MPO přímo informovalo o GDPR 1500 podnikatelů ve všech krajích, vzdělávací semináře budou pokračovat

Úspěšnou sérii 13 regionálních seminářů Ministerstva průmyslu a obchodu a CzechInvestu ke GDPR zakončil seminář v Plzni. Celkem se tak podařilo předat informace 1500 podnikatelům ve všech krajích. Akce se setkala se takovým ohlasem, že v nich ministerstvo bude pokračovat i po 25. květnu, kdy nařízení o ochraně osobních údajů začne platit v celé Evropské unii.
„Ministerstvo průmyslu a obchodu je velmi aktivní v oblasti GDPR, snažíme se společně s hospodářskými partnery o maximální informovanost podnikatelů přímo v regionech a v těchto aktivitách budeme pokračovat i poté, kdy nařízení vejde 
v účinnost,“ říká ředitel Odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu Pavel Vinkler a dodává: „Podnikatelům, zejména těm nejmenším, doporučujeme využit podpůrných aktivit MPO či podnikatelských svazů, které jsou poskytovány zdarma.“
Ještě v roce 2017 zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickýn centrem ČR dva semináře 
v Praze a Ostravě. Na ně pak navázalo dalších 13 seminářů v letošním roce. Zástupci MPO na nich informovali například o vytvoření nové rubriky k GDPR na webu MPO, o projednávání tématu na Podnikatelské radě, o podpoře osvěty na seminářích a konferencích i o možnosti získat informace k GDPR v regionálních kancelářích CzechInvestu.
Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu v neposlední řadě informovali účastníky seminářů také o letáku „GDPR v kostce,“ který nabízí základní orientaci v problematice, či o vydání Příručky pro přípravu malých a středních firem na GDPR, která byla připravena ve spolupráci s externími odborníky a bude zveřejněna na webu MPO v nejbližších dnech.
Účastníci seminářů byli seznámeni také s právními a IT aspekty GDPR, které prezentovali odborní zástupci příslušných organizací. Výhodou a předností seminářů byla zejména možnost diskuse k problematice se specializovanými odborníky. Jak 
k tématu GDPR, tak k tématu kybernetiky a počítačové bezpečnosti, zaznívaly v průběhu všech seminářů konkrétní dotazy účastníků, což dokládá jejich zájem o co nejlepší přizpůsobení se nařízení. Aktuality z každého semináře jsou k dispozici na webových stránkách MPO. Prezentace jednotlivých řečníků jsou uloženy na webu CzechInvestu. (20.4.2018)