Ministerstvo průmyslu a obchodu pomáhá podnikatelům s přípravou na GDPR

Semináře a konference, nové webové stránky i praktická příručka. Nejen takto pomáhá Ministerstvo průmyslu a obchodu podnikatelům s přípravou na GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které začíná v celé Evropské unii platit 
25. května. Cílem MPO je šířit osvětu a informovanost o GDPR mezi podnikateli a co nejvíce jim tak usnadnit přechod na nová pravidla. Všechna opatření projednává resort s podnikatelskými svazy, komorami 
a asociacemi.
Ministerstvo průmyslu a obchodu je zodpovědné za podnikatelské prostředí, a proto věnuje GDPR značnou 
a intenzivní pozornost již od minulého roku. Uvědomujeme si, že jde o legislativu, která bude mít významný dopad na každého podnikatele, zejména pak na malé a střední podniky a živnostníky,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner.
Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá bezplatné regionální semináře, které organizuje ve spolupráci s CzechInvestem, Hospodářskou komorou ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tyto semináře se setkaly s velkým ohlasem, od listopadu se jich zúčastnilo cca 1500 podnikatelů a MPO bude v jejich pořádání pokračovat i po 25. květnu, kdy nařízení vejde v účinnost.
Na webu MPO vznikla rubrika věnovaná GDPR. Konzultace poskytují i regionální kanceláře CzechInvestu. MPO také vytvořilo a distribuuje leták „GDPR v kostce,“ který slouží k základní orientaci a doporučuje firmám, jak se na nové nařízení připravit. Povinnosti vyplývající z GDPR pro jednotlivé podnikatele se neodvíjejí od velikosti podnikatelského subjektu (podle unijní definice pro malé a střední podniky), ale od činnosti, kterou provádí, a od množství osobních a citlivých dat, které k tomu shromažďuje.
Ministerstvo také vydalo „Příručku pro přípravu malých a středních firem na GDPR“, která byla připravena ve spolupráci s externími odborníky. Tato metodika obsahuje modelové situace zejména malých a středních firem a přináší návody k řešení. Poradenství a pomoc pro podnikatele nabízejí také podnikatelské svazy, rozvojové agentury a komory. Většina služeb, které Ministerstvo průmyslu a obchodu s těmito hospodářskými partnery poskytuje, je zcela zdarma. MPO spolupracuje i na Akademii GDPR, kterou druhým rokem realizuje se Svazem průmyslu a dopravy ČR.