Nový ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se ujal úřadu

Prezident Miloš Zeman 4. dubna na Pražském hradě jmenoval Jiřího Havlíčka do funkce ministra průmyslu a obchodu vlády České republiky. Do úřadu uvedl nového ministra předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Jiří Havlíček nejprve složil v Trůnním sále Pražského hradu do rukou prezidenta republiky předepsaný slib nově jmenovaného ministra vlády České republiky. Prezident Miloš Zeman předal ministrovi Jiřímu Havlíčkovi jmenovací dekret ministra vlády a pogratuloval mu ke jmenování.

"Na základě historické zkušenosti vám přeji, abyste jako nový ministr průmyslu pokračoval v doslova staleté tradici českého průmyslu," uvedl Miloš Zeman. "Přeji vám, abyste rozvíjel toto nahromaděné bohatství a nenechal ho vyhasnout kvůli nějakým hloupým ekonomickým

experimentům,“ dodal prezident.

 

Do úřadu ministra průmyslu a obchodu uvedl nově jmenovaného ministra Jiřího Havlíčka předseda vlády Bohuslav Sobotka. Po krátkém setkání v pracovně ministra oficiálně představil premiér nově jmenovaného ministra vedoucím pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jsem velmi rád, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dostává po třiceti pěti dnech, po které jsem byl pověřen řízením resortu, nového ministra. Jiří Havlíček působil na ministerstvu od roku 2014 v pozici náměstka, jeho agendu, stav úkolů i rozdělané práce tak velmi dobře zná. To je dobře, protože není čas na žádné rozkoukávání, nový ministr se musí co nejdříve pustit do práce a dokončit všechny důležité úkoly. Mezi ty hlavní řadím legislativní dokončení novely zákona o elektronických komunikacích. Tu bude dnes projednávat Sněmovna a její schválení je potřebné pro posílení práv spotřebitelů i zvýšení kvality mobilních služeb v naší zemi. Chci, aby se Jiří Havlíček věnoval rovněž zrychlení čerpání evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dalším úkolem je příprava a maximální urychlení procesu výstavby nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany, včetně příslušné změny stavebního zákona. Do konce je nutné dotáhnout změnu systému investičních pobídek s cílem přilákat do ČR investice s vyšší mírou přidané hodnoty. Už zítra se bude vláda zabývat řešením a stabilizací společnosti OKD, tady vítám, že se Jiřímu Havlíčkovi podařilo připravit návrh, který počítá s odpovědným řešením pod kontrolou státu,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Chtěl bych poděkovat panu premiéru Sobotkovi za to, že do mě vložil důvěru, že jsem vhodný kandidát na pozici ministra průmyslu a obchodu. Nesmírně si toho vážím, vím, že ten úkol, který je přede mnou, určitě není snadný. Křest ohněm začne už dnes odpoledne v Poslanecké sněmovně. Věřím, že budu úspěšný a že se nám podaří prosadit novelu zákona o elektronických komunikacích v prvním čtení,“ uvedl ministr Jiří Havlíček.

Deset hlavních úkolů nového ministra průmyslu a obchodu:

1. prosazení zákona o elektronických komunikacích (je zařazen jako první bod dubnového jednání Poslanecké sněmovny)

2. zrychlení čerpání prostředků v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

3. zrychlení procesu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany

4. změna systému podpory investic se zaměřením na investice s vysokou přidanou hodnotou příprava věcného záměru návrhu zákona o investičních pobídkách

5. podpora rozvoje vysokorychlostního internetu

6. zvyšování ochrany spotřebitelů a posílení kontrolních kompetencí ČOI

7. podpora exportu

8. podpora čisté mobility – naplňování Národního akčního plánu rozvoje čisté mobility

9. finalizace státní surovinové koncepce se zaměřením na hi-tech suroviny

10. modernizace ekonomiky a rozvoj Průmyslu 4.0

 

Celý článek ke stažení:

Nový ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se ujal úřadu.pdf