Na konferenci pořádané Platts zaznívala kritika myšlenky dalších dodavatelů paliva pro VVER

Dodávky alternativních dodavatelů jaderného paliva pro reaktory evropských jaderných elektráren, vyrobených podle ruských (sovětských) projektů, neodpovídají účelu z řady příčin, zejména pokud jde o ekonomické aspekty a otázky bezpečnosti, konstatovali účastníci kulatého stolu, který proběhl v rámci 10. evropské konference Plattso jaderné energetice v Bruselu.

Dříve se předpokládalo, že evropské společnosti využívající jaderné elektrárny s reaktory ruské výroby VVER musí mít minimálně dva dodavatele jaderného paliva. Takové schéma podporuje americký výrobce jaderného paliva společnost Westinghouse. Přitom mezinárodní experti několikrát sdělili, že taková pozice neodpovídá svobodným a spravedlivým tržním vztahům. Účastníci kulatého stolu tuto myšlenku podrobili kritice.

"Mohou vzniknout ekonomická rizika," sdělil Christopher Granville, jeden ze zakladatelů analytické služby TrustedSources. Jde o to, že odběratelé mají zájem o vysoce kvalitní a osvědčené palivo a spolehlivého dodavatele. Navíc nejsou záruky, že druhý výrobce, budoucí "smluvní dodavatel", také předloží výhodné podmínky a dodá palivo odpovídající kvality.

Kromě toho, jak vyšlo najevo během kulatého stolu, při použití paliva jiné výroby v reaktorech ruské (sovětské) výroby mohou vzniknout rizika z hlediska dodržování dohod v oblasti jadrné bezpečnosti.

Představitelka agentury pro dodávky Evropského společenství pro jadernou energii (Euratom) UteBlohm-Hieber, která na akci vystoupila, řekla, že Euratom ze svého úhlu pohledu nepožaduje povinnost mít dva a více dodavatelů paliva. "Tuto otázku musí řešit sami provozovatelé elektráren," prohlásila.

 

Ilustrační foto archiv