Logistika je nedílnou součástí každého businessu

Logistika je nedílnou součástí každého businessu

Každé průmyslové odvětví má svá specifika. Jednou z věcí, která ale platí pro všechny stejně, je nutnost dopravit zboží k zákazníkovi a to tak, aby ho měl právě včas, na požadovaném místě a v perfektním stavu. Moderní logistika však umí mnohem víc, povídali jsme si o tom s ředitelem DB Schenker, Tomášem Holomouckým.

Jak se dnes daří oboru logistiky? S čím se nejvíce potýká?

Logistika je velmi závislá na vývoji ekonomiky a průmyslové výroby, díky tomu i v našem oboru zaznamenáváme v posledních letech mírný růst. Přestože na trhu není dopravní a skladová kapacita, chybí řidiči i kvalitní zaměstnanci, např. skladníci, tak se dlouhodobě zaměřujeme na zvyšování kvality, propustnosti a kapacity naší sítě. U nás, v DB Schenker, v současnosti rozšiřujeme skladové kapacity, a to přibližně o 20 tisíc metrů čtverečních. V sedmi lokalitách už rozšiřování probíhá formou zvětšení stávajících terminálů nebo stavbou úplně nových logistických center. Tyto lokality pečlivě vybíráme a následně vyhodnocujeme řadu parametrů pro možný budoucí rozvoj. Změny chystáme i v kamionové dopravě. Plánujeme navýšit počet linek a některé spoje napřímit; stalo se to už u linek do Německa, Rakouska nebo Francie.“

Chystáte změny i v jiných formách dopravy, například po železnici?

Neřekl bych změny, ale spíše další vylepšení. Budeme dále klást co největší důraz na využití kombinované přepravy, tedy té, kdy část dopravy proběhne po železnici a část po silnici. Vždy ale záleží na konkrétních požadavcích zákazníka a dopravních možnostech do cílové destinace. Vynikajícím příkladem takového řešení je přeprava zásilek z Číny, kde očekáváme nárůst objemu právě železniční kontejnerové přepravy.

Jaké cesty pro přepravu z Číny se v současnosti využívají nejvíce?

Nejprve si musíme ujasnit, v jakém kontextu se pohybujeme. Z Číny se k nám do ČR v roce 2014 dovezlo zboží za zhruba 360 miliard korun. To je zlomek ohromného množství zboží, který putuje do Evropy. V důsledku takové ekonomické aktivity logicky dochází k postupnému vyčerpávání dopravních kapacit a následnému zpoždění dodávek zboží. Dalším důležitým faktorem je to, že Česká republika se nachází ve vnitrozemí, čímž odpadá možnost přímé námořní přepravy, kontejnery se z přístavů k nám vozí po železnici nebo na kamionech. V DB Schenker jsme schopni z a do Číny přepravit po železnici kontejner za tři týdny, což je dvakrát rychleji než po moři. Navíc je železniční přeprava šetrnější k životnímu prostředí. Pokud klient nemá železniční vlečku, je možné dopravu kombinovat s kamionovou přepravou a v režimu door-to-door přivézt zboží přesně tam, kam klient požaduje.

Vnímáte nějaké obecné vývojové trendy v oblasti logistiky?

Jedním z trendů, které na poli logistických služeb v poslední době pozorujeme, je odklon od malých firem a příklon k těm velkým, které jsou schopné realizovat větší úspory z rozsahu, investují do dalšího rozvoje, moderních technologií a bezpečnosti. Daří se především

logistickým firmám, které mají vizi, kvalitní řízení a umějí odhadnout budoucí vývoj a možná rizika.

Jak hluboké bude podle vás propojení moderních technologii a logistiky?

Vývojově-technologické trendy můžeme pouze odhadovat, jelikož za 15 let může být všechno úplně jinak. V současnosti je hodně skloňovaným pojmem takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce, Průmysl 4.0, chcete-li. Budou se hlavně zrychlovat a rozšiřovat služby v souvislosti s individualizací výroby. Postupně bude docházet k plné automatizaci a tím pádem se ještě více zvýší efektivita logistiky. Člověk ale z logistického procesu úplně nezmizí, bude potřeba systém naprogramovat, vyhodnocovat, kontrolovat atd. Jelikož ubyde lidská pracovní síla, po navrácení počátečních investičních nákladů bude systém cenově efektivnější. Úroveň automatizace, kterou DB Schenker využívá, je již nyní na vysoké úrovni. Automaticky navádění roboti například přiváží pojízdné regály třídící linky.

