Novela zákona na ochranu klientů cestovních kanceláří nabyla účinnosti

Klienti cestovních kanceláří budou už o letošních prázdninách ještě více chráněni při svých cestách na dovolenou. 1. července totiž nabyla účinnosti nová právní úprava o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, kterou připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Díky ní tak každý zákazník před zakoupením zájezdu obdrží přesné informace nejen o nakupovaných službách, ale i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
„Novelu jsme připravovali s ohledem na co největší ochranu zákazníků cestovních kanceláří. Lidé za koupi dovolené vynaloží nemalé peníze, a tak si ji zaslouží prožít bez zbytečných stresů a nepříjemností. Jde o další krok v naší dlouhodobé snaze hájit zájmy klientů cestovních kanceláří co nejvíce,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Dne 1. července 2018 začal fungovat tzv. garanční fond. Roční příspěvek do garančního fondu bude činit 0,1 % z tržeb za zájezdy (popř. spojené cestovní služby). Novelou tak Česká republika plní směrnici EU. Díky srovnatelné právní regulaci ve všech členských státech EU a EHP (Evropského hospodářského prostoru) bude posílena jak ochrana zákazníků, tak i přeshraniční prodej zájezdů a cestovních služeb. (MMR, 1.7.2018)