Národní muzeum představuje novou tvář

Generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea bude již brzy u konce a s tím souvisí i plánování nových expozic, které budou otevřeny v letech 2019 a 2020. Během let 2017 a 2018 byli pečlivě vybráni architekti jednotlivých tematických celků pro Historickou budovu, Novou budovu i Spojovací chodbu. Národní muzeum nyní představuje podobu všech osmi témat nových expozic.
Jedná se o největší výstavní projekt v českých dějinách. Nové stálé expozice vycházejí ze sbírkového charakteru muzea, kdy se propojují historická a přírodovědecká témata. Zároveň využívají nejmodernější prezentační formy, audiovize i doprovodné interaktivity. Poprvé v historii tak budou expozice prezentovány jako jeden celek. Některým tématům se Národní muzeum do této doby ve svých expozicích nikdy nevěnovalo a k vidění budou i unikáty, které návštěvníci spatří úplně poprvé. Národní muzeum tak vytvoří přívětivé, moderní a interaktivní centrum volného času i vzdělávání.
Národní muzeum připravuje své nové stálé expozice se sedmi architektonickými studii. Původní soutěž na jednoho hlavního architekta expozic byla vyhlášena v roce 2015 a výsledky byly zveřejněny v roce 2016. Ty však byly v zápětí zpochybněny a soutěž byla pravomocně k 31. 5. 2017 zrušena ze strany ÚOHS pro nesoulad tehdejších podmínek ČKA se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž Národní muzeum tyto podmínky do zadání své soutěže použilo. Po tomto zrušení muzeum oslovilo na každé téma vždy tři vybraná studia – většinu z těch, jež se účastnila velké předchozí soutěže a byla v ní oceněna. Následně byla z tohoto procesu vybraná po prezentacích a diskusích s kurátory vítězná studia, kterým byly zadány studie interiéru na daná expoziční témata. V letošním roce byly uzavřeny smlouvy se všemi architekty.
V říjnu letošního roku bude částečně otevřena Historická budova Národního muzea a Panteon. Na jaře roku 2019 se počítá s celkovou kolaudací Historické budovy. Od listopadu roku 2019 budou mít příchozí možnost navštívit v Historické budově Národního muzea expoziční celky Příroda a Zázraky evoluce. Ve stejném termínu pak budou v Nové budově ke zhlédnutí další dvě témata, a sice Dějiny 20. století a Dětské muzeum. Samostatným expozičním celkem je Spojovací chodba, která bude též zpřístupněna od roku 2019. Od června 2020 budou mít návštěvníci možnost vstoupit i do dalších stálých expozic. V Historické budově se bude jednat o expozice sjednocené tématem Dějiny, dále pak téma Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti a v neposlední řadě Klenotnice a mincovní kabinet.
„Jsme si samozřejmě vědomi, že návštěva muzea není jen prohlídka expozic. Připravujeme proto do celého komplexu systém odpočinkových klidových zón, míst pro dětského návštěvníka, kavárny, knihkupectví a prodejnu suvenýrů. Zejména zastřešené dvorany Historické budovy Národního muzea budou připraveny pro relaxační potřeby návštěvníků. Počítáme tedy s trávením volného času v muzeu, včetně péče o návštěvníky se speciálními potřebami. Vedle 12 tisíců metrů čtverečních expozic budou v muzejním komplexu další 4 tisíce metrů čtverečních komunikací a volných zón,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
Národní muzeum nabídne svým návštěvníkům nová témata a přístupy, které jsou srovnatelné se světovou úrovní. Z podoby expozic, kterou návštěvníci znali do roku 2011, zůstane v prostorách umístěn exponát Plejtváka myšoka a zároveň část mineralogické expozice, která byla prohlášena za kulturní památku a stala se tak památkově chráněnou součástí Historické budovy. Ostatní části expozic budou zcela nové. Celkový rozpočet pro přípravu stálých expozic je ve výši 483 milionů korun a vystaveno bude i množství unikátních předmětů jako například již zmíněný největší exponát za sbírek Národního muzea kostra Plejtváka myšoka, nejdražší exponát, kterým je diamantový náhrdelník Naděždy Kramářové, nebo pokladnička, do které se vybíraly prostředky na postavení Národního divadla. Celkově bude vystaveno zhruba 80 000 sbírkových předmětů, což je o celou třetinu více, než tomu bylo před uzavřením Historické budovy a její následnou rekonstrukcí. Tomu odpovídá i nárůst plochy, která je určená expozicím, na 12 tisíc metrů čtverečních, což je o 4 tisíce více než byla původní rozloha expozic. Dohromady Národní muzeum představí 8 stálých expozičních celků.
Odbornými garanty expozic jsou ředitel Historického muzea Národního muzea Marek Junek a ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea Ivo Macek. Národní muzeum přitom při přípravě expozic spolupracuje s externími odborníky z Akademie věd ČR, univerzit i dalších muzeí a institucí, včetně zahraničních partnerů jako jsou Victoria a Albert Museum v Londýně či National Museum of Scotland v Edinburghu. Odborným konzultantem Národního muzea pro architektonickou podobu expozic je architekt Josef Pleskot. (19.7.2018)
Obr. Historické foto Národního muzea