Logistické sklady tedy budou zcela automatizovány a pouze udržovány v chodu hrstkou programátorů?

Víceméně ano. Myslíme si, že v horizontu 20 let bude zapotřebí pouze asi jedna desetina současného skladového personálu. U části tohoto personálu navíc ani nebude potřeba jejich fyzická přítomnost na pracovišti. Sklady také budou čím dál více využívat 3D tiskárny. Tím se úplně změní tok zboží na trhu. Když bude například klient poptávat nějakou součástku, jednoduše mu ji přímo ve skladu vytiskneme na 3D tiskárně, čímž celý proces zjednodušíme a urychlíme. Takový projekt již běží u našich kolegů v Německu, kde se na 3D tiskárnách vyrábí součástky pro ICE vlaky. Náklady na takové vybavení budou pravděpodobně relativně vysoké, ale v dlouhodobém horizontu se vyplatí.

Bude se logistika nějak měnit i mimo sklady?

Rozhodně. Díky tzv. internetu věcí bude možné, že spolu budou přístroje komunikovat, objednávat zboží, dělat inventury nebo sledovat pohyb zásilek 24 hodin denně. Již zmíněná individualizace povede k efektivnějšímu využití přepravního prostoru. V té souvislosti je možné, že vznikne nový koncept „městské kontejnerové dopravy“, tedy malých krychlových kontejnerů, které se velikostí přizpůsobí nákladu a bude je tak možné přepravovat i v centrech měst. Bude to ještě zajímavé.

 

Zelená logistika

Odpovědnost vůči životnímu prostředí je nedílnou součástí strategie společnosti DB Schenker, ve které má bohaté zkušenosti. V rámci celé korporace má za cíl snížit emise CO2 o 20 % do roku 2020, proto také v Česku vybudoval tři terminály se železniční vlečkou a zákazníkům více nabízí kombinovanou nebo železniční přepravu. Snížit energetickou náročnost a zmenšit zátěž na životní prostředí se snaží také při výstavbě poboček a terminálů, kde využívá například solární energii. V příštím roce také rozšíří počet nákladních i osobních automobilů s pohonem na CNG.

Jak DB Schenker snižuje uhlíkovou stopu

- Zákazníkům dlouhodobě doporučuje železniční nebo kombinovanou přepravu.

- Vlečka DB Schenker v Pardubicích za 5 let provozu přepravila půl milionu tun zboží, díky čemuž se ušetřila cesta 21 tisícům kamionů, které by vyprodukovaly o 600 tun CO2 více

- DB Schenker využívá osobních i nákladních vozů na CNG.

- V sídle společnosti v Rudné u Prahy otevřel vlastní CNG plnicí stanici.

- Do logistických center, jako například v Boru u Tachova, jsou instalována LED svítidla, která ušetří 30 až 40 % elektrické energie oproti běžnému osvětlení.

- Ve finském terminálu nedaleko Helsinek se využívá solární energie k nabíjení baterií vysokozdvižných vozíků.

- Logistické centrum v německém Oldenburgu využívá geotermální energii a na svůj provoz spotřebuje čtyřikrát méně energie, než kolik produkuje.

- Zákazníci DB Schenker mohou plánovat přepravy podle odhadovaného dopadu na životní prostředí, a sice díky kalkulátoru emisí EcoTransIT.

- DB Schenker vytvořil novou měrnou jednotku ECO2PHANT, která odráží spotřebované emise CO2 během přeprav. Jeden ECO2PHANT má stejně jako dospělý slon 5 t, jen s tím rozdílem, že jde o tuny CO2.

- DB Schenker získává po celém světě ekologická ocenění – např. rakouskou cenu Innovation Award za unikátní systém osvětlení GreenWarehouse, druhé místo v soutěží Energy Globe Awards 2015 za snižování emisí v Klagenfurtu nebo cenu letecké společnosti Lufthansa v rámci 4. ročníku Dne péče o klima.

Celý článek ke stažení zde:

CI1504_10_11_Logistika je_CI_SABLONA.pdf (558286)