Nabídky aukcí energie – novodobý trik „šmejdů“

Česká obchodní inspekce zaznamenává v posledních měsících zvýšený počet podání na energetické aukce a podobné smlouvy, na základě kterých jim má být zprostředkován výhodnější dodavatel elektřiny či plynu. Spotřebitelé si stěžují například na smluvní pokuty, které jsou jim účtovány, pokud podepíší s takovým „překupníkem energií“ smlouvu, ale následně odmítnou akceptovat vybraného dodavatele energie nebo od takové smlouvy chtějí odstoupit.
Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner k tomu říká: „Drtivá většina těchto nabídek navíc probíhá tak, že Vás osloví zazvoněním u dveří u Vás doma. Takové nabídky raději rovnou odmítejte, anebo si nechte čas rozmyšlení předtím, než cokoli podepíšete, ušetříte si starosti. Nejlepší je vyhledat si sami nejlevnějšího dodavatele energií a toho oslovit přímo,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu.
Po podrobném posouzení několika smluv, které má nyní Česká obchodní inspekci k dispozici, vedeme pro podezření na nekalou obchodní praktiku několik správních řízení, další desítky jsou ve fázi probíhajících kontrol,“ dodává Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.
Dobrý den, ukažte mi váš účet za elektřinu,“ i tak může začít nečekaná návštěva u Vás doma a základ budoucích potíží. Od obchodníka, který vám zazvonil u dveří, dostanete příslib úspory za energie, když s ním sepíšete smlouvu. Nicméně ani nevíte, koho vám tato osoba nabízí a svým podpisem předem stvrzujete, že si přesto takového nového – pro vás neznámého - dodavatele zvolíte. Navíc v případě, že si změnu dodavatele energií následně rozmyslíte, zprostředkovatel mívá ve smlouvě stanovené poměrně vysoké sankce. Cílem těchto „překupníků“ s energií nebývá snaha šetřit Vaše peníze, ale vydělat na Vás.
Někdy jsou tyto smlouvy dokonce uzavírány jen za účelem následného nárokování smluvních pokut, případně je jejich výsledkem uzavření nevýhodné smlouvy s novým dodavatelem, kdy tento nový dodavatel a zprostředkovatel jsou propojeni a předem domluveni.
Uvedené zprostředkovatelské smlouvy mohou vykazovat znaky nekalých obchodních praktik, což může posoudit příslušný inspektorát České obchodní inspekce na základě Vašeho podání. Mohou nastat také případy, kdy jsou ceny nově „vybraného“ dodavatele uvedeny bez DPH a vypadají tak na první pohled nižší než ve skutečnosti (porušení § 12 zákona č. 634/1992. Sb., o ochraně spotřebitele). 
Někteří překupníci stále užívají trik s „dárkem“. Tedy nestanoví ve smlouvách žádné poplatky za své služby a dokonce ani sankce, ale budou se Vám snažit ke smlouvě o dodávkách energií vnutit „dárek“ v podobě úsporných LED žárovek. Spolu s žárovkami, které dostanete obvykle za korunu (kterou často ani nevyžadují zaplatit), podepíšete také kupní smlouvu na tento „dárek“.  Součástí kupní smlouvy je však opět nepřiměřená sankce v případě odstoupení od smlouvy na dodávku energií a za LED žárovky je rázem nutné zaplatit a to často až 2 000 Kč. Doporučujeme požadovanou (extrémně vysokou) cenu za LED žárovky nehradit. Nicméně je v případě ukončení smlouvy o dodávkách energií povinností spotřebitele žárovky vrátit. Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, ale cena obvyklá v prodejní síti. 
V případech, kdy vznikne spor o obvyklou hodnotu žárovek, které spotřebitel podnikateli nevrátil, nebo je vrátil použité či poškozené, doporučujeme podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce. (22.5.2018)