Naše betonárny, které jsou v centru Prahy, mají navíc jednu obrovskou výhodu – jsou u břehu Vltavy. Díky tomu můžeme využívat ekologickou lodní dopravu kameniva,

 

řekl CzechIndustry Jakub Šimáček, jednatel a ředitel společnosti TBG METROSTAV

 

 

Pane řediteli, společnost TBG METROSTAV je významným hráčem na trhu s čerstvým betonem v Praze, od června jste převzal její vedení. Řekněte nám o ní více, v jaké je kondici?

Společnost TBG METROSTAV je jedním z největších výrobců betonu v pražském regionu. Firma samotná je ve velmi dobré kondici – veškeré stroje a technika jsou buďto téměř nové nebo těsně po rekonstrukci. Kromě toho disponuje přiměřeným kapitálem, který jí umožňuje další rozvoj. Značka TBG METROSTAV má mezi odbornou veřejností dobrý zvuk. A pracují u nás zkušení a své práci oddaní zaměstnanci. Takže asi dokonalá kombinace.

 

Jaká byla vaše profesní cesta do pozice jednatele a ředitele společnosti? Pokud vím, tak nejste v oboru žádným nováčkem.

Cesta do vedení byla opravdu dlouhá. U TBG METROSTAV nebo u jejích dceřiných firem pracuji od roku 1998. Začal jsem v dělnických profesích a postupně jsem prošel výrobou, obchodem a dnes odpovídám společníkům za firmu jako za celek.

 

Situace na trhu se mění, a to i s čerstvým betonem. Na co se chcete především soustředit, abyste byli lepší než konkurence i v příštích letech?

Především nesmíme usnout na vavřínech. Ve světě i u nás je spousta firem, které byly kdysi jedničkou ve svém oboru, a přesto dnes upadly v zapomnění. Buďto nezachytily trend a vydaly se špatným směrem nebo se jejich zaměstnanci a management domnívali, že jejich tržní pozice je tak silná, že se nemusí moc snažit a všechno jde vlastně samo.

 

Úspěšné jsou stále častěji ty firmy, které spolu s produktem nabízejí i kvalitní služby. To se týká i betonáren, čeho se především týkají?

Služby jsou v našem odvětví klíčovým faktorem. Beton a jeho kvalita jsou velmi důležité. I když je každý druh betonu v podstatě předepsán v platných normách a předpisech, je velký rozdíl, když vyrábíte beton tak, aby teoreticky, za ideálních podmínek splnil povinné parametry nebo když jej vyrábíte tak, aby své parametry splnil i při reálných podmínkách na stavbách. My jdeme samozřejmě tou druhou cestou a to je základ našeho dobrého jména.

 

Inovace se nevyhýbají ani výrobě betonu, je to jeden z pilířů, na kterých stavíte. V čem především spočívají?

Inovace jsou nesmírně důležité. V betonářském oboru je velký prostor pro rozvoj nových technologií a postupů. Nám se před pár lety například podařilo vyvinout ultra vysokopevnostní beton – UHPC, který jsme ve spolupráci s mateřskou společností Metrostav použili při výstavbě lávky přes Labe v Čelákovicích. Tato stavba pak obdržela několik ocenění. Jedním z nich bylo také první místo v kategorii Infrastruktura, v prestižní mezinárodní soutěži amerického betonářského institutu (ACI). Námi vyrobený beton dosahoval při měření hodnot až 240 MPa, což je přibližně 10x víc, než beton, který se používá na běžných stavbách bytových domů a administrativních budov.

Tunel Blanka se stal Stavbou roku 2016. Z tiskové zprávy v této souvislosti jsem se dočetl, že jste na jeho výstavbu dodávali inovativní betonové směsi. Můžete to konkretizovat?

Kromě běžných betonů jsme dodávali také stříkané betony pro primární ostění tunelů, dále samozhutnitelné nebo lehce zhutnitelné betony pro definitivní ostění a také jsme dodávali speciální vodonepropustný beton Permacrete pro vzduchotechnický kanál. Na tuto konstrukci působí vodní sloupec až 25 metrů a přesto voda do tunelu neprosákne. S úspěchem tento typ betonu využíváme v současnosti i na běžných stavbách podzemních garáží a v základech domů.

 

Bez zajímavosti jistě není, že se dá beton recyklovat...

Ano. Recyklovaný beton je žádanou surovinou, která se používá pro stabilizaci a výplně při výstavbě kanalizací, silnic, cyklostezek apod.

 

Tím jsme se dostali k ekologii. Je známo, že vaše společnost se jí věnuje ve velké míře. V jakých oblastech a s jakými výsledky?

