Novým směrem, kterým se ubíráme v oblasti automotive, je návrh a výroba přepravních obalů pro manipulaci s automobilovými součástmi

Na otázky CzechIndustry odpovídá Zdeněk Čermák, předseda představenstva Massag Bílovec
 
Společnost Massag se sídlem v Bílovci začala psát svou historii v roce 1828. V průběhu času se její výrobní program přizpůsoboval požadavkům trhu. S rozvojem produkce automobilů v Mladé Boleslavi se v Massagu ve druhé polovině 20. století rozjela výroba autodoplňků a dílů pro osobní automobily, která se dodnes zachovala. Co vše dnes můžete nabídnout automobilovému průmyslu?
Pamětníci si jistě vzpomenou na Škodu Favorit, pro kterou Massag vyráběl zpětná zrcátka. Ta, ostatně jako i zrcátka pro Škodu 120, naše společnost formou aftermarketu dodává dodnes. Pokud však máme na mysli sériové dodávky, tak Massag je v současnosti vyhledávaným dodavatelem povrchových úprav kovových součástí automobilů a to nejenom všeobecně prováděnou metodou galvanického zinkování, ale zejména prozatím ne příliš rozšířenou metodou pokovování kombinací zinku a niklu. I v oblasti kovovýroby je Massag stále dodavatelem sériových dodávek mechanických součástí jak osobních, tak i nákladních automobilů, kdy vzhledem k poměrně široké škále vlastních technologií jsme schopni nabízet i komplexnější sestavy než například jednoduché výlisky. Relativně novým směrem, kterým se společnost Massag ubírá v oblasti automotive, je návrh a výroba přepravních obalů pro manipulaci s automobilovými součástmi a to jak v rámci jejich mezivýrobní manipulace, tak i pro přepravu těchto dílců k odběrateli.
Ve stručnosti lze říci, že jste připraveni dodávat přepravní a skladovací obaly-kontejnery podle přání zákazníka 
z oblasti mobility?
Ano, zejména pokud se bavíme o jednoúčelových přepravních a skladovacích paletách, vyráběných na míru přepravovaným dílcům. Takovéto palety plní několik funkcí. Slouží k bezpečnému a jednoznačnému uložení dílce tak, aby při manipulaci nedošlo k jeho poškození, zároveň musí být co nejsnazší manipulace s dílcem při jeho vkládání a vykládání a v nemálo případech je důležité i přesné umístění dílce, které zajišťuje co nejlepší ergonomii při další práci s ním. Důležitým faktorem je pak i celkové využití prostoru takovýchto palet, protože jak v oblasti skladování, tak v oblasti dopravy všichni výrobci neustále musí řešit otázku úspor. Naše společnost je připravena zákazníkovi nabídnout nejenom výrobu palet dle jím dodané dokumentace, ale zejména umí na základě jeho představy paletu navrhnout a spolupracovat na případných zkouškách prototypů.
Pro výrobu automobilů je charakteristické velké množství různých druhů produktů a kolísavé výrobní objemy. To vyžaduje řešení na míru nejen ve výrobě, ale i v balících službách a přepravě hotových výrobků, což je vaše parketa. Jste připraveni na tuto výzvu?
Všechny divize společnosti Massag si umí poradit s podobnými výzvami. Většina výrobků a služeb, které prodáváme, mají podobný charakter, jaký popisujete. V oblasti přepravních palet, ale situace není naštěstí tak turbulentní. Palety se většinou vyvíjejí s novým projektem nebo například v případech jeho rozšiřování, což nikdy nebývá změna ze dne na den.
Abyste mohli bezezbytku realizovat výrobu podle přání zákazníků, musíte mít odpovídající technologické vybavení 
a zkušenosti z oboru...
Naše společnost je tradičním dodavatelem logistických prostředků například obchodních
řetězců nebo logistických center. Výrobou pojízdných klecí v neomezeném počtu variant se zabýváme již několik let. Disponujeme týmem zkušených pracovníků a technologickým vybavením pro CNC zpracování široké škály ocelových profilů, případně drátů. Využíváme několik svařovacích pracovišť jak pro ruční, tak i robotické svařování. Včetně nutných technologií povrchových úprav všechno realizujeme pod jednou střechou.
Komplexní služby dnes začínají vývojem a končí technickou dokumentací. I v tomto vycházíte klientům vstříc?
Jak jsem řekl již v úvodu, nejsme jenom prostým výrobcem nabízejícím produkt podle dokumentace zákazníka. V nadpoloviční většině případů dodáváme výrobky vyvinuté naším technickým oddělením na základě zákazníkových představ. Pro zajímavost, například v oblasti manipulačních prostředků pro obchodní řetězce je společnost Massag majitelem i několika průmyslových vzorů platných pro celou Evropu.
Významnou roli u zákazníků hraje cena. Ta by však vždy měla být v poměru s požadovanou kvalitou materiálu 
a provedení včetně povrchové úpravy. Dají se „levně“ zhotovovat kvalitní výrobky?
Filosofie společnosti Massag je taková, že zákazník očekává kvalitní výrobek a je připraven zaplatit pouze jeho objektivní cenu. Pro její dosažení musíme vytvořit objektivní podmínky. Ty začínají už při samotném návrhu výrobků, kdy se naši konstruktéři snaží volit co nejekonomičtější variantu, která ovšem stoprocentně splňuje představy zákazníka. Následují další kroky, kdy využitím našich dlouholetých zkušeností od kvalitního nákupu potřebného materiálu, přes optimalizaci a kontrolu výrobních procesů, až po důslednou kontrolu všech nákladů dosahujeme konkurenčních nabídkových cen.
Fenoménem dnešní doby je čistá mobilita, tedy dopravní prostředky, které budou minimálně znečišťovat životní prostředí. To se týká nejen uživatelů, ale i výrobců této techniky. Udržitelná výroba je jedním z kritérií, podle něhož si výrobci stále více volí své dodavatele. Daří se vám v Massagu ekologizovat výrobu a jak?
Jednoduchou odpovědí by bylo, že společnost Massag je certifikována podle normy ISO 14001. Samozřejmě i u nás pak lze vysledovat trendy ke snižování ekologické zátěže, vyvolané fungováním společnosti. V případě jakéhokoliv podobného strojírenského podniku nelze nijak snadno realizovat signifikantní změny v samotné výrobě, která se v podstatě opírá o elektrické spotřebiče všeho druhu. Nicméně, systémově se věnujeme snižování dopadů našeho fungování na životní prostředí formou řízené minimalizace odpadů jak z výroby, tak i z podpůrných procesů, snižováním ekologické náročnosti vytápění 
a osvětlení, volbou ekologičtějších mazadel a podobně. (prosinec 2017)