívní nedodržení výživových údajů z tabulky výživových hodnot, kterou musejí výrobci povinně uvádět na obalu.
Přehled všech nevyhovujících vzorků viz tabulka níže. Potravinářská inspekce zveřejnila přehled všech hodnocených vzorků i na portálu Potraviny na pranýři v sekci Tematické kontroly, kde je k dispozici i fotodokumentace.
Vzorky inspektoři odebrali u 13 kontrolovaných osob – maloobchodních prodejců - zejména zástupců velkých obchodních řetězců. S kontrolovanými osobami zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty.
Vzhledem k neuspokojivým výsledkům kontrolní akce bude kontrolní tlak SZPI v segmentu dovozových polotvrdých sýrů pokračovat i v budoucnu. (21.8.25018)