Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude víc zabývat výzkumem a inovacemi

Efektivní využívání evropských, národních, krajských i soukromých peněz. To je cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (tzv. Národní RIS3 strategie), kterou má od dubna nově na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Převod činností z Úřadu vlády se uskutečnil na základě usnesení kabinetu č. 168 ze 14. března 2018. Díky nové gesci posiluje role MPO v oblasti vědy, výzkumu a inovací.  Tzv. Národní RIS3 strategie nyní spadá pod ministerskou sekci nazvanou Technologie 4.0 a tvoří tak základ nového systému a koncepce podpory aplikovaného výzkumu.
„Nejen v oblasti výzkumu a inovací je třeba plně využívat znalostní potenciál České republiky. Pomáhá to snížit nezaměstnanost a posílit konkurenceschopnost,“ říká ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner a dodává: „Z Národní RIS3 strategie vycházejí ty krajské, které jsou částečně koordinované právě na celorepublikové úrovni.“    
„V Národní RIS3 strategii se letos mají aktualizovat klíčová odvětví a trendy národního hospodářství, které lze využít k posílení výzkumné a inovační kapacity České republiky,“ říká ředitel odboru ekonomických analýz Ministerstva průmyslu a zástupce náměstka pro řízení Sekce technologií 4.0 Martin Hronza a dodává: „I proto se v prvním čtvrtletí konalo druhé setkání Národních inovačních platforem, sdružených právě v rámci Národní RIS3 strategie.“ 
Debaty o nových příležitostech ve výzkumu a inovacích se členy Národních inovačních platforem, kterými jsou zástupci podnikatelské a výzkumné sféry, a dále také státní správy, budou pokračovat. Mimo jiné má dojít k tzv. mid-term evaluaci Národní RIS3 strategie, která se má vládě ČR předložit do konce června příštího roku. Rovněž bude třeba nastavit systémové podmínky po roce 2020, kdy skončí programové období 2014-2020 z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), s kterými je Národní RIS3 strategie významně funkčně propojena. (1.5.2018)