MPO opět podpoří spolupráci firem s výzkumnými organizacemi na vývoji unikátních technologických řešení

Nová výzva v programu TRIO byla vyhlášena 3. září 2018, příjem žádostí bude otevřen až do konce října tohoto roku.
MPO vyhlašuje novou veřejnou soutěž na podporu projektů průmyslového výzkumu v klíčovém programu podpory TRIO. Chceme se i do budoucna soustředit na podporu propojení funkčních výzkumných center s firmami tak, aby výsledky excelentního českého výzkumu byly využity k vývoji unikátních produktů, díky nimž české firmy uspějí na globálních trzích, uvedla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková.
Program TRIO podporuje projekty průmyslového výzkumu a vývoje řešené podniky ve spolupráci s výzkumnými organizacemi, a to v následujících oblastech tzv. klíčových technologií (Key Enabling Technologies – KETs): fotonika, nano- a mikroelektronika, nanotechnologie, pokročilé materiály, průmyslové biotechnologie a pokročilé výrobní technologie. Každý projekt musí končit výsledkem uplatnitelným v praxi (např. prototypem, ověřenou technologií atd.).
Program tak přímo přispívá k posílení konkurenční pozice českých podniků v řadě hospodářských odvětví. V předchozích třech výzvách MPO z tohoto programu podpořilo celkem 348 projektů v objemu podpory více než 4,3 mld. Kč.
Ve vyhlášené soutěži bude pro uchazeče o dotaci k dispozici cca 1,7 mld. Kč na celou dobu řešení projektů. Ty mohou být maximálně čtyřleté s termínem ukončení nejpozději v prosinci 2022. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na webu MPO v rubrice Podpora výzkumu a vývoje, kde jsou  uvedena upozornění na odlišnosti, které uchazeče o podporu ve čtvrté soutěži čekají ve srovnání se soutěží předchozí. V rámci snižování administrativní zátěže byla například odbourána nezbytnost dodání některých písemných dokladů. (4.9.2018)