Kontroly ČOI na MFF v Karlových Varech

Česká obchodní inspekce se během konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zaměřila na dodržování zákonů při nabídce a prodeji zboží. Inspektoři provedli 117 kontrol a v 56 případech zjistili jejich porušení. „Nejčastěji prodejci nedodrželi správné míry nápojů a hmotnosti pokrmů. Oproti roku 2017, kdy k rozdílům v předražení docházelo u každé druhé kontroly a bylo až v desítkách korun, došlo v letošním roce ke zlepšení. Až na vzácné výjimky dosahovaly rozdíly v předražení několik málo korun,“ říká ředitel regionální ČOI Jan Řezáč.    
Česká obchodní inspekce Karlovarského a Plzeňského kraje se v minulém týdnu zaměřila na obchodníky, kteří využili vysoké návštěvnosti Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. ČOI provedla 117 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 48 procentech. Nejvíce prodejci porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Jednalo se především o nedodržení míry nápojů a hmotnosti pokrmů. Ve dvou případech inspektoři zaznamenali předražení až o 100 Kč. V jednom případě nebyla spotřebiteli dolita čtvrtina nápoje a nedodána polovina pokrmu. Ve druhém případě provozovatel nedodržel hmotnost pokrmu. Další významnější předražení, které se týkalo nepřesné míry alkoholického nápoje, bylo v hodnotě 50 Kč. Ostatní předražené nákupy dosahovaly jednotek korun. Další porušení se týkala nápojových a jídelních lístků, které byly pouze v cizím jazyce. Dále spotřebitel nebyl řádně seznámen s cenou či mírou nápojů nebo na provozovně chyběla úředně ověřená měřidla a cejchované sklo.
Ve spolupráci s Ústeckým a Libereckým inspektorátem ČOI bylo během festivalu provedeno několik kontrol zaměřených na prodej alkoholu mladistvým. Ve třech případech byl mladistvému alkohol prodán. Ve dvou případech se jednalo o prodej tvrdého alkoholu a v jednom případě o míchaný nápoj Spritz.
Inspektoři ČOI na místě uložili 32 pokut v celkové výši 67 tisíc korun. Dalších 24 případů bude řešeno v rámci správního řízení. 
Česká obchodní inspekce dlouhodobě monitoruje dodržování právních předpisů na jednotlivých ročnících Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V porovnání s rokem 2017, vyhodnotila chování prodejců na letošním MFF příznivěji, jelikož v minulém roce procento zjištění přesáhlo 60 procent. V letošním roce to bylo necelých 48 procent. Nedodržení míry nápojů a hmotnosti pokrmu, až na výjimky, dosahovaly jednotek korun. V roce 2017 se inspektoři s předražením setkávali častěji, a to u každé druhé kontroly, rozdíly byly až v desítkách korun.  (11.7.2018)