Veřejnost si často představuje, že betonárna je ošklivý šedý průmyslový podnik, kde je rámus a prach, a kde sem a tam projíždějí nákladní automobily. Dnes je betonárna moderní provoz, který podléhá přísné legislativě. Tlakové zásobníky musí být vybaveny protiprachovými filtry, odpadní vody musí být zbaveny nečistot a chemikálií, přísné limity platí také pro hluk. Naše betonárny, které jsou v centru Prahy, mají navíc jednu obrovskou výhodu – jsou u břehu Vltavy. Díky tomu můžeme využívat ekologickou lodní dopravu kameniva. Kamenivo je dominantní složkou betonu a ročně ho touto cestou dovezeme stovky tisíc tun. Jedna loď uveze stejné množství materiálu, jako 30 nákladních kamionů. To jsou obrovské přínosy pro životní prostředí v Praze. Zdá se také, že lodní doprava obecně, získává podporu také z řad zástupců vedení města. Stále častěji se hovoří o zásobování centra loděmi nebo o odvozu stavební sutě a zeminy. To je skvělá zpráva i pro nás. Lodě, které nás zásobují, tak najdou uplatnění i při zpáteční cestě od nás směrem ven z Prahy. Mimochodem, právě takto fungují betonárny v centrech jiných evropských měst. Vzorovým příkladem je třeba Paříž se svou betonárnou na řece Seinně, téměř v centru Paříže.


S předcházející otázkou souvisí projekt omezování prašnosti silnic, čeho se týká?

Záleží nám na naší dobré pověsti, a i kdybych toto pominul, přijde mi samozřejmé, že by se každá firma měla také starat o své okolí. Proto jsme zakoupili vlastní čisticí vozidlo, které každý den objíždí naše provozy a čistí prostory betonárny i příjezdové komunikace, i když jsme jejich znečistění často ani nezavinili.

 

V červnu oslavila betonárna na Rohanském ostrově 50. narozeniny. Měla by být takříkajíc v předdůchodovém věku. Přitom paradoxně patří mezi nejmodernější nejen v hlavním městě, ale i České republice. Co vše zahrnovala „ozdravná kúra“, kterou prošla?

Rohanský ostrov, to je mezi betonárnami pojem. V provozu je již od roku 1967, kdy vyráběla beton pro výstavbu prvních úseků pražského metra. Dnes je to moderní míchací centrum, řízené elektronickým systém. Betonárna splňuje veškeré ekologické a provozní normy, má vysoce výkonnou čistírnu odpadních vod, odhlučněné kompresory a prachové filtry. K dispozici je také přístav pro nákladní lodě, které sem dopravují kamenivo pro výrobu. Před několika lety jsme celý areál skryly před zraky kolemjdoucích za zatravněný zelený val, na kterém jsou dnes již vysoké vzrostlé stromy a zeleň. Stromy tak nejen chrání občany před pohledem na ocelovou konstrukci betonárny, která se nemusí všem líbit, ale jejich hlavní funkcí je také omezit prašnost. V kombinaci s čisticím vozidlem se to daří dobře.

 

Které významné stavby v historii společnosti považujete za referenční a proč?

Všechny stavby jsou pro nás důležité a zajímavé. Každá stavba bude utvářet vzhled Prahy po dalších několik desetiletí. Je tedy příjemné, když vidím, že za naší prací a za prací našich zákazníků, zůstávají taková krásná díla, která slouží dalším lidem. Kdybych měl jmenovat, tak bych určitě zmínil pražské metro. Dodáváme beton pro jeho výstavbu již 50 let. Náš beton najdete ve stanicích Muzeum nebo I. P. Pavlova, které se budovaly jako první, v 70. letech, ale také na všech nově budovaných trasách, například do Letňan nebo do Motola. Beton od nás je také ve většině tunelů v hlavním městě – ve Strahovském, ve Zlíchovském, v Mrázovce i tunelu Blanka. Pěknými stavbami jsou také laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech, palác Národní nebo obchodní centrum Quadrio v Praze 1.

 

A pokud jde o dnešek, na které významné dodáváte beton se značkou TBG?

V současné době právě dokončujeme dodávky pro betonáže ústřední čistírny odpadních vod v Bubenči. Po dokončení bude mít Praha moderní čistírnu odpadních vod světového formátu.

 

Výstavba v Praze, zejména bytová, prožívá boom, mělo by tomu tak být ještě po řadu let. Takže se lidově řečeno o práci nemusíte obávat. Přesto, které jsou podle Vás hlavní výzvy v pohledu příští deseti let a jak se na ně připravujete?

Jak jsem již zmínil, nesmíme usnout na vavřínech. Máme rozpracované další projekty, které se týkají nejen oblasti vývoje nových vylepšených produktů, ale také zlepšování služeb zákazníkům. Směřujeme svou pozornost také na větší integraci interních procesů, což nám umožní pružněji reagovat na potřeby zákazníků, ještě více zpřesňovat časy dodávek a koordinovat logistiku zásobování betonem s pracovními postupy na stavbách. To přinese našim obchodním partnerům, společně s našimi kvalitními produkty, zajímavé finanční úspory. V neposlední řadě budeme pokračovat v neustálé modernizaci našich provozů, abychom i v budoucnu byli odpovědní k životnímu prostředí a abychom se právem řadili k moderním firmám v České republice.

 

 

Celý článek ke stažení zde:

CI1703_06_07_Naše betonárny_TBGMETROSTAV_CI_SABLONA.pdf