MMR na Zemi živitelce pořádá seminář o budoucnosti našeho venkova

Ministerstvo pro místní rozvoj v pátek 24. 8. opět pořádá v rámci veletrhu Země živitelka 2018 v Českých Budějovicích půldenní odborný seminář. Hlavním tématem letošního 45. ročníku agrosalónu je „100 let českého zemědělství“. MMR se v semináři „Podpora obnovy a rozvoje venkova v ČR“ nejen ohlédne do minulosti, ale zaměří se především do blízké budoucnosti.
MMR své činnosti prezentuje na výstavě pravidelně od roku 1996 a vždy při této příležitosti úzce spolupracuje s dalšími aktéry působícími v oblasti rozvoje venkova - například se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Národní sítí Místních akčních skupin ČR, Svazem měst a obcí ČR nebo Sdružením místních samospráv ČR.
Seminář se koná 24. 8. 2018 dopoledne a je určen především pro zástupce venkovských obcí, a samozřejmě všem, kdo mají zájem o správu věcí veřejných na venkově. Kromě zástupců Ministerstva pro místní rozvoj na něm vystoupí například i přednášející z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze, Sdružení místních samospráv ČR nebo Spolku pro obnovu venkova ČR. Na závěr celého semináře proběhne panelová diskuze, jejímž tématem bude budoucnost podpory venkova z Evropských strukturálních investičních fondů. Na seminář je nutná registrace. (8.8.2018)