Nejlepší krátká videa k česko-saským projektům jsou připravena na hodnocení

Program spolupráce Česko-Sasko 2014-2020 se ve svém každoročním ohlédnutí tentokrát vydává novým směrem. Nejen nositelé projektů, ale i všichni další zájemci byli vyzváni, aby natočili krátká videa o výsledcích, kterých dosáhli díky poskytnuté dotaci. Videa tak nahradí tradiční „tabulky“ s čísly a popisy a díky tomu mnohem názorněji ukážou, jak se spolupráce mezi Českem a Saskem s podporou Evropské unie stále více rozvíjí.
Nyní je na čase vybrat ty nejlepší příspěvky. Všechny doručené videoklipy jsou dostupné pod heslem "Kooperationsprogramm Sachsen – Tschechien" na videokanálu YouTube a „těší se“, že obdrží spoustu „lajků“, aby mohly být prezentovány na letošní výroční konferenci, která se koná 5. září 2018.
„Právě na této akci, která se uskuteční v sousedních pohraničních obcích Vejprty a Bärenstein, bude šest nejlepších videoklipů prezentováno a odměněno. To vše se odehraje ve společně vybudovaném centru obou obcí, které bylo podpořeno v rámci přeshraničního projektu finančními prostředky EU v předchozím programovém období 2007 až 2013,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.   
Součástí akce budou také první neformální jednání o možném zaměření česko-saského přeshraničního programu a jeho struktuře po roce 2020. Během samotného programu se také uskuteční rozhovory se zajímavými osobnostmi z Krušných hor, pódiová diskuse o dlouhé a stále trvající cestě hornické kulturní krajiny Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO, hudební a kulturní příspěvky a "EU na dotyk".  
Pro přeshraniční projekty realizované společně příjemci dotací z Česka a Saska je až do roku 2020 k dispozici celkem 158 milionů eur pocházejících z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto prostředků financováno již 124 přeshraničních projektů částkou ve výši zhruba 145,1 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Veškeré informace k programu spolupráce a videosoutěži naleznete na:  www.sn-cz2020.eu (MMR 17.8.2018)